DELFORT – seminarium regionalne – 07.12.2017, Rabka-Zdrój


https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3655

Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego.
Lider: dr Aleksandra Łyp-Bielecka, abalb@o2.pl 
07.12.2017 – I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju

 

DELFORT, ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, ma na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej oraz podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach.Założenia projektu zostały opracowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) i Goethe-Institut w Warszawie.

Rejestracja na stronie: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin

Tematyka: Nauka języka niemieckiego poprzez gry

Gry sprawiają, że nauka języka obcego staje się znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza. Dlatego od dawna stanowią one jeden z najbardziej lubianych elementów lekcji języka obcego, cieszący się popularnością niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania językowego uczących się.

W trakcie warsztatów wypróbujemy różnorodne gry i zabawy planszowe i ruchowe, które mogą

w istotny sposób przyczynić się do rozwoju umiejętności językowych uczniów: słuchania, czytania, mówienia, pisania, gramatyki oraz fonetyki.

W trakcie seminarium przewidziana przerwa kawowa. Uczestnictwo w seminarium potwierdzone zaświadczeniem z ORE i GI.

 

Referentka: dr Aleksandra Łyp-Bielecka | Uniwersytet Śląski w Katowicach

Język seminarium: język niemiecki

10.03.2017, Piątek, 10.03.2017; godz. 14.45 – 18.15.

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja

ul. Kolejowa 9

34-240 Jordanów

woj. małopolskie

Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół.

 

LUST AUF LESEN


Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego 
dla Gimnazjalistów – LUST AUF LESEN

I etap szkolny – 17.11.2017
II etap regionalny – 11.01.2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce –Zdroju
III etap ogólnopolski – 24.03.2018 Instytucie Goethego w Warszawie
Koordynator konkursu – Małgorzata Bubik, bubik@psnjn.org.pl

Zgłoszenia do 03.11.2017
Koordynator etapu regionalnego w Małopolsce – Marzena Lańczyk, marzenalanczyk@poczta.onet.pl

 

 

Troje gimnazjalistów z regionu koordynowanego przez Koło Jordanów PSNJN przechodzi do finału w Instytucie Goethe w Warszawie:

Iga Mamińska / Gimnazjum Nr 72 Zgromadzenia Szkół Augustianek w Krakowie – mgr Justyna Zuziak

Aleksander Słomka / Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Graboszycach – mgr Justyna Sroczyńska

Klaudia Filipiec / Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krzczonowie – mgr Klaudia Zięba

 

https://psnjn.org/pl/konkurs-dla-gimnazjalistow-wyniki/

GRATULUJEMY !!!

 

WYNIKI XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW w MAŁOPOLSCE !

Gimnazjum Nr 72 Zgromadzenia Szkół Augustianek w Krakowie – Iga Mamińska (84,28%) – mgr Justyna Zuziak

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Graboszycach –Aleksander Słomka (82,85 %) – mgr Justyna Sroczyńska

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krzczonowie – Klaudia Filipiec (68,57 %) – mgr Klaudia Zięba

Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce – Zdroju – Magdalena Hajduk (64,28%) mgr Anna Kościelniak

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Krzeczowie – Aleksandra Matlak (57,14 %) – mgr Jolanta Leśniak

Zespół Szkół – Gimnazjum im. Ks.Inf.Ferdynanda Machaya w Jabłonce – Olga Pindziak (57,14 %) – mgr Katarzyna Jaromin

Lista zakwalifikowanych do finału w Instytucie Goethego w Warszawie opublikowana zostanie w dniu 1.02.2017.

GRATULUJEMY WYNIKÓW!!!

Etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego PSNJN w Małopolsce

Dnia 5.01.2017 w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie gimnazjaliści ze szkół w Małopolsce zmierzyli się z testem etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego, który został przeprowadzony przez Koło Jordanów PSNJN (Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego). Konkurs objęty jest patronatem Polskiego Stowarzyszenia PASE.

Uczniowie reprezentowali gimnazja z Jabłonki, Rabki – Zdroju, Graboszyc, Krzczonowa, Krzeszowic oraz Krakowa. Pracę uczniów nadzorowała komisja w składzie: mgr Barbara Gwiżdż oraz mgr Bogusław Lańczyk. Po części konkursowej odbyło się podsumowanie przy słodkiej przekąsce. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie a opiekunowie podziękowania. Koordynator konkursu mgr Marzena Lańczyk przedstawiła ofertę konkursową adresowaną do uczniów, jak również szkoleniową DELFORT skierowaną do nauczycieli germanistów w Małopolsce.

Wyniki konkursu zostaną podane 18.01.2017, a lista zakwalifikowanych do finału w Instytucie Goethego w Warszawie opublikowana zostanie w dniu 1.02.2017.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.

Turbolandeskunde 2017 – DEUTSCHLAND


Ogólnopolski Konkurs „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” – DEUTSCHLAND
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychI etap szkolny – 07.12.2017
II etap regionalny – 13.04.2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce -Zdroju
III etap ogólnopolski – 27.05.2018 w Instytucie Goethego w Krakowie
Koordynator konkursu – Agnieszka Świca, swica@psnjn.org.pl

Zgłoszenia do 30.11.2017
Koordynator etapu regionalnego w Małopolsce – Marzena Lańczyk, marzenalanczyk@poczta.onet.pl

1 | S t r o n a
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO
OBSZARU JĘZYKOWEGO”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
IV EDYCJA 2017/2018 „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa
się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz
przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie.
II. ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.
III. CELE KONKURSU
Celami konkursu są:
 rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
 propagowanie wychowania proeuropejskiego,
 rozbudzanie otwartości na inne kultury,
 krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
 doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do
poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
 rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
 doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
 przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
 przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.
IV. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest trójetapowy:
I Etap – szkolny
Pierwszy etap przeprowadzają zainteresowani nauczyciele w zgłoszonych szkołach.
W dniu 07.12.2017r. (godz. 13:00-14:30) uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych (o składzie
zespołu decyduje nauczyciel) test przesłany do szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu w
regionie (lista koordynatorów regionalnych znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.psnjn.org w
zakładce Konkursy/Turbolandeskunde). Test w formie dwujęzycznej będzie zawierał pytania zamknięte
oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego
obszaru językowego. W roku szkolnym 2017/2018 pytania będą dotyczyły Niemiec.
Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie piszą test indywidualnie.
Dane opiekuna wraz z informacjami o szkole należy przesłać w formie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1)
do koordynatora regionalnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2017r.
Protokoły z etapu szkolnego należy przesłać do koordynatora na jego adres mailowy w terminie do
14.12.2017r.
Informacja o wynikach i kwalifikacjach do kolejnego etapu pojawi się na stronie internetowej oddziału
bądź koła do dnia 18.12.2017.
Do II etapu konkursu przechodzi maksymalnie jedna drużyna z każdej zgłoszonej szkoły. W przypadku
liczby uczestników poniżej 9 – tworzy się drużyna z trzech najlepszych osób.
2 | S t r o n a
II Etap – regionalny
Drugi etap przeprowadza koordynator regionalny ( informacja o miejscu i dokładnym czasie odbywania
się II etapu pojawi się wraz z zamieszczeniem informacji o wynikach I etapu konkursu)
W dniu 13.04.2018 r. zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają
na pytania zarówno w języku polskim, jak i niemieckim zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu
wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy losują pytania z puli za
jeden (pytania różnego typu po polsku), dwa (test wyboru po niemiecku) lub trzy punkty (pytania otwarte
po niemiecku).
W czasie trwania II etapu konkursu może przebywać na sali publiczność.
W przypadku udziału dużej liczby zespołów, organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia konkursu
w kilku turach oraz do poinformowania uczestników i ich opiekunów o dokładnym czasie ich udziału w
konkursie.
Po pierwszej turze pozostaje drużyna z najwyższym wynikiem w celu porównania z wynikiem najlepszej
drużyny z kolejnych tur lub w celu przeprowadzenia ewentualnej dogrywki.
W przypadku niemożności przeprowadzenia konkursu w turach, koordynator rejonowy wyłania
dwanaście zespołów, które uzyskały najwyższy wynik w I etapie i na podstawie tej decyzji w/w zespoły
uczestniczą w II etapie konkursu.
Zwycięzcą drugiego etapu zostaje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów. Jeśli zdarzy się, że
dwa zespoły będą miały taką samą liczbę punktów, konieczne będzie przeprowadzenie dogrywki.
Organizator będzie dysponował pulą dodatkowych pytań, które będzie zadawał na przemian zespołom do
czasu, aż jeden z nich nie uzyska przewagi.
Koordynatorzy rejonowi przesyłają wyniki II etapu konkursu do koordynatora ogólnopolskiego konkursu
– Agnieszki Świcy swica@psnjn.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r.
Lista szkół i skład grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej PSNJN do dnia 23.04.2018 r.
Do III etapu konkursu przechodzi jedna drużyna z regionu.
UWAGA!
Nie można zorganizować etapu regionalnego w danym mieście, jeśli nie ma tam koła lub oddziału
PSNJN, z wyjątkiem sytuacji, kiedy koordynator konkursu spoza stowarzyszenia (funkcja ustalona z
koordynatorem ogólnopolskim) zobowiąże się do podjęcia działań utworzenia koła lub oddziału w danym
regionie.
III Etap – ogólnopolski
Trzeci etap konkursu odbędzie się w Goethe Institut w Krakowie, ul. Rynek Główny 20 w dniu
27.05.2018 r. i będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli
przykładowo za zadanie zorganizowanie wycieczki lub wystawy w wybrany rejon Niemiec. Etap ten
będzie obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach
niemieckiego obszaru językowego (zakres wymagań – załącznik nr 2) oraz umiejętności współpracy.
Uczniowie otrzymają dostęp do internetu, multimediów i niezbędnych materiałów piśmienniczych oraz
słowników. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie
przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją.
W przypadku gdy któryś z uczestników (albo drużyna) zostanie przyłapany na oszustwie, bądź
korzystaniu z gotowych materiałów, oznaczać to będzie bezwzględną dyskwalifikację.
W III etapie konkursu ocenianie będą trzy elementy:
1. Kompetencja językowa uczestników (30%),
2. Umiejętność współpracy w grupach (25%),
3. Wartość merytoryczna projektu (30%),
4. Kreatywność i pomysłowość przygotowanej prezentacji (15%).
3 | S t r o n a
V. TERMINARZ
 30.11.2017r. – zgłoszenie grup i szkół do konkursu
 07.12.2017r. – godz. 13:00-14:30 – etap szkolny
 14.12.2017r. – dostarczenie protokołów na adres mailowy koordynatora rejonowego
 18.12.2017r. – wyniki I etapu na stronie internetowej oddziału lub koła
 13.04.2018r. – etap regionalny
 20.04.2018r. – ostateczny termin dostarczenia protokołów do koordynatora ogólnopolskiego
 23.04.2018r. – lista szkół i składy grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu na stronie internetowej
 27.05.2018r. – etap ogólnopolski, termin rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników oraz
wręczenia naród.
VI. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
 Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres rejonowego
koordynatora konkursu
 Każda szkoła może zgłosić do II etapu najwyżej jeden zespół. Zgłoszony do konkursu zespół trzech
uczniów reprezentuje szkołę w pierwszym, drugim i trzecim etapie.
 Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wizerunku, imion, nazwisk oraz szkół finalistów.
VII. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu otrzymają upominki i dyplomy, zwycięzcy konkursu otrzymają
atrakcyjne nagrody, natomiast opiekunowie podziękowania.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
 Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Języka Niemieckiego.
 Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
 W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: swica@psnjn.org.
 Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie imion, nazwisk
oraz wizerunku uczestnika, a także danych szkoły na stronie internetowej PSNJN na potrzeby
konkursu.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Załacznik Nr 2 – ZAKRES WYMAGAŃ
Załącznik nr 3 – PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU KONKURSU W SZKOLE

Załącznik Nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE
NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
EDYCJA IV 2017/2018 „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND”
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły :
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu w szkole: …………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy organizatora I etapu konkursu w szkole: :…………………………………………………………………….….
Adres mailowy organizatora I etapu konkursu w szkole: ……………………………………………………………………………………

 

Załącznik nr 2
ZAKRES WYMAGAŃ
– podstawowe wiadomości geograficzne (obszar, ludność, sąsiedzi)
– podział administracyjny (landy/kantony i ich stolice)
– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty
– największe miasta
– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
– symbole narodowe
– gospodarka (najsłynniejsze marki przemysłu)
– środki transportu i lokomocji
– media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
– słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka)
– waluta
– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
– tradycyjne potrawy
– najważniejsze daty i wydarzenia historyczne

 

Załącznik Nr 3
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU KONKURSU
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE
NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
EDYCJA IV 2017/2018 „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND”
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły :
…………………………………………………………………………………………………
W dniu 07.12.2017 w godz. 13:00-14:30 został przeprowadzony w szkole I etap konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.
W organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego konkursie w oddziale/kole ___________________ wzięło udział _______ uczestników.
Komisja w składzie: ………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
postanowiła stworzyć reprezentację szkoły w składzie:
1.…………………………………………..………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna drużyny : ……………………………………………………………
Adres mailowy opiekuna: ………………………………………………………………………
Miejscowość i data: Podpisy członków komisji:
……………………………………….. …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

 

WYNIKI III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego TURBOLANDESKUNDE – SCHWEIZ/ PSNJN.
Do etapu szkolnego przystąpiło 222 uczniów z 10 szkół z Małopolski.
Do etapu regionalnego zakwalifikowały się następujące drużyny: 

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku:

Katarzyna Trojak, Krzysztof Sionko, Fabian Szylar – opiekun p. Anna Karwala – Ożóg

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Długosza w Nowym Sączu:

Karolina Gurgul, Kinga Wierchomska, Konrad Guzowski – opiekun p. Urszula Kulesza

 • Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej:

 Janusz Bochnia,  Łukasz Chrząszcz, Robert Gibas – opiekun p. Katarzyna Staszak

 • Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie:

Paulina Piórecka, Patryk Gajewski, Adrian Kazimirek – opiekun p. Mariola Pabian

 • Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie:

Mateusz Rączka, Gabriela Kublik, Katarzyna Bierówka  – opiekun p. Marzena Lańczyk

 • Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie:

Bartłomiej Kulka, Jakub Hyciek, Sławomir Syc – opiekun p. Katarzyna Jurek

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju:

Anna Mendelowska, Marta Kościelniak, Dominik Buksa – opiekun p. Bogusław Lańczyk

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej:

Justyna Nowak, Patrycja Malec, Barbara Zając – opiekun p. Monika Rapacz

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie:

Kinga Paluchowska, Natalia Klimczyk, Dagmara Rokicka – opiekun p. Anna Biernat
-Zespół Szkół im. Ks. Prof.Józefa Tischnera w Rabce – Zdroju:

Aleksandra Jarząbek, Natalia Kielusiak, Anna Sarka – opiekun p. Anna Kościelniak

 

Etap regionalny dla Małopolski odbędzie się 24.03.2017 (piątek) w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów

Zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego. W czasie trwania II etapu konkursu może przebywać na sali publiczność. Zwycięzcą drugiego etapu zostaje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów. Do III etapu konkursu przechodzi jedna drużyna z regionu.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim drużynom i życzymy powodzenia na kolejnych etapach konkursu 🙂

Koordynator regionalny Marzena Lańczyk marzenalanczyk@poczta.onet.pl

 

 

 

Etap okręgowy Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego

TURBOLANDESKUNDE – ÖSTERREICH
w ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie

Dnia 15.04.2016 w siedzibie Koła Jordanów PSNJN odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego TURBOLANDESKUNDE – ÖSTERREICH.

W konkursie wzięło udział 9 szkół z Małopolski, reprezentowanych przez trzyosobowe drużyny.

W jury zasiadali p. B. Zembol, germanistka w Gimnazjum w Jordanowie, p. A. Stopińska, germanistka w I LO im. E. Romera w Rabce – Zdroju oraz p. B. Budziak, student germanistyki UJ w Krakowie, finalista Turbolandeskunde 2015, absolwent ZS im. H.Kołłątaja w Jordanowie.

Konkurs miał charakter turnieju, w czasie którego drużyny odpowiadały na pytania dotyczące Austrii. Zwycięska drużyna przeszła do finału, który odbędzie się 10.06.2016 w Goethe Institut w Krakowie.

I miejsce zajął Zespół Szkół im. J. Tischnera w Rabce – Zdroju w składzie:
Marek Wodecki
Michał Nowak
Konrad Pajdzik
Opiekunka p. Łucja Kołpak

II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Kinga Wierchomska
Karolina Gurgul
Konrad Guzowski
Opiekunka p. Urszula Kulesza

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku
Borys Pacewicz – Pyrek
Nikodem Mendel
Katarzyna Trojak
Opiekunka p. Anna Karwala – Ożóg

ex aequo

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
Michał Mglej
Patrycja Mikołajek
Katarzyna Pacyga
Opiekunka p. Danuta Pindel – Nowak

Dla uczestników konkursu wystąpił szkolny zespół „Klasa II a i przyjaciele” , który zaprezentował piosenkę austriackiego piosenkarza Udo Jürgensa „Griechischer Wein”.

Konkurs objęty jest patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego IDV oraz Stowarzyszenia PASE.

Nagrody dla ww. drużyn pendrive’y 16 i 8GB oraz drobne upominki dla pozostałych drużyn ufundował Bank Spółdzielczy oraz PKO BP w Jordanowie.

 

III Małopolski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej „SUPERSTAR 2018” – Rabka-Zdrój


III Małopolski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej„SUPERSTAR 2018” 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

UWAGA!!! TERMIN PRZESYŁANIA NAGRAŃ WYDŁUŻONY DO 31.01.2018
Lista finalistów: 11.02.2018

I etap szkolny – 31.01.2018 (ostateczny termin nadesłania zgłoszeń i nagrań w wersji elektronicznej)
11.02.2018  – ustalenie listy finałowej
II etap regionalny / finał – czerwiec Muszla Koncertowa w Rabce – Zdroju
Koordynator dla szkół podstawowych: Barbara Gwiżdż barbara24@onet.com.pl 
Koordynator dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Marzena Lańczyk marzenalanczyk@poczta.onet.pl 
Zespół wspierający: Bogusław Lańczyk

III Edycja Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej
SUPERSTAR 2018

REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN III EDYCJI
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
SUPERSTAR 2018

Organizatorem III Edycji Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2018 jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Rabce – Zdroju.

I. Cele konkursu:
– prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
– propagowanie nauki języka niemieckiego poprzez piosenkę,
– propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie,
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– promocja nowych talentów,
– utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
– praca nad poprawną wymową,
– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
– przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
– realizacja marzeń i ambicji,
– budzenie wiary we własne siły i talent,
– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
– integracja uczniów.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas 1 – 5 szkoła podstawowa
– uczniowie klas 6, 7 szkoła podstawowa oraz klas 2, 3 szkoła gimnazjalna
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap pierwszy:
– Ustalenie listy finałowej: 30 najlepszych nagrań (po 10 w każdej kategorii wiekowej) 
Termin: 11.02.2018

Etap drugi:
– Finał – przesłuchanie 30 zespołów/solistów wybranych po pierwszym etapie
Termin: czerwiec 2018/ Amfiteatr w Rabce – Zdrój

3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 1 zespole oraz 3 solistów w podanych kategoriach.

4. Członkowie zespołu nie mogą występować powtórnie jako soliści.

5. Szkoły zgłaszają uczestników do konkursu poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1.) na adres mailowy koordynatorów:
• szkoły podstawowe/ gimnazjalne: Barbara Gwiżdż 
barbara24@onet.com.pl, 
• szkoły ponadgimnazjalne: Marzena lańczyk marzenalanczyk@poczta.onet.pl

6. Wykonawcy nagrywają dowolną piosenkę w języku niemieckim. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne (bez słów) Nagranie zgłoszonej piosenki plus nagranie instrumentalne, które ma posłużyć jako podkład muzyczny w finale należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy koordynatorów w terminie do 31.01.2018r. na adres:
Plik proszę opisać: Nazwa wykonawcy/szkoły/tytuł piosenki.

7. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

UWAGI DOTYCZĄCE PIOSENEK:
1. Do finału zostana zakwalifikowane tylko piosenki niemieckojęzyczne. Piosenki, które są interpretacja istniejącego utworu muzycznego, jego tłumaczeniem nie będą brane pod uwagę.
2. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
3. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu.

10. Jury wybierze 30 najlepszych zespołów/solistów (po 10 z każdej kategorii) i zaprosi ich na finał. Finaliści przedstawią przygotowany utwór przed publicznością „na żywo” dnia 8 czerwca 2018 r w Amfiteatrze w Rabce-Zdroju.

III. Ocena i nagrody:
Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciel muzyki oraz nauczyciele języka niemieckiego. 
Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
• opanowanie tekstu
• wymowa
• interpretacja utworu
• indywidualność artystyczna
• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

W finale jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce – nagroda rzeczowa
II miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa
Uczestnicy nagrodzeni pierwszymi miejscami w każdej kategorii wiekowej będą walczyć o tytuł i statuetkę SUPERSTAR 2018.
Każdy uczestnik finału otrzyma dyplom oraz drobny upominek a opiekunowie podziękowanie.
Decyzja Jury jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:
Dojazd uczestników i opiekunów na finał na koszt własny. Możliwość podbicia delegacji.
Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony oraz pianino.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na fanpag’u Koła Jordanów/Oddział Katowice, stronie internetowej PSNJN oraz na stronie MOK w Rabce-Zdroju.

Koordynatorzy konkursu: Marzena Lańczyk, Barbara Gwiżdż

Organizatorzy Konkursu Koło Jordanów PSNJN oraz MOK w Rabce – Zdroju

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem: barbara24@onet.com.pl, marzenalanczyk@poczta.onet.pl

załącznik nr1
Karta Zgłoszenia Szkoły 
do udziału w III Małopolskim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej
Superstar 2018

Dane szkoły:
Pełna nazwa: ..……………………………………………..………
Adres: ………………………………… ………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………………………… ……………
Dane uczestników:
Imię i nazwisko solisty, w przypadku zespołu – jego nazwa, nazwa utworu, wymagania dotyczące ilości mikrofonów, dodatkowe uwagi:

Imię i Nazwisko /
Nazwa zespołu Nazwa utworu Ilość mikrofonów Uwagi
np. własy akompaniament – gitara 
1. 
2. 
3. 
4. 
Dane osoby odpowiedzialnej:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. ………………………………………….. ………….
Telefon oraz adres e-mail: ………………………………………………………… ………………….
Podpis opiekuna ………………………………………………………………………………
* Wszystkie dane wprowadzone na karcie oprócz podpisu opiekuna proszę wpisać komputerowo. 
*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

 

REGULAMIN II EDYCJI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKIEJ SUPERSTAR 2017

 

 Organizatorem II Edycji Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2017 jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Rabce – Zdroju.

 

 1. Cele konkursu:
  – prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
  – propagowanie nauki języka niemieckiego poprzez piosenkę,

– propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie,
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– promocja nowych talentów,
– utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
– praca nad poprawną wymową,
– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
– przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
– realizacja marzeń i ambicji,
– budzenie wiary we własne siły i talent,

– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
– integracja uczniów.

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

– uczniowie szkół podstawowych

– uczniowie szkół gimnazjalnych

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 

Etap pierwszy:

– Przegląd nadesłanych nagrań przez jury i wybranie 30 najlepszych nagrań (po 10 w każdej kategorii wiekowej)

Data: 07.04.2017

 

Etap drugi:

– Finał – przesłuchanie 30 zespołów/solistów wybranych po pierwszym etapie

Data: 9.06.2017

 

 1. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 1 zespole oraz 3 solistów w następujących kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Członkowie zespołu nie mogą występować powtórnie jako soliści.

 

 1. Szkoły zgłaszają uczestników do konkursu poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1.) na adres mailowy koordynatorów:

 

 1. Wykonawcy nagrywają dowolną piosenkę w języku niemieckim, trwającą nie dłużej niż 3 minuty. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne (bez słów) Nagranie zgłoszonej piosenki plus nagranie instrumentalne, które ma posłużyć jako podkład muzyczny w finale należy przesłać pocztą na pendrive lub płycie CD,  w terminie do  07.04.2017r. na adres:

Gimnazjum

Ul. Konopnickiej 2

34-240 Jordanów

Z dopiskiem: SUPERSTAR 2017

 

Wysyłając płytę / pendrive proszę pamiętać o opisie (nazwa szkoły, dane uczestników)

 

 1. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu. 10. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
 3. Jury wybierze 30 najlepszych zespołów/solistów (po 10 z każdej kategorii wiekowej) i zaprosi ich na finał. Finaliści przedstawią przygotowany utwór przed publicznością „na żywo” 9 czerwca 2017 r w Amfiteatrze w Rabce-Zdroju.
  III. Ocena i nagrody:
  Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciel muzyki oraz nauczyciele języka niemieckiego.

Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
• opanowanie tekstu
• wymowa
• interpretacja utworu
• indywidualność artystyczna
• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

 

W finale jury przyzna w każdej  kategorii wiekowej:

I miejsce – nagroda rzeczowa

II miejsce – nagroda rzeczowa

III miejsce – nagroda rzeczowa

Uczestnicy nagrodzeni pierwszymi miejscami w każdej kategorii wiekowej będą walczyć o tytuł i statuetkę  SUPERSTAR 2017.

Każdy uczestnik finału otrzyma dyplom oraz drobny upominek a opiekunowie podziękowanie.
Decyzja Jury jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:

Dojazd uczestników i opiekunów na finał na koszt własny. Możliwość podbicia delegacji.

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i dwa mikrofony.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na fanpag’u Koła Jordanów/Oddział Katowice oraz stronie internetowej PSNJN.

Koordynatorzy konkursu: Marzena Lańczyk, Barbara Gwiżdż,

Zespół wspierający: Bogusław Lańczyk, Anna Stopińska
Patronat: PASE

Organizatorzy Konkursu Koło Jordanów PSNJN oraz MOK w Rabce –  Zdroju

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem: barbara24@onet.com.pl, marzenalanczyk@poczta.onet.pl              

 

 

 

 

**************************************************************************************************************

załącznik nr 1

KOŁO JORDANÓW/ODDZIAŁ KATOWICE PSNJN

Karta Zgłoszenia Szkoły

do udziału w Małopolskim Konkursie Piosenki Niemieckiej

Superstar 2017

Dane szkoły:

Pełna nazwa: ..……………………………………………..………………….
Adres: ………………………………… ………………………………………….. …………………
Telefon: ……………………………………………………… …………………………..
Dane uczestników:

W przypadku zespołu proszę podać jego nazwę oraz podać imiona i nazwiska jego członków:

1……………………………………………

2…………………………………………..

3………………………………………….

4………………………………………….

Dane osoby odpowiedzialnej:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. ………………………………………….. ………….
Telefon oraz adres e-mail: ………………………………………………………… ………………….

Podpis opiekuna ………………………………………………………………………………

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

****************************************************************************************************************

 

Bez tytułu

I MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI NIEMIECKIEJ

W piątek, 10 czerwca 2016 w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie odbył się Finał I Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2016.

Organizatorem konkursu jest Koło Jordanów Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

77 uczniów wraz z opiekunami przbyło z Chabówki, Rdzawki, Bogdanówki, Czasławia, Nieszkowic Małych, Wielogłowów, Dobczyc, Myślenic, Krakowa, Librantowej, Bystrej oraz z Nidzicy/warmińsko-mazurskie.

Jury w składzie: A. Stopińska, K. Jurek, T. Jarząbek oraz B. Budziak wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach:

Klasy I – III
I miejsce i tytuł SUPERSTAR 2016 – zespół (Oliwia Bierówka, Karolina Chryc, Łucja Kołodziej, Anna Pindel, Patrycja Żyła) – Szkoła Podstawowa w Bogdanówce,
opiekun: Magdalena Zięba
II miejsce – Katarzyna Pranica – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł
III miejsce – Emilia Luberda – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce,
opiekun: Joanna Macioł

Klasy IV – VI
I miejsce i tytuł SUPERSTAR 2016 – 33 -osobowy zespół „Wiolinki”– Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekunowie: Jolanta Skałka, Dorota Bałucka
II miejsce – Agnieszka Nowakowska – Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych,
opiekun: Magdalena Dobranowska
III miejsce – Wiktoria Starmach – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce,
opiekun: Joanna Macioł

Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonania utworów, co zapewniło wszystkim wspaniałą zabawę i dostarczyło niezapomnianych wrażeń artystycznych.

Konkurs objęty jest patronatem PASE – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych / Warszawa.

ORGANIZACJĘ KONKURSU WSPIERAJĄ:
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
Goethe Institut Kraków
Szkoła Językowa SUNNY SCHOOL w Jordanowie
Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka w Naprawie
I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju
Firma Tatra – House LTD w Jordanowie
Hulaj Dusza. Karczma. Rabka – Zdrój
Bank Spółdzielczy w Jordanowie
PKO Bank Polski S.A. w Jordanowie oraz w Rabce – Zdroju

Koło Jordanów PSNJN w przyszłym roku poszerza ofertę konkursu o następne dwie kategorie: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Barbara Zembol i Marzena Lańczyk
Koło Jordanów PSNJN

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/www.psnjn.kolojordanow.org/photos/?tab=album&album_id=1102668609755857

Wyniki I etapu MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKIEJ
SUPERSTAR 2016:

Po przesłuchaniu otrzymanych nagrań jury w składzie: Marzena Lańczyk, Barbara Zembol, Bogusław Lańczyk, Bartosz Budziak
postanowiło zakwalifikować do finału następujących uczestników:

Klasy 1-3:

Katarzyna Pranica – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł
Aleksandra Bogdał – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł
Szymon Szeliga – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł

Emilia Luberda – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce, opiekun: Joanna Macioł

5-osobowy zespół (Oliwia Bierówka, Karolina Chryc, Łucja Kołodziej, Anna Pindel, Patrycja Żyła) – Szkoła Podstawowa w Bogdanówce, opiekun: Magdalena Zięba

8-osobowy zespół ( Kacper Głąb, Gabriela Karcz, Szymon Kowalczyk, Martyna Majka, Kacper Murzyn, Paweł Rymarczyk-Konieczny, Wojciech Tomczyk, Patryk Górka) – Szkoła Podstawowa w Czasławiu, opiekun: Danuta Ranosz

Klasy 4-6:

Natalia Wrona – Szkoła Podstawowa w Bogdanówce, opiekun: Magdalena Zięba

Zofia Kopczyńska – Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie, opiekun: Małgorzata Leniartek

Amelia Pawlikowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie, opiekun: Paweł Pabian

Agnieszka Nowakowska – Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych, opiekun: Magdalena Dobranowska

Paulina Orzechowska – Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy/ warmińsko – mazurskie, opiekun: Jolanta Wiejak

Wiktoria Pałka – Zespół Szkół w Wielogłowach, opiekun: Angelika Ferenc

Patrycja Kowalczyk – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce, opiekun: Joanna Macioł
Wiktoria Starmach – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce, opiekun: Joanna Macioł

3-osobowy zespół (Ewelina Jabłońska, Emilia Kowalcze, Anna Pranica) – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł

4-osobowy zespół – (Julia Piwowarczyk, Maciej Szewczyk, Karol Kudlik, Michał Dubrowski)- Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach, opiekun: Agnieszka Kołodziej

8-osobowy zespół (Emilia Małż, Julia Klimek, Wiktoria Błaszczyk, Lena Biesmer, Aleksandra Cielecka, Natalia Świebocka, Weronika Kordula, Nikola Kasprzyk) – Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach, opiekun: Ewa Leśniak

30-osobowy zespół „Wiolinki”– Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekun: Jolanta Skałka

5-osobowy zespół (Angelika Frączek, Wiktoria Uszko, Gabriela Maciaszek, Daria Sarota, Karolina Najduch) – Zespół Szkół w Librantowej, opiekun: Angelika Ferenc

2-osobowy zespół (Julia Filus, Wiktoria Chowaniec) – Zespół Szkół w Bystrej, opiekun: Katarzyna Cetnarowska

Proszę o potwierdzenie poprawności nazwisk uczestników.

Finaliści przedstawią przygotowany utwór przed publicznością „na żywo” dnia 10.06.2016 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie www.zskjordanow.pl .

PROGRAM ETAPU FINAŁOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKIEJ
SUPERSTAR 2016

Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 w siedzibie Koła Jordanów w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

JORDANÓW 10.06.2016

10:30 – 10:55
Rejestracja uczestników
11:00 – 11:20
Powitanie i przedstawienie gości, jury, uczestników konkursu
Regulamin konkursu
Losowanie kolejności występów
11:25 – 12:10
Występ uczestników klas 1-3
Niespodzianka artystyczna
12:15 – 13:15
Występ uczestników klas 4-6
13:15-13:45
Poczęstunek i wspólne karaoke
13:45 – 14:15
Ogłoszenie wyników przez jury, wręczenie dyplomów, nagród
Występ uczestników, którzy otrzymali tytuł Superstar 2016
Wspólne zdjęcie.

Koordynacja konkursu
Barbara Zembol
Marzena Lańczyk
Ania Stopinska
Bogusław Lańczyk

NASI PARTNERZY:

Naszą działalność wspierają różne instytucje:

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

I LO im. E. Romera w Rabce – Zdroju

Szkoła Językowa SUNNY SCHOOL w Jordanowie

PASE – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych / Warszawa

Goethe Institut Kraków

Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka w Naprawie

Firma Tatra House LTD w Jordanowie

Hulaj Dusza. Karczma. Rabka – Zdrój

Bank Spółdzielczy w Jordanowie 

PKO Bank Polski S.A. w Jordanowie oraz w Rabce – Zdroju

 

REGULAMIN
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKIEJ
SUPERSTAR 2016

Organizatorem Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2016 jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

I. Cele konkursu:
– prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
– propagowanie nauki języka niemieckiego poprzez piosenkę,
– propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie,
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– promocja nowych talentów,
– utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
– praca nad poprawną wymową,
– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
– przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
– realizacja marzeń i ambicji,
– budzenie wiary we własne siły i talent,
– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
– integracja uczniów.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas I –III szkół podstawowych
– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap pierwszy:
– Przegląd nadesłanych nagrań przez jury i wybranie 20 najlepszych nagrań (po 10 w każdej kategorii wiekowej)
Data: 29.04.2016
Etap drugi:
– Finał – przesłuchanie 20 zespołów/solistów wybranych po pierwszym etapie
Data: 10.06.2016

3. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie po 1 zespole lub/oraz 3 solistów w następujących grupach wiekowych: uczniowie klas I –III oraz uczniowie klas IV – VI.
4. Członkowie zespołu nie mogą występować powtórnie jako soliści.
5. Szkoły mogą zgłosić do konkursu uczestników poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres barbara24@onet.com.pl (załącznik nr1.) w terminie do 15.04.2016r.
6. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
7. Wykonawcy nagrywają dowolną piosenkę w języku niemieckim trwającą nie dłużej niż 3 minuty i przesyłają nagranie drogą elektroniczną wraz z kartą zgłoszenia. Plik można wysłać poprzez aplikację Dropbox lub umieścić nagranie na Youtube i wysłać link na adres koordynatora konkursu. W przypadku problemów z przesłaniem nagrania, można również wysłać płytę z nagraną piosenką na adres: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9
34-240 Jordanów
Z dopiskiem: Małopolski Konkurs Piosenki Niemieckiej Superstar 2016
Wysyłając link lub płytę proszę pamiętać o opisie (nazwa szkoły, dane uczestników)
8. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne (bez słów).
9. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu.
10. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
11. Jury wybierze 20 najlepszych zespołów/solistów (po 10 z każdej kategorii wiekowej) i zaprosi ich na finał. Finaliści przedstawią przygotowany utwór przed publicznością „na żywo” dnia 10.06.2016 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

III. Ocena i nagrody:
Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciel muzyki oraz nauczyciele języka niemieckiego.
Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
• opanowanie tekstu
• wymowa
• poczucie rytmu
• interpretacja utworu
• indywidualność artystyczna
• choreografia (przebranie, ruch sceniczny)
• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

W finale jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce – tytuł Superstar 2016, nagroda rzeczowa
II miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa
Każdy uczestnik Finału otrzyma dyplom oraz drobny upominek a opiekunowie podziękowanie.
Decyzja Jury jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:
Dojazd uczestników i opiekunów na finał na koszt własny. Możliwość podbicia delegacji.
Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

Koordynatorzy konkursu: Barbara Zembol, Anna Stopińska

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem: barbara24@onet.com.pl

załącznik nr1

Karta Zgłoszenia Szkoły
do udziału w Małopolskim Konkursie Piosenki Niemieckiej
Superstar 2016

Dane szkoły:
Pełna nazwa: ..……………………………………………..………………….
Adres: ………………………………… ………………………………………….. …………………
Telefon: ……………………………………………………… …………………………..

Dane uczestników:
Klasy I-III:
1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………

Klasy IV–VI:
1……………………………………………
2…………………………………………..
3………………………………………….
4………………………………………….

Dane osoby odpowiedzialnej:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. ………………………………………….. ………….
Telefon: ……………………………………………………………………………. ………………….
Podpis opiekuna ……………………………………………………

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

ZAPRASZAMY !!!

Małopolski Konkurs Plastyczny „DACHL IN MEINEN AUGEN”


REGULAMIN II EDYCJI

MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„ ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 Organizatorem II Edycji Małopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN” jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

 

 1. Cele konkursu:
  – prezentacja wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych,

– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– budzenie wiary we własne siły i talent,

– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,

 1. Warunki uczestnictwa:

 

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I –III  szkół podstawowych

– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

 

 1. W tym roku zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie plakatu (technika dowolna) przedstawiającego skojarzenia z państwem – Austria.

 

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę

 

 1. Autorem pracy może być tylko 1 osoba

 

 1. Format pracy – A4

 

 1. Każda praca musi zostać wyraźnie podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły)

 

 1. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu tylko 10 prac. Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z pracami należy przesłać do dnia 07.04.2017 na adres: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów z dopiskiem: konkurs plastyczny „ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 

 1. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Jury wybierze najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Zdjęcia wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

 

 1. Wystawa wszystkich prac plastycznych odbędzie się podczas finału II Edycji Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej „SUPERSTAR” 2017, gdzie prace dzieci wezmą udział jako cegiełki w akcji charytatywnej przeprowadzonej w tym dniu.

III. Ocena prac:
Do oceny prac Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele sztuki i języka niemieckiego. Wyniki Konkursu zostaną podane na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice. Decyzja Jury jest ostateczna.

Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa;

* pomysłowość i oryginalność formy

* estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania

 1. Nagrody:

Jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:

I miejsce –nagroda rzeczowa i dyplom

II miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom

III miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom

Ponadto każdy autor pracy biorącej udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnika a opiekunowie podziękowania.

 1. Postanowienia końcowe:

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

 

Koordynatorzy konkursu: Barbara Gwiżdż, Katarzyna Jurek

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem:

barbara24@onet.com.pl

  ODDZIAŁ KATOWICE

KOŁO JORDANÓW

 

załącznik nr1

Karta Zgłoszenia Szkoły Podstawowej

do udziału w Małopolskim Konkursie Plastycznym

„ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 

I Dane szkoły:
Pełna nazwa: ..……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………
II Dane uczestników:

Lp Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko klasa
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

III Dane osoby odpowiedzialnej/opiekuna:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. …………………………………………………
Telefon oraz adres e-mail: ……………………………………………………………………..

Podpis opiekuna …………………………………………………………………………

 

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

I Małopolski Konkurs Plastyczny „Deutschland in meinen Augen” rozstrzygnięty !!!

Dnia 10.06. 2016 w ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie komisja konkursowa nagrodziła 9 z pośród 115 prac plastycznych nadesłanych z 15 szkół podstawowych z Małopolski..

W kategorii klas I -III:
I miejsce zajęła Martyna Majka – SP w Czasławiu
II miejsce Mikołaj Piekarczyk – SP w Chabówce
III miejsce Nikodem Wróbel – SP w Gorlicach

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce Alicja Orawiec – SP nr 3 w Myślenicach
II miejsce Anna Błaszczyk – SP w Dobczycach
III miejsce Kamila Pilch – SP nr 3 w Myślenicach

Wyróżnienia:
Julia Spitoni – SP w Rdzawce
Kornelia Mistarz – SP w Stadnikach
Natalia Łętocha – SP w Czasławiu

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM !!!

REGULAMIN
I EDYCJI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN”

Organizatorem Małopolskiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN” jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

I. Cele konkursu:
– prezentacja wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– budzenie wiary we własne siły i talent,
– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas I –III szkół podstawowych
– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

2. W tym roku zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie plakatu (technika dowolna) przedstawiającego skojarzenia z państwem – NIEMCY

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę

4. Autorem pracy może być tylko 1 osoba

5. Format pracy – A4

6. Każda praca musi zostać wyraźnie podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora)

7. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu tylko 10 prac. Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z pracami należy przesłać do dnia 20.05.2016 na adres: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów z dopiskiem: konkurs plastyczny „DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN”

8. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

9. Jury wybierze najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

10. Zdjęcia wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

III. Ocena prac:
Do oceny prac Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele sztuki i języka niemieckiego. Decyzja Jury jest ostateczna.
Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa;
* pomysłowość i oryginalność formy
* estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania

IV. Nagrody:
Jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce –nagroda rzeczowa i dyplom
II miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom
III miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom
Ponadto każdy autor pracy biorącej udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnika a opiekunowie podziękowania.

V. Postanowienia końcowe:
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

Koordynatorzy konkursu: Barbara Zembol, Marzena Lańczyk

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem:
barbara24@onet.com.pl
załącznik nr1

Karta Zgłoszenia Szkoły Podstawowej
do udziału w Małopolskim Konkursie Plastycznym
„DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN”

I Dane szkoły:
Pełna nazwa: ……………………………………….
Adres: …………………………………………………
Telefon: ………………………………………..
II Dane uczestników:
Lp Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko klasa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III Dane osoby odpowiedzialnej/opiekuna:
Imię i nazwisko: …………………………………………….
Telefon/adres e-mail: …………………………………………………………………………….
Podpis opiekuna …………………………………………………………………………

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu

NASI PARTNERZY:

Naszą działalność wspierają różne instytucje:

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

I LO im. E. Romera w Rabce – Zdroju

Szkoła Językowa SUNNY SCHOOL w Jordanowie

PASE – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych / Warszawa

Goethe Institut Kraków

Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka w Naprawie

Hulaj Dusza. Karczma. Rabka – Zdrój

Bank Spółdzielczy w Jordanowie 

PKO Bank Polski S.A. w Jordanowie oraz w Rabce – Zdroju