III Małopolski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej „SUPERSTAR 2018” – Rabka-Zdrój


III Małopolski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej„SUPERSTAR 2018” 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

UWAGA!!! TERMIN PRZESYŁANIA NAGRAŃ WYDŁUŻONY DO 31.01.2018
Lista finalistów: 11.02.2018

I etap szkolny – 31.01.2018 (ostateczny termin nadesłania zgłoszeń i nagrań w wersji elektronicznej)
11.02.2018  – ustalenie listy finałowej
II etap regionalny / finał – czerwiec Muszla Koncertowa w Rabce – Zdroju
Koordynator dla szkół podstawowych: Barbara Gwiżdż barbara24@onet.com.pl 
Koordynator dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Marzena Lańczyk marzenalanczyk@poczta.onet.pl 
Zespół wspierający: Bogusław Lańczyk

III Edycja Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej
SUPERSTAR 2018

REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN III EDYCJI
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
SUPERSTAR 2018

Organizatorem III Edycji Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2018 jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Rabce – Zdroju.

I. Cele konkursu:
– prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
– propagowanie nauki języka niemieckiego poprzez piosenkę,
– propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie,
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– promocja nowych talentów,
– utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
– praca nad poprawną wymową,
– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
– przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
– realizacja marzeń i ambicji,
– budzenie wiary we własne siły i talent,
– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
– integracja uczniów.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas 1 – 5 szkoła podstawowa
– uczniowie klas 6, 7 szkoła podstawowa oraz klas 2, 3 szkoła gimnazjalna
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap pierwszy:
– Ustalenie listy finałowej: 30 najlepszych nagrań (po 10 w każdej kategorii wiekowej) 
Termin: 11.02.2018

Etap drugi:
– Finał – przesłuchanie 30 zespołów/solistów wybranych po pierwszym etapie
Termin: czerwiec 2018/ Amfiteatr w Rabce – Zdrój

3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 1 zespole oraz 3 solistów w podanych kategoriach.

4. Członkowie zespołu nie mogą występować powtórnie jako soliści.

5. Szkoły zgłaszają uczestników do konkursu poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1.) na adres mailowy koordynatorów:
• szkoły podstawowe/ gimnazjalne: Barbara Gwiżdż 
barbara24@onet.com.pl, 
• szkoły ponadgimnazjalne: Marzena lańczyk marzenalanczyk@poczta.onet.pl

6. Wykonawcy nagrywają dowolną piosenkę w języku niemieckim. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne (bez słów) Nagranie zgłoszonej piosenki plus nagranie instrumentalne, które ma posłużyć jako podkład muzyczny w finale należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy koordynatorów w terminie do 31.01.2018r. na adres:
Plik proszę opisać: Nazwa wykonawcy/szkoły/tytuł piosenki.

7. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

UWAGI DOTYCZĄCE PIOSENEK:
1. Do finału zostana zakwalifikowane tylko piosenki niemieckojęzyczne. Piosenki, które są interpretacja istniejącego utworu muzycznego, jego tłumaczeniem nie będą brane pod uwagę.
2. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
3. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu.

10. Jury wybierze 30 najlepszych zespołów/solistów (po 10 z każdej kategorii) i zaprosi ich na finał. Finaliści przedstawią przygotowany utwór przed publicznością „na żywo” dnia 8 czerwca 2018 r w Amfiteatrze w Rabce-Zdroju.

III. Ocena i nagrody:
Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciel muzyki oraz nauczyciele języka niemieckiego. 
Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
• opanowanie tekstu
• wymowa
• interpretacja utworu
• indywidualność artystyczna
• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

W finale jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce – nagroda rzeczowa
II miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa
Uczestnicy nagrodzeni pierwszymi miejscami w każdej kategorii wiekowej będą walczyć o tytuł i statuetkę SUPERSTAR 2018.
Każdy uczestnik finału otrzyma dyplom oraz drobny upominek a opiekunowie podziękowanie.
Decyzja Jury jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:
Dojazd uczestników i opiekunów na finał na koszt własny. Możliwość podbicia delegacji.
Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony oraz pianino.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na fanpag’u Koła Jordanów/Oddział Katowice, stronie internetowej PSNJN oraz na stronie MOK w Rabce-Zdroju.

Koordynatorzy konkursu: Marzena Lańczyk, Barbara Gwiżdż

Organizatorzy Konkursu Koło Jordanów PSNJN oraz MOK w Rabce – Zdroju

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem: barbara24@onet.com.pl, marzenalanczyk@poczta.onet.pl

załącznik nr1
Karta Zgłoszenia Szkoły 
do udziału w III Małopolskim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej
Superstar 2018

Dane szkoły:
Pełna nazwa: ..……………………………………………..………
Adres: ………………………………… ………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………………………… ……………
Dane uczestników:
Imię i nazwisko solisty, w przypadku zespołu – jego nazwa, nazwa utworu, wymagania dotyczące ilości mikrofonów, dodatkowe uwagi:

Imię i Nazwisko /
Nazwa zespołu Nazwa utworu Ilość mikrofonów Uwagi
np. własy akompaniament – gitara 
1. 
2. 
3. 
4. 
Dane osoby odpowiedzialnej:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. ………………………………………….. ………….
Telefon oraz adres e-mail: ………………………………………………………… ………………….
Podpis opiekuna ………………………………………………………………………………
* Wszystkie dane wprowadzone na karcie oprócz podpisu opiekuna proszę wpisać komputerowo. 
*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

 

REGULAMIN II EDYCJI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKIEJ SUPERSTAR 2017

 

 Organizatorem II Edycji Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2017 jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Rabce – Zdroju.

 

 1. Cele konkursu:
  – prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
  – propagowanie nauki języka niemieckiego poprzez piosenkę,

– propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie,
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– promocja nowych talentów,
– utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
– praca nad poprawną wymową,
– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
– przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
– realizacja marzeń i ambicji,
– budzenie wiary we własne siły i talent,

– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
– integracja uczniów.

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

– uczniowie szkół podstawowych

– uczniowie szkół gimnazjalnych

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 

Etap pierwszy:

– Przegląd nadesłanych nagrań przez jury i wybranie 30 najlepszych nagrań (po 10 w każdej kategorii wiekowej)

Data: 07.04.2017

 

Etap drugi:

– Finał – przesłuchanie 30 zespołów/solistów wybranych po pierwszym etapie

Data: 9.06.2017

 

 1. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 1 zespole oraz 3 solistów w następujących kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Członkowie zespołu nie mogą występować powtórnie jako soliści.

 

 1. Szkoły zgłaszają uczestników do konkursu poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1.) na adres mailowy koordynatorów:

 

 1. Wykonawcy nagrywają dowolną piosenkę w języku niemieckim, trwającą nie dłużej niż 3 minuty. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne (bez słów) Nagranie zgłoszonej piosenki plus nagranie instrumentalne, które ma posłużyć jako podkład muzyczny w finale należy przesłać pocztą na pendrive lub płycie CD,  w terminie do  07.04.2017r. na adres:

Gimnazjum

Ul. Konopnickiej 2

34-240 Jordanów

Z dopiskiem: SUPERSTAR 2017

 

Wysyłając płytę / pendrive proszę pamiętać o opisie (nazwa szkoły, dane uczestników)

 

 1. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu. 10. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
 3. Jury wybierze 30 najlepszych zespołów/solistów (po 10 z każdej kategorii wiekowej) i zaprosi ich na finał. Finaliści przedstawią przygotowany utwór przed publicznością „na żywo” 9 czerwca 2017 r w Amfiteatrze w Rabce-Zdroju.
  III. Ocena i nagrody:
  Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciel muzyki oraz nauczyciele języka niemieckiego.

Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
• opanowanie tekstu
• wymowa
• interpretacja utworu
• indywidualność artystyczna
• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

 

W finale jury przyzna w każdej  kategorii wiekowej:

I miejsce – nagroda rzeczowa

II miejsce – nagroda rzeczowa

III miejsce – nagroda rzeczowa

Uczestnicy nagrodzeni pierwszymi miejscami w każdej kategorii wiekowej będą walczyć o tytuł i statuetkę  SUPERSTAR 2017.

Każdy uczestnik finału otrzyma dyplom oraz drobny upominek a opiekunowie podziękowanie.
Decyzja Jury jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:

Dojazd uczestników i opiekunów na finał na koszt własny. Możliwość podbicia delegacji.

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i dwa mikrofony.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na fanpag’u Koła Jordanów/Oddział Katowice oraz stronie internetowej PSNJN.

Koordynatorzy konkursu: Marzena Lańczyk, Barbara Gwiżdż,

Zespół wspierający: Bogusław Lańczyk, Anna Stopińska
Patronat: PASE

Organizatorzy Konkursu Koło Jordanów PSNJN oraz MOK w Rabce –  Zdroju

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem: barbara24@onet.com.pl, marzenalanczyk@poczta.onet.pl              

 

 

 

 

**************************************************************************************************************

załącznik nr 1

KOŁO JORDANÓW/ODDZIAŁ KATOWICE PSNJN

Karta Zgłoszenia Szkoły

do udziału w Małopolskim Konkursie Piosenki Niemieckiej

Superstar 2017

Dane szkoły:

Pełna nazwa: ..……………………………………………..………………….
Adres: ………………………………… ………………………………………….. …………………
Telefon: ……………………………………………………… …………………………..
Dane uczestników:

W przypadku zespołu proszę podać jego nazwę oraz podać imiona i nazwiska jego członków:

1……………………………………………

2…………………………………………..

3………………………………………….

4………………………………………….

Dane osoby odpowiedzialnej:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. ………………………………………….. ………….
Telefon oraz adres e-mail: ………………………………………………………… ………………….

Podpis opiekuna ………………………………………………………………………………

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

****************************************************************************************************************

 

Bez tytułu

I MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI NIEMIECKIEJ

W piątek, 10 czerwca 2016 w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie odbył się Finał I Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2016.

Organizatorem konkursu jest Koło Jordanów Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

77 uczniów wraz z opiekunami przbyło z Chabówki, Rdzawki, Bogdanówki, Czasławia, Nieszkowic Małych, Wielogłowów, Dobczyc, Myślenic, Krakowa, Librantowej, Bystrej oraz z Nidzicy/warmińsko-mazurskie.

Jury w składzie: A. Stopińska, K. Jurek, T. Jarząbek oraz B. Budziak wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach:

Klasy I – III
I miejsce i tytuł SUPERSTAR 2016 – zespół (Oliwia Bierówka, Karolina Chryc, Łucja Kołodziej, Anna Pindel, Patrycja Żyła) – Szkoła Podstawowa w Bogdanówce,
opiekun: Magdalena Zięba
II miejsce – Katarzyna Pranica – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł
III miejsce – Emilia Luberda – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce,
opiekun: Joanna Macioł

Klasy IV – VI
I miejsce i tytuł SUPERSTAR 2016 – 33 -osobowy zespół „Wiolinki”– Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekunowie: Jolanta Skałka, Dorota Bałucka
II miejsce – Agnieszka Nowakowska – Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych,
opiekun: Magdalena Dobranowska
III miejsce – Wiktoria Starmach – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce,
opiekun: Joanna Macioł

Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonania utworów, co zapewniło wszystkim wspaniałą zabawę i dostarczyło niezapomnianych wrażeń artystycznych.

Konkurs objęty jest patronatem PASE – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych / Warszawa.

ORGANIZACJĘ KONKURSU WSPIERAJĄ:
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
Goethe Institut Kraków
Szkoła Językowa SUNNY SCHOOL w Jordanowie
Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka w Naprawie
I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju
Firma Tatra – House LTD w Jordanowie
Hulaj Dusza. Karczma. Rabka – Zdrój
Bank Spółdzielczy w Jordanowie
PKO Bank Polski S.A. w Jordanowie oraz w Rabce – Zdroju

Koło Jordanów PSNJN w przyszłym roku poszerza ofertę konkursu o następne dwie kategorie: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Barbara Zembol i Marzena Lańczyk
Koło Jordanów PSNJN

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/www.psnjn.kolojordanow.org/photos/?tab=album&album_id=1102668609755857

Wyniki I etapu MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKIEJ
SUPERSTAR 2016:

Po przesłuchaniu otrzymanych nagrań jury w składzie: Marzena Lańczyk, Barbara Zembol, Bogusław Lańczyk, Bartosz Budziak
postanowiło zakwalifikować do finału następujących uczestników:

Klasy 1-3:

Katarzyna Pranica – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł
Aleksandra Bogdał – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł
Szymon Szeliga – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł

Emilia Luberda – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce, opiekun: Joanna Macioł

5-osobowy zespół (Oliwia Bierówka, Karolina Chryc, Łucja Kołodziej, Anna Pindel, Patrycja Żyła) – Szkoła Podstawowa w Bogdanówce, opiekun: Magdalena Zięba

8-osobowy zespół ( Kacper Głąb, Gabriela Karcz, Szymon Kowalczyk, Martyna Majka, Kacper Murzyn, Paweł Rymarczyk-Konieczny, Wojciech Tomczyk, Patryk Górka) – Szkoła Podstawowa w Czasławiu, opiekun: Danuta Ranosz

Klasy 4-6:

Natalia Wrona – Szkoła Podstawowa w Bogdanówce, opiekun: Magdalena Zięba

Zofia Kopczyńska – Szkoła Podstawowa nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie, opiekun: Małgorzata Leniartek

Amelia Pawlikowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie, opiekun: Paweł Pabian

Agnieszka Nowakowska – Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych, opiekun: Magdalena Dobranowska

Paulina Orzechowska – Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy/ warmińsko – mazurskie, opiekun: Jolanta Wiejak

Wiktoria Pałka – Zespół Szkół w Wielogłowach, opiekun: Angelika Ferenc

Patrycja Kowalczyk – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce, opiekun: Joanna Macioł
Wiktoria Starmach – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce, opiekun: Joanna Macioł

3-osobowy zespół (Ewelina Jabłońska, Emilia Kowalcze, Anna Pranica) – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce, opiekun: Joanna Macioł

4-osobowy zespół – (Julia Piwowarczyk, Maciej Szewczyk, Karol Kudlik, Michał Dubrowski)- Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach, opiekun: Agnieszka Kołodziej

8-osobowy zespół (Emilia Małż, Julia Klimek, Wiktoria Błaszczyk, Lena Biesmer, Aleksandra Cielecka, Natalia Świebocka, Weronika Kordula, Nikola Kasprzyk) – Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach, opiekun: Ewa Leśniak

30-osobowy zespół „Wiolinki”– Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekun: Jolanta Skałka

5-osobowy zespół (Angelika Frączek, Wiktoria Uszko, Gabriela Maciaszek, Daria Sarota, Karolina Najduch) – Zespół Szkół w Librantowej, opiekun: Angelika Ferenc

2-osobowy zespół (Julia Filus, Wiktoria Chowaniec) – Zespół Szkół w Bystrej, opiekun: Katarzyna Cetnarowska

Proszę o potwierdzenie poprawności nazwisk uczestników.

Finaliści przedstawią przygotowany utwór przed publicznością „na żywo” dnia 10.06.2016 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie www.zskjordanow.pl .

PROGRAM ETAPU FINAŁOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKIEJ
SUPERSTAR 2016

Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 w siedzibie Koła Jordanów w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

JORDANÓW 10.06.2016

10:30 – 10:55
Rejestracja uczestników
11:00 – 11:20
Powitanie i przedstawienie gości, jury, uczestników konkursu
Regulamin konkursu
Losowanie kolejności występów
11:25 – 12:10
Występ uczestników klas 1-3
Niespodzianka artystyczna
12:15 – 13:15
Występ uczestników klas 4-6
13:15-13:45
Poczęstunek i wspólne karaoke
13:45 – 14:15
Ogłoszenie wyników przez jury, wręczenie dyplomów, nagród
Występ uczestników, którzy otrzymali tytuł Superstar 2016
Wspólne zdjęcie.

Koordynacja konkursu
Barbara Zembol
Marzena Lańczyk
Ania Stopinska
Bogusław Lańczyk

NASI PARTNERZY:

Naszą działalność wspierają różne instytucje:

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

I LO im. E. Romera w Rabce – Zdroju

Szkoła Językowa SUNNY SCHOOL w Jordanowie

PASE – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych / Warszawa

Goethe Institut Kraków

Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka w Naprawie

Firma Tatra House LTD w Jordanowie

Hulaj Dusza. Karczma. Rabka – Zdrój

Bank Spółdzielczy w Jordanowie 

PKO Bank Polski S.A. w Jordanowie oraz w Rabce – Zdroju

 

REGULAMIN
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKIEJ
SUPERSTAR 2016

Organizatorem Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2016 jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

I. Cele konkursu:
– prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
– propagowanie nauki języka niemieckiego poprzez piosenkę,
– propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie,
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– promocja nowych talentów,
– utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
– praca nad poprawną wymową,
– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
– przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
– realizacja marzeń i ambicji,
– budzenie wiary we własne siły i talent,
– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
– integracja uczniów.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas I –III szkół podstawowych
– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap pierwszy:
– Przegląd nadesłanych nagrań przez jury i wybranie 20 najlepszych nagrań (po 10 w każdej kategorii wiekowej)
Data: 29.04.2016
Etap drugi:
– Finał – przesłuchanie 20 zespołów/solistów wybranych po pierwszym etapie
Data: 10.06.2016

3. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie po 1 zespole lub/oraz 3 solistów w następujących grupach wiekowych: uczniowie klas I –III oraz uczniowie klas IV – VI.
4. Członkowie zespołu nie mogą występować powtórnie jako soliści.
5. Szkoły mogą zgłosić do konkursu uczestników poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres barbara24@onet.com.pl (załącznik nr1.) w terminie do 15.04.2016r.
6. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
7. Wykonawcy nagrywają dowolną piosenkę w języku niemieckim trwającą nie dłużej niż 3 minuty i przesyłają nagranie drogą elektroniczną wraz z kartą zgłoszenia. Plik można wysłać poprzez aplikację Dropbox lub umieścić nagranie na Youtube i wysłać link na adres koordynatora konkursu. W przypadku problemów z przesłaniem nagrania, można również wysłać płytę z nagraną piosenką na adres: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9
34-240 Jordanów
Z dopiskiem: Małopolski Konkurs Piosenki Niemieckiej Superstar 2016
Wysyłając link lub płytę proszę pamiętać o opisie (nazwa szkoły, dane uczestników)
8. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne (bez słów).
9. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu.
10. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
11. Jury wybierze 20 najlepszych zespołów/solistów (po 10 z każdej kategorii wiekowej) i zaprosi ich na finał. Finaliści przedstawią przygotowany utwór przed publicznością „na żywo” dnia 10.06.2016 w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

III. Ocena i nagrody:
Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciel muzyki oraz nauczyciele języka niemieckiego.
Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
• opanowanie tekstu
• wymowa
• poczucie rytmu
• interpretacja utworu
• indywidualność artystyczna
• choreografia (przebranie, ruch sceniczny)
• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

W finale jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce – tytuł Superstar 2016, nagroda rzeczowa
II miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa
Każdy uczestnik Finału otrzyma dyplom oraz drobny upominek a opiekunowie podziękowanie.
Decyzja Jury jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:
Dojazd uczestników i opiekunów na finał na koszt własny. Możliwość podbicia delegacji.
Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

Koordynatorzy konkursu: Barbara Zembol, Anna Stopińska

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem: barbara24@onet.com.pl

załącznik nr1

Karta Zgłoszenia Szkoły
do udziału w Małopolskim Konkursie Piosenki Niemieckiej
Superstar 2016

Dane szkoły:
Pełna nazwa: ..……………………………………………..………………….
Adres: ………………………………… ………………………………………….. …………………
Telefon: ……………………………………………………… …………………………..

Dane uczestników:
Klasy I-III:
1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………

Klasy IV–VI:
1……………………………………………
2…………………………………………..
3………………………………………….
4………………………………………….

Dane osoby odpowiedzialnej:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. ………………………………………….. ………….
Telefon: ……………………………………………………………………………. ………………….
Podpis opiekuna ……………………………………………………

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

ZAPRASZAMY !!!