Zarząd główny PSNJN


Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego na lata 2018-2021

ZADANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PSNJN

 

PREZES – AGNIESZKA ŚWICA                                     swica@psnjn.org

– reprezentacja PSNJN w instytucjach krajowych i zagranicznych (m.in. Goethe Institut, Instytut Austriacki, Instytut Szwajcarski, Ambasady)

– nadzorowanie i koordynowanie działalnością oddziałów i kół

– koordynowanie pracy członków ZG oraz przydzielanie zadań zgodnie ze statutem

– pozyskiwanie członków wspierających i współpraca z nimi

– przygotowanie sprawozdania sprawozdawczego i wyborczego na Walne Zebranie

– współpraca z oddziałem organizującym zjazd

– nadzorowanie działalności redakcji „Hallo Deutschlehrer”

– przechowywanie uchwał

– koordynowanie konkursem „Turbolandeskunde”

 

WICEPREZES – MAŁGORZATA BUBIK                     bubik@psnjn.org

– współpraca z prezesami oddziałów i kół

– werbowanie członków oraz prowadzenie korespondencji z oddziałami, instytucjami, osobami zainteresowanymi w sprawie wstąpienia do stowarzyszenia

– udzielanie informacji o zakładaniu kół i oddziałów, kontrola zgodności działań ze statutem

– sporządzanie sprawozdania z działalności PSNJN w danym roku

– koordynowanie konkursem „Lust auf Lesen”  

 

SKARBNIK – ELŻBIETA WYDRA                                 wydra@psnjn.org

– gromadzenie i opisywanie dokumentów finansowych ZG oraz przekazywanie ich do księgowego

– kontrolowanie terminowego przesyłania dokumentów finansowych z oddziałów

– gromadzenie i przekazywanie w/w dokumentów księgowemu

– kontrola stanu wpłat składek z oddziałów do ZG (liczba członków za poprzedni rok kalendarzowy x wymagana składka, płatne do końca marca b.r.)

– kontrola dofinansowań dla oddziałów:

                 – rozsyłanie informacji i formularzy

                – przygotowanie całkowitej dokumentacji potrzebnej do przydziału dofinansowania (zebranie

                  wniosków, przygotowanie zestawienia potrzeb, rozliczenie się oddziałów)

                – informowanie oddziałów o przyznanych dofinansowaniach

                – przesłanie funduszy

– rozliczanie zaliczek pobranych przez redaktora naczelnego redakcji Hallo Deutschlehrer

 

SEKRETARZ – VIOLETTA WINIARCZYK                    winarczyk@psnjn.org

– protokołowanie spotkań ZG i gromadzenie dokumentacji związanej ze spotkaniami

– uaktualnianie informacji o stowarzyszeniu dla instytucji (CODN, GUS)

– zbieranie sprawozdań rocznych oddziałów i kół

– koordynowanie spotkań prezesów z ZG (prowadzenie korespondencji, zbieranie zgłoszeń na spotkanie)

– wspieranie informacyjne oddziałów i redakcji HD (ilość członków, informacje bieżące)

– systematyczne aktualizowanie danych kontaktowych oddziałów i kół poprzez tworzenie bazy danych

 

CZŁONEK ZARZĄDU – MARTA BRODZIK                brodzik@psnjn.org

– nadzorowanie funkcjonowania strony internetowej i profilu na facebooku

– zamieszczanie bieżących informacji na stronie i profilu

– opracowywanie wersji niemieckojęzycznej strony i facebooka

– zabieganie o artykuły z bieżących ważnych wydarzeń, kontakt i współpraca z redakcją HD

– redagowanie systematycznych wpisów do Aktualności

– kontaktowanie się z oddziałami i kołami w kwestii merytorycznej zawartości strony

– wspomaganie oddziałów i kół w administrowaniu ich stron

– współpraca z administratorem strony

– zarządzanie skrzynkami mailowymi

 

CZŁONEK ZARZĄDU – KAMA FRĄCKOWSKA-PILARSKA                  frackowska-pilarska@psnjn.org

– organizacja materiałów promocyjnych

– wysyłanie kart okolicznościowych do członków wspierających oraz do zaprzyjaźnionych osób i instytucji

– współpraca z wydawnictwami

– pozyskiwanie  sponsorów i nagród na cele konkursów „Lust auf Lesen” i „Turbolandeskunde”

 

CZŁONEK ZARZĄDU – BARBARA SZEWERNIAK                  szewerniak@psnjn.org

– redagowanie wpisów w cyklicznym podsumowaniu pracy ZG (newsletter)

– pomoc przy konkursie „Turbolandeskunde”

 

CZŁONEK ZARZĄDU – EWA TARABASZ                                  tarabasz@psnjn.org

– koordynowanie projektów unijnych

– udział w szkoleniach z zakresu przygotowania i realizacji projektów unijnych

– przygotowywanie wniosków projektowych

– przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu

– przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem

– podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu

– nadzór nad prawidłową realizacją merytorycznych działań projektu

– przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z promocją, ewaluacją, realizacją oraz rozliczeniem projektu

– zgłaszanie wszelkich zmian w realizacji i w budżecie projektu, przygotowywanie formularzy zmian merytorycznych i budżetowych

– nadzór nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem części finansowej i sprawozdawczej wniosków o płatność

– sporządzanie i archiwizacja dokumentacji projektowej

 

 

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego na lata 2015-2018

 

Prezes Monika Janicka  janicka@psnjn.org

-reprezentacja PSNJN w instytucjach krajowych i zagranicznych (Goethe Institut, Instytut Austriacki, Instytut Szwajcarski, Ambasady, Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich)

-nadzorowanie i koordynowanie działalności oddziałów i kół

-koordynowanie pracy członków Zarządu Głównego oraz przydzielanie im zadań zgodnie ze statutem

-pozyskiwanie członków wspierających i współpraca z nimi

-przygotowanie sprawozdania sprawozdawczego i wyborczego na Walne Zebranie

– współpraca z oddziałem organizujących zjazd

– nadzorowanie działalności redakcji „Hallo Deutschlehrer”

-przechowywanie uchwał

Wiceprezes Agnieszka  Świca   swica@psnjn.org

– współpraca i korespondencja z prezesami oddziałów i kół

– prowadzenie korespondencji z oddziałami, instytucjami, osobami zainteresowanymi wstąpieniem do Stowarzyszenia

– zbieranie sprawozdań rocznych oddziałów i kół

– sporządzanie sprawozdania z działalności PSNJN w danym roku

– koordynowanie konkursu „Turbolandeskunde”

Sekretarz Violetta Winiarczyk   winiarczyk@psnjn.org

– protokołowanie spotkań ZG i gromadzenie dokumentacji związanej ze spotkaniami

– uaktualnianie informacji o Stowarzyszeniu dla instytucji (CODN, GUS)

– koordynowanie spotkań prezesów z ZG (prowadzenie korespondencji, zbieranie zgłoszeń na spotkania)

– wspieranie informacyjne oddziałów i redakcji HD (ilość członków, informacje bieżące, informacje o zakładaniu kół i oddziałów, kontrola zgodności działań ze statutem)

– systematyczne aktualizowanie danych kontaktowych oddziałów i kół poprzez tworzenie bazy danych

Skarbnik Małgorzata Nowak   nowak@psnjn.org

– gromadzenie i opisywanie dokumentów finansowych ZG oraz przekazywanie ich do księgowej

– kontrolowanie terminowego przesyłania dokumentów finansowych z oddziałów

– gromadzenie i przekazywanie w/w dokumentów księgowej

– kontrola stanu wpłat składek z oddziałów do ZG (liczba członków za poprzedni rok x 20 zł, płatne do końca marca b.r.)

– kontrola dofinansowań dla oddziałów

a) rozsyłanie informacji i formularzy

b) przygotowanie całkowitej dokumentacji potrzebnej do przydziału dofinansowania (zebranie wniosków, przygotowanie zestawienia potrzeb, rozliczenie się oddziałów)

c) informowanie oddziałów o przyznanych dofinansowaniach)

d) przesyłanie funduszy

– rozliczanie zaliczek pobranych przez redaktora naczelnego redakcji „Hallo Deutschlehrer”

Członek Zarządu Głównego Marta Brodzik (strona internetowa i Facebook)   brodzik@psnjn.org

– nadzorowanie funkcjonowania strony internetowej i profilu na Facebooku

– zamieszczanie bieżących informacji na stronie i profilu

– opracowywanie wersji niemieckojęzycznej strony internetowej

– zabieganie o artykuły z bieżących ważnych wydarzeń

– redagowanie systematycznych wpisów do Aktualności

– kontaktowanie się z oddziałami i kołami w kwestii merytorycznej zawartości strony

– wspomaganie oddziałów i kół w administrowaniu ich stron

– współpraca z administratorem strony

– zarządzanie skrzynkami mailowymi

Członek Zarządu Głównego Małgorzata Bubik (Ogólnopolski Konkurs dla Gimnazjalistów)   bubik@psnjn.org

– koordynowanie konkursu dla gimnazjalistów

a) prowadzenie bieżącej korespondencji i współpraca z koordynatorami regionalnymi

b) organizacja etapu ogólnopolskiego w GI Warschau

c) organizacji uroczystości rozdania nagród

d) poszukiwanie sponsorów na cele konkursu

e) przygotowywanie nagród, zaświadczeń, podziękowań i dyplomów

f) rozliczanie finansów

Członek Zarządu Głównego Piotr Rochowski (czasopismo „Hallo Deutschlehrer”)   rochowski@psnjn.org

– koordynacja prac związanych z czasopismem „Hallo Deutschlehrer”

Członek Zarządu Głównego Kama Frąckowska-Pilarska (projekty) 

frackowska-pilarska@psnjn.org

– koordynowanie projektów unijnych

– organizacja materiałów promocyjnych

– wysyłania kart okolicznościowych do członków wspierających oraz do zaprzyjaźnionych osób i instytucji

– współpraca z wydawnictwami

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego na lata 2012-2015

Prezes – Monika Janicka

Wiceprezes – Agnieszka Kubińska

Sekretarz –  Agnieszka Świca
Skarbnik – Małgorzata Sadowska
Członek Zarządu Głównego – Marta  Brodzik  (Konkurs Jęz. Niemieckiego dla Gimnazjalistów)
Członek Zarządu Głównego
– Piotr Rochowski (strona internetowa)

Poprzednie kadencje

Na lata 2009-2012

Prezes – Alina Dorota Jarząbek
Wiceprezes – Danuta Koper
Sekretarz – Beata Gielec
Skarbnik – Małgorzata Sadowska
Członek Zarządu Głównego – Magdalena Ptak
Członek Zarządu Głównego
– Agnieszka Kubińska

Na lata 2006-2009

Prezes: Alina Dorota Jarząbek
Wiceprezes: Danuta Koper
Skarbnik: Anna Susfał
Sekretarz: Marta Szajner
Członek Zarządu Głównego: Iwona Żaglewska-Wandzel
(Koordynatorka Ogólnopolskiego Konkursu Jęz. Niemieckiego dla Gimnazjalistów)
Członek Zarządu Głównego: Magdalena Ptak

Na lata 2003-2006

Przewodnicząca  Zarządu  Głównego: Dorota Obidniak
Wiceprzewodnicząca:  Alina Dorota Jarząbek
Sekretarz:
Beata Szczepańska
Skarbnik:  Anna Susfał
Członek  Zarządu Głównego:  Andrzej Bownik
(Webmaster, redakcja strony internetowej i czasopisma „Hallo Deutschlehrer”)
Członek Zarządu Głównego: Danuta Koper
(Koordynatorka Ogólnopolskiego Konkursu Jęz. Niemieckiego dla Gimnazjalistów)
Członek Zarządu Głównego:
Marta Mazurek
(Sprawy organizacyjno-administracyjne)

Na lata 2000-2003

Przewodnicząca Zarządu Głównego: Mirosława Podkowińska-Lisowicz
Wiceprzewodnicząca:
Joanna Targońska
Sekretarz:
Bernadeta Kuklińska
Skarbnik:
Ewa Rudnicka
Członek:
Andrzej Bownik

Na lata 1997-2000

Przewodnicząca Zarządu Głównego: Mirosława Podkowińska-Lisowicz
Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Mysłowska
Sekretarz:  Jolanta Ciesielska-Pleban
Skarbnik: 
Ewa Rudnicka
Członek  Zarządu Głównego: dr Hanna Bawej-Krajewska

Na lata 1993-1996

Przewodnicząca  Zarządu Głównego: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka
Wiceprzewodnicząca: 
Dorota Obidniak-Tazbir
Sekretarz: 
Przemysław Wolski
Skarbnik:
Janina Drabich
Członek  Zarządu  Głównego: 
Małgorzata Szerwentke