Wręczenie nagród w konkursie „Fit in Deutsch”


WRĘCZENIE NAGRÓD W X EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH”

   W dniu 13 kwietnia 2018 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się wręczenie nagród w X Edycja Konkursu Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch” organizowanego przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, PWSZ oraz III LO w Tarnowie.

   W tym roku konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W uroczystości wręczenia nagród  wziął udział Pan Artur Puciłowski- Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele organizatorów: Pani Aneta Styrkowiec, prezes Oddziału Tarnów PSNJN, Pani Agnieszka Juśko- koordynator Konkursu, wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów oraz Pani Beata Wideł- nauczyciel Sp nr 9 w Tarnowie oraz członek Oddziału PSNJN.

Fundatorami nagród byłi:

 • Instytut Goethego w Krakowie, który ufundował stypendia egzaminacyjne,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów,
 • Urząd Miasta Tarnowa oraz Starosta Tarnowski.

Wyniki Konkursu „Fit in Deutsch”

 • Poziom A1:
 • 1 miejsce: Patrycja Korniat- Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie (opiekun p. Alicja Starzec)
 • 2 miejsce: Weronika Sówka- Zespół Szkół w Gromniku (opiekun p. Aneta Styrkowiec)
 • 3 miejsce: Zofia Żak- Pałac Młodzieży w Tarnowie (opiekun p. Jolanta Potępa)
 • Wyróżnienie: Wiktoria Ferenc- Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy (opiekun p. Anna Krzyżak)
 • Poziom A2:
 • 1 miejsce: Aleksandra Szczebak- Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnowie (opiekun p. Dominika Woskowicz)
 • 2 miejsce: Julia Sus- Pałac Młodzieży w Tarnowie (opiekun p. Jolanta Potępa)
 • 3 miejsce: Sylwia Burnóg- Gimnazjum nr 10 w Tarnowie (opiekun p. Magdalena Król)
 • Wyróżnienie: Katarzyna Dulęba- Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Tarnowie (opiekun. p. Anna Misiaszek)
 • Poziom B1:
 • 1 miejsce:  Patrycja Bielat- V LO w Tarnowie (opiekun p. Małgorzata Ziobro)
 • 2 miejsce: Dominik Krok- SP w Węgrzcach Wielkich (opiekun p. Joanna Rokosz- Lechwar)
 • 3 miejsce: Zuzanna Marszalik- III LO w Tarnowie (opiekun p. Agnieszka Juśko)
 • Wyróżnienie: Adrian Onik- III LO w Tarnowie (opiekun p. Jacek Kobielski)

Serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu językowego i zapraszamy  na sesję egzaminacyjną w dniu 12 maja 2018 r., kiedy to laureaci będą mogli bezpłatnie podejść do danego egzaminu.

Dziękujemy za wsparcie wszystkich partnerów przedsięwzięcia oraz za zaangażowanie nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

Opracowała: Agnieszka Juśko- koordynator konkursu

1 miejsce- poziom B1

   

Wręczenie nagród w Konkursie „Fit in Deutsch”


Konkurs „Fit in Deutsch” został rozstrzygnięty. 24 marca w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród IX Edycji Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych „Fit in Deutsch”. 

Fundatorem głównych nagród, 6 stypendiów egzaminacyjnych, jest Instytut Goethego w Krakowie. Konkurs wspiera również rokrocznie nagrodami książkowymi i gadżetami Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa. 

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom i wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom. 

Wyniki konkursu są następujące:

1 miejsce: Zuzanna Marszalik- Pałac Młodzieży w Tarnowie, opiekun p. Jolanta Potępa.

2 miejsce: Nadia Gierczyńska – Gimnazjum w Radgoszczy, opiekun p. Bogumiła Bator.

3 miejsce: Agnieszka  Korzeniowska- Gimnazjum w Gromniku, opiekun p. Aneta Styrkowiec. 

4  miejsce: Julia Lis- Gimnazjum w Pleśnej, opiekun p. Paulina Rabczak.

oraz  Aleksandra Szczebak- Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, opiekun p. Dominika Woskowicz. 

5 miejsce: Kinga Podsiadło- Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego”, opiekun p. Monika Put. 

oraz Oskar Chronowski- Gimnazjum nr 4 w Tarnowie, opiekun p. Beata Wideł. 

Wyróżnienie:  Zuzanna Murczek– Gimnazjum w Chojniku, opiekun. p Małgorzata Namysłowski. 

Szymon Magdziarczyk– Gimnazjum w Szynwałdzie, opiekun p. Natalia Kawa. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie!!! Zapraszamy za rok na kolejną jubileuszową edycję!!!

Opracowała:  Agnieszka Juśko- Koordynator

1 miejsce- Zuzanna Marszalik

2 miejsce- Nadia Gierczyńska

 

3 miejsce- Agnieszka Korzeniowska

4 miejsce- Julia Lis

4 miejsce- Aleksandra Szczebak

5 miejsce- Kinga Podsiadło

5 miejsce- Oskar Chronowski

wyróżnienie- Szymon Magdziarczyk

 

V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych- Oddział Tarnów


Kling Glöckchen, czyli kolędowanie po niemiecku

15 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się V Powiatowy Konkurs Kolęd  i Pastorałek Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych klas IV- VI i gimnazjów.

Organizatorami byli Zespół Szkół w Gromniku, GOK w Gromniku oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego  – Oddział Tarnów.Honorowy Patronat nad tegorocznym konkursem objął Starosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Roman Łucarz.

Najważniejszym celem konkursu jest popularyzacja języka niemieckiego oraz kultury krajów tego języka. Udział w konkursie motywuje uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz samodzielnej pracy, a także umacnia ich wiarę we własne siły i daje poczucie satysfakcji.

W rywalizacji uczestniczyło 54 uczniów, którzy reprezentowali szkoły podstawowe i gimnazja powiatu tarnowskiego, takie jak:

 1. Zespół Szkół w Zaczarniu
 2. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedliskach
 3. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Olszynach
 4. Zespół Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach
 5. Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim
 6. Zespół Szkół w Chojniku
 7. Zespół Szkół w Jastrzębi
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
 9. Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Tarnowie
 10. Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
 11. Publiczne Gimnazjum w Karwodrzy
 12. Zespół Szkół w Siemiechowie
 13. Zespół Szkół w Gromniku

Uczniowie byli podzieleni na 2 kategorie: szkoły podstawowej i gimnazjum. W  kategorii szkól podstawowych wystąpiło 30 wykonawców, a w kategorii gimnazjów 24.

Zgodnie z regulaminem oceniane były : opanowanie pamięciowe, wymowa i intonacja, a także ogólne wrażenie artystyczne. Ze względu na wysoki poziom konkursu jury postanowiło nagrodzić 17 uczniów
w obydwu kategoriach . Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – Marlena Madej–Bald, bald, bald–  Szkoła Podstawowa w Zaczarniu

II miejsce – Katarzyna Sanek    –   He, du WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa im W. Witosa w Gromniku

III miejsce – Weronika Chwistek  –  Stille Nacht, heiligeNacht–  Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

III miejsce –  Natalia Podwika  –  Der kleine Trommler   Szkoła Podstawowa w Zborowicach

wyróżnienie – Zuzanna Cudek –Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim

wyróżnienie – Katarzyna Łyżwa – Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Natalia Gancarczyk – Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Karolina Gucwa – Szkoła Podstawowa w Zborowicach

KATEGORIA GIMNAZJUM

I miejsce – Alicja Rusin  – Süβer die Glocken nie klingen –  Publiczne Gimnazjum w Siedliskach

II miejsce – Gabriela Gogola  –   Ich stehe an deiner Krippe hier  Gimnazjum Publiczne w Gromniku

II miejsce – Jakub Marszałek   – Wer an Weihnachten glaubtGimnazjum  im. Zesłańców Sybiru
w Zaczarniu

III miejsce –  Natalia Wantuch  –   Maria durch einen Dornwald ging   Gimnazjum w Olszynach

III miejsce –  Joanna Osysko  –  Wer an Weihnachten glaubt – Gimnazjum Publiczne w Gromniku

IV miejsce –  Julia Grzenia – O du fröhliche – Publiczne Gimnazjum w Siedliskach

IV miejsce – Natalia Gąsior – O du fröhliche –Szkoła Podstawowa w Zborowicach

wyróżnienie – Bożena Górska – Stille Nacht, heilige Nacht–Publiczne Gimnazjum w Karwodrzy

wyróżnienie  -Aleksandra Radwańska –Leise rieselt der Schnee- Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Tarnowie, dyplomy ufundował GOK
w Gromniku, a fundatorem poczęstunku był sklepik szkolny przy ZS w Gromniku.

Przez cały konkurs towarzyszyła nam kamera internetowej telewizji Kronika Pogórza.

Laureaci otrzymali cenne  gry planszowe, albumy krajoznawcze, encyklopedie , słowniki niemiecko- polskiei wartościowe pozycje książkowe.  Nie tylko nagrodzeni, lecz każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa.

W komisji konkursowej pracowały:

Przewodnicząca –mgr Agnieszka Juśko – nauczycielka j. niemieckiego w XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie, wiceprezes Oddziału Tarnów PSNJN, a także opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie.

Członkowie  mgr Magdalena Moździerz – nauczycielka j. angielskiego w ZS w Gromniku i mgr Agata Bąk – nauczycielka j. niemieckiego w ZS w Olszynach.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego mgr Zbigniew Karciński, Wójt Gminy Gromnik –mgr Bogdan Stasz,  Przewodniczący Rady Gminy Gromnik – Zdzisław Maniak
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku – mgr Ewa Białkowska. Goście wręczali nagrody, a pan Starosta i pan Wójt zabrali głos i pogratulowali oraz podziękowali uczestnikom, nauczycielom, rodzicom i organizatorom.

Impreza zakończyła się koncertem laureatów oraz zaproszeniem do udziału w następnej edycji konkursu.

Opracowała: Aneta Styrkowiec- Koordynator Konkursu

konkurs-koled-gromnik  konkurs-koled-gromnik  konkurs-koled-gromnik-2

konkurs-koled-gromnik-3  konkurs-koled-gromnik-4   konkurs-koled-gromnik-5

 

IV Edycja Dni Niemieckich w Tarnowie- relacja


IV Edycja Dni Niemieckich w Tarnowie- „Deutsch effektiv”- „Niemiecki efektywnie”.

18/19 listopada 2016 r. odbyły się w Tarnowie po raz czwarty Dni Niemieckie. Inicjatywie Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie przyświecało w tym roku hasło „Niemiecki efektywnie”. Zgodnie w tym mottem w Tarnowskiej PWSZ odbyły się ciekawe imprezy, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz studenci.

Głównymi organizatorami byli:

 • Instytut Goethego w Krakowie,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów,
 • PWSZ w Tarnowie,
 • Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie.

Dni Niemieckie objęte zostały honorowym patronatem:

 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
 • Prezydent Miasta Tarnowa,
 • Starosta Tarnowski.

Uroczysta inauguracja miała miejsce w auli PWSZ.W czasie inauguracji zgromadzonych na sali uczniów, nauczycieli, studentów oraz dyrektorów tarnowskich placówek oświatowych powitali przedstawiciele organizatorów: Pan Roland Schmidt, Zastępca Dyrektora IG   i Kierownik Działu Językowego Instytutu Goethego w Krakowie, Pani dr Joanna Graca, Dyrektor Instytutu Humanistycznego, Pani Aneta Styrkowiec, prezez PSNJN- Oddział Tarnów, Pani Agnieszka Juśko, opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie. List gratulacyjny do organizatorów skierował Pan Starosta, Roman Łucarz.

Na auli zgromadzona została młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, szczególnie angażujących się na rzecz promocji języka niemieckiego:

 • SP nr 9 im. Orląt Lwowskich,
 • SP nr 18 im. J. Kochanowskiego,
 • Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika,
 • Gimnazjum nr 4 im. R. Brandstaettera,
 • Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi,
 • Gimnazjum w Rzuchowej im. A. Krajowej,
 • Gimnazjum w Gromniku,
 • Gimnazjum w Chojniku,
 • i uczniów XVI LO im. Armii Krajowej, przy której to placówce działa Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie.

W pierwszej części imprezy odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich pt. „Warum Deutsch?” poprowadził Pan Roland Schmidt.
Dotyczył on tematu „Dlaczego warto się uczyć języka niemieckiego?”, a drugi poprowadził Pan Wojciech Dzido, który opowiedział o możliwościach nauki języka niemieckiego przez Internet.

Po wykładach odbyły się animacje językowe dla grup uczniowskich, prowadzone przez Panią Beatę Hadasz, a w holu można było zapoznać się z ofertą wydawniczą wydawnictw Klett, PWN oraz Hueber. Po południu miało miejsce szkolenie dla studentów prowadzone przez Pana Andreasa Kotza.

W drugim dniu zorganizowano workshop pt. „Fotostory”, prowadzony przez Panią Beatę Hadasz. Podczas tego szkolenia nauczyciele mogli dowiedzieć się, jak urozmaicić lekcje języka niemieckiego dzięki „Fotostory”.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie wszystkim partnerom.

Zapraszamy na kolejne edycje!

Opracowała:  Agnieszka Juśko- Koordynator Dni Niemieckich

fot.Pawel Topolskiwww.topol.pl

fot.Pawel Topolskiwww.topol.pl

fot.Pawel Topolskiwww.topol.pl

fot.Pawel Topolskiwww.topol.pl

 

 

 

 

 

 

SONY DSC      SONY DSC

 

SONY DSC  SONY DSC   User comments

User comments  SONY DSCUser comments