V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych- Oddział Tarnów


Kling Glöckchen, czyli kolędowanie po niemiecku

15 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się V Powiatowy Konkurs Kolęd  i Pastorałek Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych klas IV- VI i gimnazjów.

Organizatorami byli Zespół Szkół w Gromniku, GOK w Gromniku oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego  – Oddział Tarnów.Honorowy Patronat nad tegorocznym konkursem objął Starosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Roman Łucarz.

Najważniejszym celem konkursu jest popularyzacja języka niemieckiego oraz kultury krajów tego języka. Udział w konkursie motywuje uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz samodzielnej pracy, a także umacnia ich wiarę we własne siły i daje poczucie satysfakcji.

W rywalizacji uczestniczyło 54 uczniów, którzy reprezentowali szkoły podstawowe i gimnazja powiatu tarnowskiego, takie jak:

 1. Zespół Szkół w Zaczarniu
 2. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedliskach
 3. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Olszynach
 4. Zespół Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach
 5. Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim
 6. Zespół Szkół w Chojniku
 7. Zespół Szkół w Jastrzębi
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
 9. Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Tarnowie
 10. Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
 11. Publiczne Gimnazjum w Karwodrzy
 12. Zespół Szkół w Siemiechowie
 13. Zespół Szkół w Gromniku

Uczniowie byli podzieleni na 2 kategorie: szkoły podstawowej i gimnazjum. W  kategorii szkól podstawowych wystąpiło 30 wykonawców, a w kategorii gimnazjów 24.

Zgodnie z regulaminem oceniane były : opanowanie pamięciowe, wymowa i intonacja, a także ogólne wrażenie artystyczne. Ze względu na wysoki poziom konkursu jury postanowiło nagrodzić 17 uczniów
w obydwu kategoriach . Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – Marlena Madej–Bald, bald, bald–  Szkoła Podstawowa w Zaczarniu

II miejsce – Katarzyna Sanek    –   He, du WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa im W. Witosa w Gromniku

III miejsce – Weronika Chwistek  –  Stille Nacht, heiligeNacht–  Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

III miejsce –  Natalia Podwika  –  Der kleine Trommler   Szkoła Podstawowa w Zborowicach

wyróżnienie – Zuzanna Cudek –Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim

wyróżnienie – Katarzyna Łyżwa – Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Natalia Gancarczyk – Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Karolina Gucwa – Szkoła Podstawowa w Zborowicach

KATEGORIA GIMNAZJUM

I miejsce – Alicja Rusin  – Süβer die Glocken nie klingen –  Publiczne Gimnazjum w Siedliskach

II miejsce – Gabriela Gogola  –   Ich stehe an deiner Krippe hier  Gimnazjum Publiczne w Gromniku

II miejsce – Jakub Marszałek   – Wer an Weihnachten glaubtGimnazjum  im. Zesłańców Sybiru
w Zaczarniu

III miejsce –  Natalia Wantuch  –   Maria durch einen Dornwald ging   Gimnazjum w Olszynach

III miejsce –  Joanna Osysko  –  Wer an Weihnachten glaubt – Gimnazjum Publiczne w Gromniku

IV miejsce –  Julia Grzenia – O du fröhliche – Publiczne Gimnazjum w Siedliskach

IV miejsce – Natalia Gąsior – O du fröhliche –Szkoła Podstawowa w Zborowicach

wyróżnienie – Bożena Górska – Stille Nacht, heilige Nacht–Publiczne Gimnazjum w Karwodrzy

wyróżnienie  -Aleksandra Radwańska –Leise rieselt der Schnee- Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Tarnowie, dyplomy ufundował GOK
w Gromniku, a fundatorem poczęstunku był sklepik szkolny przy ZS w Gromniku.

Przez cały konkurs towarzyszyła nam kamera internetowej telewizji Kronika Pogórza.

Laureaci otrzymali cenne  gry planszowe, albumy krajoznawcze, encyklopedie , słowniki niemiecko- polskiei wartościowe pozycje książkowe.  Nie tylko nagrodzeni, lecz każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa.

W komisji konkursowej pracowały:

Przewodnicząca –mgr Agnieszka Juśko – nauczycielka j. niemieckiego w XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie, wiceprezes Oddziału Tarnów PSNJN, a także opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie.

Członkowie  mgr Magdalena Moździerz – nauczycielka j. angielskiego w ZS w Gromniku i mgr Agata Bąk – nauczycielka j. niemieckiego w ZS w Olszynach.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego mgr Zbigniew Karciński, Wójt Gminy Gromnik –mgr Bogdan Stasz,  Przewodniczący Rady Gminy Gromnik – Zdzisław Maniak
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku – mgr Ewa Białkowska. Goście wręczali nagrody, a pan Starosta i pan Wójt zabrali głos i pogratulowali oraz podziękowali uczestnikom, nauczycielom, rodzicom i organizatorom.

Impreza zakończyła się koncertem laureatów oraz zaproszeniem do udziału w następnej edycji konkursu.

Opracowała: Aneta Styrkowiec- Koordynator Konkursu

konkurs-koled-gromnik  konkurs-koled-gromnik  konkurs-koled-gromnik-2

konkurs-koled-gromnik-3  konkurs-koled-gromnik-4   konkurs-koled-gromnik-5