Członkostwo w PSNJN


DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PSNJN?

  • Uzyskasz możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami germanistami.
  • Otrzymasz co roku dwa bezpłatne numery czasopisma stowarzyszenia „Hallo Deutschlehrer!”.
  • Masz szybki dostęp do istotnych informacji, w tym od wydawnictw i instytucji będących Członkami Wspierającymi PSNJN.
  • Bierzesz udział w zjazdach stowarzyszenia oraz szkoleniach w zakresie doskonalenia zawodowego, które potwierdzone są odnośnym zaświadczeniem.
  • Możesz uzyskać stypendium Deutsche Auslandsgesellschaft z Lubeki, o ile miejsce Twojego zamieszkania objęte jest takim programem stypendialnym.
  • Otrzymasz rekomendację stowarzyszenia występując o inne stypendia, nagrody lub wyróżnienia.
  • Poznasz dobrych przyjaciół!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, zgłoś się do najbliższego oddziału regionalnego, których jest 29 w całej Polsce.
Prawa członka Stowarzyszenia nabywa się po wypełnieniu koniecznego formularza, ankiety ewidencyjnej i opłaceniu składki rocznej w wysokości 60 złotych (od 2017 roku).

Jak założyć nowy oddział
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego?
 
 
1. Znaleźć minimum 15 osób chętnych do przystąpienia do Stowarzyszenia.
2. Skontaktować się z Zarządem Głównym (e-mail: zarząd@psnjn.org )
3. Zwołać zebranie, na którym:
– sporządzony zostanie list do Zarządu Głównego z zebrania założycielskiego (wzór w załączeniu);
– zebrane zostaną składki, aby mieć pieniądze na przejazd do Warszawy do Zarządu Głównego, na zakup art. piśmienniczych, itp. – od tego momentu trzeba rejestrować wydatki.
4. Przesłać list do Zarządu Głównego.
5. Zarząd Główny zaprasza wyznaczone w protokole osoby do Warszawy, aby wyjaśnić wszystkie sprawy organizacyjne i przekazać Statut PSNJN, który reguluje funkcjonowanie oddziału.
6. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o powołaniu oddziału.
7. Osoby wyznaczone w protokole założycielskim zwołują zebranie wyborcze, na którym wybierany jest Zarząd Oddziału (należy sporządzić protokół z zebrania).
8. Wybrany Zarząd Oddziału konstytuuje się, ustala funkcje i podejmuje decyzję o tym, czy Oddział ma być jednostką samodzielną (rejestracja w sądzie i Urzędzie Skarbowym), czy nie (wtedy wszystkie sprawy finansowe załatwia Zarząd Główny). Obecnie w Stowarzyszeniu 4 oddziały są samodzielne (Poznań, Olsztyn, Radom, Łódź), pozostałe nie.
9. Zarząd Główny służy pomocą prawną i księgową, a także może polecić wykładowców i  zaproponować tematy  na kolejne spotkania Oddziału.