O PSNJN


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego liczy obecnie 915 członków, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie Polski w 24 oddziałach regionalnych i 5 lokalnych kołach.

MAPA

Cele działalności

 • Współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami języka niemieckiego
 • Kontakty i współpraca z instytucjami i organizacjami na terenie Polski, jak również z placówkami wspierającymi naukę języka niemieckiego na świecie
 • Ułatwienie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych
 • Wprowadzanie i wspieranie wszystkich form badania i rozwoju metod nauczania

Dlaczego warto zostać członkiem PSNJN

 • Uzyskasz możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami germanistami.
 • Otrzymasz dostęp do bezpłatnych numerów czasopisma stowarzyszenia „Hallo Deutschlehrer!” ( w formie elektronicznej).
 • Masz szybki dostęp do istotnych informacji, w tym od wydawnictw i instytucji będących Członkami Wspierającymi PSNJN.
 • Bierzesz udział w zjazdach stowarzyszenia oraz szkoleniach w zakresie doskonalenia zawodowego, które potwierdzone są odnośnym zaświadczeniem.
 • Możesz uzyskać stypendium Deutsche Auslandsgesellschaft z Lubeki, o ile miejsce Twojego zamieszkania objęte jest takim programem stypendialnym.
 • Otrzymasz rekomendację stowarzyszenia występując o inne stypendia, nagrody lub wyróżnienia.
 • Poznasz dobrych przyjaciół!

Dołącz do nas

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, zgłoś się do najbliższego oddziału regionalnego, których jest 29 w całej Polsce. Prawa członka Stowarzyszenia nabywa się po wypełnieniu koniecznego formularza, ankiety ewidencyjnej i opłaceniu składki rocznej w wysokości 60 złotych.

Jak założyć oddział PSNJN

1. Znaleźć minimum 15 osób chętnych do przystąpienia do Stowarzyszenia.
2. Skontaktować się z Zarządem Głównym (e-mail: zarząd@psnjn.org),
3. Zwołać zebranie, na którym:
– sporządzony zostanie list do Zarządu Głównego z zebrania założycielskiego (wzór w załączeniu);
– zebrane zostaną składki, aby mieć pieniądze na przejazd do Warszawy do Zarządu Głównego, na zakup art. piśmienniczych, itp. – od tego momentu trzeba rejestrować wydatki.

4. Przesłać list do Zarządu Głównego.
5. Zarząd Główny zaprasza wyznaczone w protokole osoby do Warszawy, aby wyjaśnić wszystkie sprawy organizacyjne i przekazać Statut PSNJN, który reguluje funkcjonowanie oddziału.
6. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o powołaniu oddziału.

7. Osoby wyznaczone w protokole założycielskim zwołują zebranie wyborcze, na którym wybierany jest Zarząd Oddziału (należy sporządzić protokół z zebrania).

8. Wybrany Zarząd Oddziału konstytuuje się, ustala funkcje i podejmuje decyzję o tym, czy Oddział ma być jednostką samodzielną (rejestracja w sądzie i Urzędzie Skarbowym), czy nie (wtedy wszystkie sprawy finansowe załatwia Zarząd Główny). Obecnie w Stowarzyszeniu 4 oddziały są samodzielne (Poznań, Olsztyn, Radom, Łódź), pozostałe nie.
9. Zarząd Główny służy pomocą prawną i księgową, a także może polecić wykładowców i  zaproponować tematy  na kolejne spotkania Oddziału.

Pobierz:

DEKLARACJA

Numer konta

Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Al. Niepodległości 22, PL-02-653 Warszawa

NIP: 521-28-49-524 Regon: 012905625

IBAN: PL65 2030 0045 1110 0000 0413 1620 BGŻ BNP PARIBAS

SWIFT: GOPZPLPW