Małopolski Konkurs Plastyczny „DACHL IN MEINEN AUGEN”


REGULAMIN II EDYCJI

MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„ ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 Organizatorem II Edycji Małopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN” jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

 

 1. Cele konkursu:
  – prezentacja wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych,

– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– budzenie wiary we własne siły i talent,

– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,

 1. Warunki uczestnictwa:

 

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I –III  szkół podstawowych

– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

 

 1. W tym roku zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie plakatu (technika dowolna) przedstawiającego skojarzenia z państwem – Austria.

 

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę

 

 1. Autorem pracy może być tylko 1 osoba

 

 1. Format pracy – A4

 

 1. Każda praca musi zostać wyraźnie podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły)

 

 1. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu tylko 10 prac. Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z pracami należy przesłać do dnia 07.04.2017 na adres: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów z dopiskiem: konkurs plastyczny „ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 

 1. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Jury wybierze najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Zdjęcia wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

 

 1. Wystawa wszystkich prac plastycznych odbędzie się podczas finału II Edycji Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckiej „SUPERSTAR” 2017, gdzie prace dzieci wezmą udział jako cegiełki w akcji charytatywnej przeprowadzonej w tym dniu.

III. Ocena prac:
Do oceny prac Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele sztuki i języka niemieckiego. Wyniki Konkursu zostaną podane na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice. Decyzja Jury jest ostateczna.

Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa;

* pomysłowość i oryginalność formy

* estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania

 1. Nagrody:

Jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:

I miejsce –nagroda rzeczowa i dyplom

II miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom

III miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom

Ponadto każdy autor pracy biorącej udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnika a opiekunowie podziękowania.

 1. Postanowienia końcowe:

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

 

Koordynatorzy konkursu: Barbara Gwiżdż, Katarzyna Jurek

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem:

barbara24@onet.com.pl

  ODDZIAŁ KATOWICE

KOŁO JORDANÓW

 

załącznik nr1

Karta Zgłoszenia Szkoły Podstawowej

do udziału w Małopolskim Konkursie Plastycznym

„ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 

I Dane szkoły:
Pełna nazwa: ..……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………
II Dane uczestników:

Lp Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko klasa
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

III Dane osoby odpowiedzialnej/opiekuna:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. …………………………………………………
Telefon oraz adres e-mail: ……………………………………………………………………..

Podpis opiekuna …………………………………………………………………………

 

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

I Małopolski Konkurs Plastyczny „Deutschland in meinen Augen” rozstrzygnięty !!!

Dnia 10.06. 2016 w ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie komisja konkursowa nagrodziła 9 z pośród 115 prac plastycznych nadesłanych z 15 szkół podstawowych z Małopolski..

W kategorii klas I -III:
I miejsce zajęła Martyna Majka – SP w Czasławiu
II miejsce Mikołaj Piekarczyk – SP w Chabówce
III miejsce Nikodem Wróbel – SP w Gorlicach

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce Alicja Orawiec – SP nr 3 w Myślenicach
II miejsce Anna Błaszczyk – SP w Dobczycach
III miejsce Kamila Pilch – SP nr 3 w Myślenicach

Wyróżnienia:
Julia Spitoni – SP w Rdzawce
Kornelia Mistarz – SP w Stadnikach
Natalia Łętocha – SP w Czasławiu

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM !!!

REGULAMIN
I EDYCJI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN”

Organizatorem Małopolskiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN” jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

I. Cele konkursu:
– prezentacja wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– budzenie wiary we własne siły i talent,
– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas I –III szkół podstawowych
– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

2. W tym roku zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie plakatu (technika dowolna) przedstawiającego skojarzenia z państwem – NIEMCY

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę

4. Autorem pracy może być tylko 1 osoba

5. Format pracy – A4

6. Każda praca musi zostać wyraźnie podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora)

7. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu tylko 10 prac. Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z pracami należy przesłać do dnia 20.05.2016 na adres: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów z dopiskiem: konkurs plastyczny „DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN”

8. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

9. Jury wybierze najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

10. Zdjęcia wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

III. Ocena prac:
Do oceny prac Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele sztuki i języka niemieckiego. Decyzja Jury jest ostateczna.
Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa;
* pomysłowość i oryginalność formy
* estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania

IV. Nagrody:
Jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce –nagroda rzeczowa i dyplom
II miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom
III miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom
Ponadto każdy autor pracy biorącej udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnika a opiekunowie podziękowania.

V. Postanowienia końcowe:
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

Koordynatorzy konkursu: Barbara Zembol, Marzena Lańczyk

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem:
barbara24@onet.com.pl
załącznik nr1

Karta Zgłoszenia Szkoły Podstawowej
do udziału w Małopolskim Konkursie Plastycznym
„DEUTSCHLAND IN MEINEN AUGEN”

I Dane szkoły:
Pełna nazwa: ……………………………………….
Adres: …………………………………………………
Telefon: ………………………………………..
II Dane uczestników:
Lp Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko klasa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III Dane osoby odpowiedzialnej/opiekuna:
Imię i nazwisko: …………………………………………….
Telefon/adres e-mail: …………………………………………………………………………….
Podpis opiekuna …………………………………………………………………………

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu

NASI PARTNERZY:

Naszą działalność wspierają różne instytucje:

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

I LO im. E. Romera w Rabce – Zdroju

Szkoła Językowa SUNNY SCHOOL w Jordanowie

PASE – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych / Warszawa

Goethe Institut Kraków

Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka w Naprawie

Hulaj Dusza. Karczma. Rabka – Zdrój

Bank Spółdzielczy w Jordanowie 

PKO Bank Polski S.A. w Jordanowie oraz w Rabce – Zdroju