TURBOLANDESKUNDE 2017/18


7 grudnia 2017 odbył się szkolny etap ogólnopolskiego konkursu krajoznawczego „Turbolandeskunde – Wędrówka po Krajach Niemieckojęzycznego Obszaru Językowego – Niemcy”

Dziękujemy za udział i gratulujemy uzyskanych wyników wszystkim –  39 drużynom z naszego regionu, które spróbowały swoich sił w tym niełatwym konkursie.

 

Do etapu regionalnego zakwalifikowały się drużyny reprezentujące następujące szkoły:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu

 1. Kacper Boguta
 2. Martyna Sroka
 3. Barbara Wołoszyn

Opiekun – Anna Kozioł

 

III Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

 1. Nikola Giża
 2. Jakub Klamka
 3. Marzena Walas

Opiekun – Marzena Kasprzyk

 

V Liceum Ogólnokształcące , Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu

 1. Radosław Żmuda
 2. Arkadiusz Sasor
 3. Wojciech Pazdro

Opiekun – Marta Horeczy

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

 1. Zuzanna Kantor
 2. Anna Kij
 3. Daria Kopeć

Opiekun – Marta Horeczy

 

Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

 1. Igor Moryto
 2. Adrian Rogala
 3. Wojciech Warzecha

Opiekun – Magdalena Sroczyńska-Kieszek

 

Zespół Szkół Budowlanych  w Mielcu

 1. Marcelina Domoń
 2. Izabela Duszkiewicz
 3. Andżelika Mazur

Opiekun – Alina Dziurgot

 

Zespół Szkół nr 2 im. E.Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

 1. Dominika Burkiewicz
 2. Jowita Puzio
 3. Marlena Sadecka

Opiekun – Renata Wagner – Siwiec

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu

 1. Wojciech Krupski
 2. Tymoteusz Piliński
 3. Arkadiusz Płatek

Opiekun – Maciej Witwicki

 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu

 1. Aleksandra Ciołek
 2. Justyna Kos
 3. Natalia Trznadlewska

Opiekun – Luiza Majcher

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu

 1. Patrycja Bąk
 2. Dawid Mateńka
 3. Karol Pacek

Opiekun – Iwona Ćwik

 

Zespół Szkół Społecznych nr 1 / I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu

 1. Anna Jurek
 2. Karolina Jurek
 3. Aleksandra Ramos

Opiekun – Barbara Szewerniak

 

 

Gratulujemy zwycięskim drużynom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie Konkursu, który  odbędzie się 13 kwietnia 2018 w I LO w Mielcu (ul. Jędrusiów 1).

 

Spotkanie członków PSNJN/ Oddział Mielec/Tarnobrzeg


W dniu 18 kwietnia 2017 r. w Mielcu odbyło się spotkanie członków PSNJN.

W spotkaniu wzięło udział 8 osób. 
Tematyka spotkania:
1. Sprawozdanie ze spotkania z Zarządem Głównym w Warszawie.
2. Wybór zarządu.
 
W związku z powstaniem nowego oddziału Mielec/Tarnobrzeg przeprowadzone zostały wybory do zarządu, w skład którego wchodzą następujące osoby:
Alina Dziurgot – prezes 
Barbara Szewerniak- wiceprezes
Magdalena Sroczyńska-Kieszek – skarbnik
Agnieszka Żelasko – aktualizacja strony internetowej

XI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich


W dniu 13.03.2017 w Zespole Szkół Budowlanych już po raz jedenasty nauczyciele zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego w Mielcu zorganizowali i  przeprowadzili XI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich. W drugim, ustnym etapie konkursu wzięło udział 32 najlepszych uczniów z wszystkich szkół powiatu mieleckiego. Tegoroczny temat konkursu dotyczył „Ofert Kulturalnych”.

 

Nauczyciele słuchali wypowiedzi młodych ludzi w języku niemieckim, a uczniowie mogli omówić ofertę kulturalna naszego miasta oraz przedstawić swoje potrzeby w tym zakresie. Zadania konkursowe sprawdzały zarówno poziom rozumienia ze słuchu, swobodę wypowiedzi oraz poprawność mówienia, jak i stopień znajomości ortografii niemieckiej. Uczniowie wykazali się naprawdę wysokim poziomem wiedzy, znakomitymi umiejętnościami komunikacyjnymi , dużym zasobem słownictwa. Nie do przeoczenia była ogromna płynność swobodnych wypowiedzi  w przygotowywanych na bieżąco scenkach tematycznych.

Najlepszymi licealistami zostali : Wyparło Weronika i Staśto Adrianna (2 LO opiekun Dorota Dzija)  i Jarosz Bartłomiej (1 LO opiekun Antoni Rejman)

Wśród uczniów techników jury przyznało 1 miejsce –  Miłaszewicz Natalia, 2 – Gałat Angelika (Zespół Szkół Ekonomicznych –  opiekun Bogusław Król) ,3 – Katarzyna Kapinos (Zespół Szkół Budowlanych – opiekun Alina Dziurgot).

Patronat honorowy nad konkursem objął Eurodeputowany Tomasz Poręba, poseł Krystyna Skowrońska, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła

Nagrody ufundował Instytut Goethego w Krakowie i  Ambasada Szwajcarii w Warszawie

Etap pisemny przeprowadzony we wszystkich szkołach Mielca. Przybliża uczniom maturę z języka niemieckiego oraz sprawdza wiedzę i umiejętności z przerabianego na lekcjach materiału.  Wzięło w nim udział 34+  uczniów klasy II Liceów Ogólnokształcących i 34 + uczniów techników mieleckich. Większość uczniów wykazała się dużą wiedzą językową. Konkurs zorganizowały i przeprowadziła Alina Dziurgot (ZSB) i Anna Kozioł (1 LO) .

TURBOLANDESKUNDE 2016 / 17


1 grudnia 2016 odbył się szkolny etap ogólnopolskiego konkursu krajoznawczego „Turbolandeskunde – Wędrówka po Krajach Niemieckojęzycznego Obszaru Językowego” – Szwajcaria.

Dziękujemy za udział i gratulujemy uzyskanych wyników wszystkim –  33 drużynom z naszego regionu, które spróbowały swoich sił w tym niełatwym konkursie.

 

Do etapu regionalnego zakwalifikowały się drużyny reprezentujące następujące szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu

 1. Karolina Koba
 2. Kinga Opiela
 3. Klaudia Paluszczak

Opiekun – Anna Kozioł

 

III Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

 1. Patrycja Florek
 2. Patrycja Jachyra
 3. Katarzyna Skiba

Opiekun –  Magdalena Sroczynska-Kieszek

 

Zespół Szkół Budowlanych  w Mielcu

 1. Aleksandra Bednarz
 2. Aleksandra Popiołek
 3. Kamila Żarów

Opiekun – Alina Dziurgot

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu

 1. Aurelia Bryła
 2. Arkadiusz Płatek
 3. Wojciech Krupski

Opiekun – Maciej Witwicki

 

Zespół Szkół Technicznych – Technikum Nr 3

 1. Igor Moryto
 2. Adrian Rogala
 3. Wojciech Warzecha

Opiekun – Magdalena Sroczyńska-Kieszek

 

Gratulujemy zwycięskim drużynom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie Konkursu, który  odbędzie się 24 marca 2017 w I LO w Mielcu (ul. Jędrusiów 1).

 

 

 

IX Powiatowy Dzień Języka Niemieckiego w ZSB


Koło Mielec Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego zorganizowało w dniu 15.04.2016 po raz dziewiąty Powiatowy Dzień Języka Niemieckiego w Mielcu. Uwieńczył on przeprowadzone konkursy języka niemieckiego, które odbyły się pod patronatem honorowym: Konsula Generalnego RFN w Krakowie, dr Wernera Köhler, Ambasadora Austrii w Polsce, dr Thomasa Buchsbaum, posła do Parlamentu Europejskiego pana Tomasza Poręby, posłanki na sejm pani Krystyny Skowrońskiej, posłanki na sejm pani Krystyny Wróblewskiej, Starosty Powiatu Mieleckiego, pana Zbigniewa Tymuły, Prezydenta Miasta Mielca, pana Daniela Kozdęby, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody. Sponsorami nagród byli również: Instytut Goethego w Krakowie i ambasada Szwajcarii. Oprócz nagród rzeczowych i statuetek laureatki dwóch pierwszych miejsc wyjadą do Brukseli na zaproszenie eurodeputowanego Tomasza Poręby, a dwoje laureatów drugich miejsc będzie zwiedzać Sejm RP zaproszeni przez posłankę Krystynę Skowrońską.

Przybyłych na DJN gości, dyrektorów, nauczycieli i uczniów 8 szkół ponadpodstawowych oraz 5 gimnazjów, powitała pani Alina Dziurgot – prezes mieleckiego koła Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Kolejno głos zabierali pan Starosta Zbigniew Tymuła, pani Joanna Duszkiewicz przedstawicielka pana eurodeputowanego Tomasza Poręby, Joanna Machaj reprezentująca panią posłankę Krystynę Skowrońską, Diana Kleparska reprezentantka posłanki Krystyny Wróblewskiej, pan prezydent Miasta Mielca, Daniel Kozdęba i dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, pan Stanisław Starzyk. Wszyscy mówcy podkreślali znaczenie znajomości języków obcych i gratulowali zebranym uczniom i nauczycielom zaangażowania i osiągniętych sukcesów.

Impreza organizowana corocznie przez mieleckie koło Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Zespole Szkół Budowlanych wpisuje się w kalendarz przedsięwzięć edukacyjnych, w którym na różnych etapach uczestniczą wszystkie mieleckie szkoły średnie oraz większość gimnazjów z naszego powiatu.

Dzień Języka Niemieckiego stanowi zwieńczenie pięciu dwuetapowych konkursów skierowanych do różnych grup uczniów. Konkursy służące promocji języka niemieckiego oraz motywowaniu uczniów do jego nauki organizują już od kilku lat mieleccy nauczyciele, członkowie PSNJN – Monika Cisło, Alina Dziurgot, Marta Horeczy, Anna Kozioł, Antoni Rejman i Magdalena Sroczyńska. W szkolnych eliminacjach rywalizowało w sumie ponad 350 uczniów. Następnie najlepsi przedstawiciele każdej szkoły spotykali się, aby zaprezentować swoje umiejętności komunikacyjne i współzawodniczyć w różnych konkurencjach językowych. Laureaci tych konkursów odbierali na DJN w piątek zasłużone nagrody.

W 10.Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego dla Klas 2 o temacie „Święta” Najlepszymi licealistami okazali się uczniowie: 1. Totoń Karolina, 1 LO (opiekun Monika Cisło), 2. Kilian Kornelia z 2 LO (opiekun Małgorzata Laska) i 3 Trybulec Anna z 2 LO (opiekun Małgorzata Laska), natomiast w grupie technika 1. miejsce zajęła Gakan Katarzyna, ZS Radomyśl Wielki, (opiekun Jolanta Erazmus), 2. miejsce Adrian Rogala – ZSE (opiekun Bogusław Król) i 3. miejsce Jarosz Iwona ZS Radomyśl Wielki, (opiekun Jolanta Erazmus).

 

Dla dwóch laureatów 1 miejsca specjalną nagrodę – wyjazd do Brukseli – zafundował Eurodeputowany p. Tomasz Poręba.

SONY DSC

SONY DSC

IMG_0128

 

INFORMACJA O KONKURSIE „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO EDYCJA II 2016 „TURBOLANDESKUNDE – ÖSTERREICH”


W dniu 10.03.2016 w godz. 13:00-14:30 został przeprowadzony I etap konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.

W organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego konkursie w kole Mielec wzięło udział 93 uczestników z 4 szkół.

Do II etapu zakwalifikowały cztery 3-osobowe zespoły.

 1. Emilia Kawka, Magdalena Labak i Kamila Maślanka z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu. Opiekun – pani Monika Cisło.
 2. Maksymilian Kulig, Anna Lewandowska i Daria Młynek z III Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Opiekun – pani Magdalena Sroczyńska-Kieszek.
 3. Igor Moryto, Adrian Rogala i Wojciech Warzecha z Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Opiekun – pani Magdalena Sroczyńska-Kieszek.
 4. Marzena Dul, Agata Wolak i Kamila Żarów z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu. Opiekun – pani Alina Dziurgot.

 

 

 

II etap konkursu Turbolandeskunde odbędzie się 15 kwietnia 2016 w I LO w Mielcu. Początek – godzina 8.00.

 

Organizatorzy zapraszają wszystkie zakwalifikowane drużyny licząc na dobre przygotowanie i przyjazną rywalizację.


Regulamin II edycji konkursu TURBOLANDESKUNDE


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

II EDYCJA 2016 „TURBO LANDESKUNDE – ÖSTERREICH”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbędzie się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie.

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

III. CELE KONKURSU

Celami konkursu są:
• rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
• propagowanie wychowania proeuropejskiego,
• rozbudzenie otwartości na inne kultury,
• krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
• rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
• doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
• przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
• przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.

IV. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest trójetapowy:

I Etap – szkolny

Pierwszy etap przeprowadzają zainteresowani nauczyciele w zgłoszonych szkołach.
W dniu 10.03.2016r. (godz. 13:00-14:30) uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych test przygotowany i przesłany do szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu w regionie (lista koordynatorów regionalnych znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.psnjn.org w zakładce Konkursy/Turbolandeskunde). Test zawiera pytania zamknięte oraz otwarte na temat geografii, najnowszej historii, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W roku 2016 pytania będą dotyczyły Austrii.
O składzie zespołu decyduje nauczyciel. Informacje o grupach oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z danymi szkoły należy przesłać w formie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) do Koordynatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2016r.
Protokoły z etapu szkolnego należy przesłać do Koordynatora na jego adres mailowy w terminie do 18.03.2016r.
Informacja o wynikach i kwalifikacjach do kolejnego etapu pojawi się na stronie internetowej oddziału bądź koła do dnia 25.03.2016.
Do II etapu konkursu przechodzi maksymalnie jedna drużyna z każdej zgłoszonej szkoły.

II Etap – regionalny

Drugi etap przeprowadza Koordynator regionalny ( informacja o miejscu i dokładnym czasie odbywania się II etapu pojawi się wraz z zamieszczeniem informacji o wynikach I etapu konkursu)
W dniu 15.04.2016 r. zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego w języku polskim i niemieckim. Uczestnicy losują pytania z puli od 1 do 120 za jeden, dwa lub trzy punkty, w zależności od stopnia ich trudności.
W przypadku udziału dużej liczby zespołów, organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia konkursu w kilku turach oraz do poinformowania uczestników i ich opiekunów o dokładnym czasie ich udziału w konkursie.
W przypadku niemożności przeprowadzenia konkursu w turach, Koordynator rejonowy wyłania dwanaście zespołów, które uzyskały najwyższy wynik w I etapie i na podstawie tej decyzji w/w zespoły uczestniczą w II etapie konkursu.
Zwycięzcą drugiego etapu zostaje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów. Jeśli zdarzy się, że dwa zespoły będą miały taką samą liczbę punktów, konieczne będzie przeprowadzenie dogrywki. Organizator będzie dysponował pulą dodatkowych pytań, które będzie zadawał na przemian zespołom do czasu, aż jeden z nich nie uzyska przewagi.
Koordynatorzy rejonowi przesyłają wyniki II etapu konkursu do organizatora konkursu – Agnieszki Świcy swica@psnjn.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2016 r.
Lista szkół i skład grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PSNJN do dnia 29.04.2016 r.
Do III etapu konkursu przechodzi jedna drużyna z województwa.

UWAGA!
Nie można zorganizować etapu regionalnego w danym mieście, jeśli nie ma tam koła lub oddziału PSNJN, z wyjątkiem sytuacji, kiedy koordynator konkursu spoza stowarzyszenia (funkcja ustalona z koordynatorem głównym) zobowiąże się do podjęcia działań utworzenia koła lub oddziału w danym regionie.

III Etap – ogólnopolski

Trzeci etap konkursu odbędzie się w Goethe Institut w Krakowie, ul. Rynek Główny 20 w dniu 05.06.2016 r. i będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli przykładowo za zadanie zorganizowanie wycieczki lub wystawy. Etap ten będzie obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach niemieckiego obszaru językowego (zakres wymagań – załącznik nr 2) oraz umiejętności współpracy. Uczniowie otrzymają dostęp do Internetu, multimediów, biblioteki, niezbędnych materiałów piśmienniczych oraz słowników. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją.
W III etapie konkursu ocenianie będą trzy elementy:
1. Kompetencja językowa uczestników (30%),
2. Umiejętność współpracy w grupach (25%),
3. Wartość merytoryczna projektu (30%),
4. Kreatywność i pomysłowość przygotowanej prezentacji (15%).

V. TERMINARZ

• 04.03.2016r. – zgłoszenie grup do konkursu
• 10.03.2016r. godz. 13:00-14:30 – etap szkolny
• 18.03.2016r. – dostarczenie protokołów na adres mailowy
• 25.03.2016r. – wyniki I etapu na stronie internetowej oddziału
• 15.04.2016r. – etap regionalny
• 22.04.2016r. – ostateczny termin dostarczenia protokołów
• 29.04.2016r. – lista szkół i składy grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu
• 05.06.2016r. – etap ogólnopolski, termin rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników oraz wręczenia naród.

VI. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

• Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres rejonowego Koordynatora konkursu
• Każda szkoła może zgłosić do II etapu najwyżej jeden zespół. Zgłoszony do konkursu zespół trzech uczniów reprezentuje szkołę w pierwszym, drugim i trzecim etapie.
• Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wizerunku, imion, nazwisk oraz szkół finalistów.

VII. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu otrzymają upominki i dyplomy, zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, natomiast opiekunowie podziękowania.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

• Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
• Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
• W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: swica@psnjn.org.
• Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie imion, nazwisk oraz wizerunku uczestnika, a także danych szkoły na stronie internetowej PSNJN na potrzeby konkursu.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Załacznik Nr 2 – ZAKRES WYMAGAŃ
Załącznik nr 3 – PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU KONKURSU W SZKOLE

Załacznik Nr 1 do pobrania

ZAKRES WYMAGAŃ
– podstawowe wiadomości geograficzne (obszar, ludność, sąsiedzi)
– podział administracyjny (landy/kantony i ich stolice)
– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty
– największe miasta
– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
– symbole narodowe
– gospodarka (najsłynniejsze marki przemysłu)
– środki transportu i lokomocji
– media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
– słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka)
– waluta
– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
– tradycyjne potrawy

Koordynatorem konkursu w Mielcu jest Pani Anna Kozioł.

Załącznik Nr 3 do pobrania

X Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich


W Zespole Szkól Budowlanych w Mielcu odbył się w dniu 10.02.2016 jubileuszowy, 10. Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich. Pierwszy, pisemny etap konkursu przeprowadzony został w dn. 14.01.2016 w 10 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Wzięło w nim udział 111 uczniów. Najlepsi trzej przedstawiciele każdej szkoły mieli okazję ustnie zaprezentować swoje umiejętności językowe w drugim etapie konkursu.
Corocznie tematem konkursu jest inny temat maturalny. W tym roku wybrano „Święta”. Na podstawie opracowanego słownictwa 30 laureatów etapu szkolnego zmierzyło się w dwóch grupach: licea ogólnokształcące i technika.
Jury było pod dużym wrażeniem zasobu słownictwa uczniów klas drugich, ich płynności wypowiadania się. Bardzo dobrze przygotowani uczniowie mogli popisać się wiedzą i umiejętnościami językowymi odpowiadając na pytania w języku niemieckim, tłumacząc zdania, reagując w konkretnych sytuacjach dotyczących Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Sylwestra czy urodzin. Nie zabrakło również krzyżówek czy scenek rodzajowych przedstawianych w kilkuosobowych grupach.
Najlepszymi „germanistami” w grupie licea ogólnokształcące okazali się Totoń Karolina, 1 LO (opiekun Monika Cisło), Kilian Kornelia i Trybulec Anna z 2 LO (opiekun Magorzata Laska). W grupie technika laureatami zostali: 1 miejsce Gakan Katarzyna, 3 miejsce Jarosz Iwona ZS Radomyśl Wielki, (opiekun Jolanta Erazmus), natomiast miejsce 2 zajął Adrian Rogala ZSE (opiekun Bogusław Król). Nagrody zostaną wręczone na 9. Dniu Języka Niemieckiego w dniu 15.04.2016
Konkurs opracowały Alina Dziurgot (Zespól Szkól Budowlanych) i Anna Kozioł (1 LO) z Mieleckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Wycieczka do Belgii


W dniach 28.06.-02.07.2015 uczennica klasy trzeciej I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu Katarzyna Żmuda wzięła udział w wycieczce do Belgii. Wyjazd ten był nagrodą za zajęcie I miejsca w 9. Edycji Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla Klas II i został ufundowany przez europosła Tomasza Porębę.

Głównym punktem programu była wizyta w Parlamencie Europejskim. Uczestnicy wycieczki mieli okazję poszerzyć swoja wiedzę dotyczącą funkcjonowania Unii Europejskiej oraz działalności europosłów. Bogaty plan wycieczki umożliwił wszystkim uczestnikom poznanie najbardziej znanych miejsc i zabytków w Brukseli takich jak Grand –Place, Katedra św. Michała i św. Goduli, Manneken Pis, Atomium (architektoniczny symbol Brukseli), Pałac Narodów, Ratusz, a także Królewskie Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej. Uczniowie mieli okazję podziwiać piękną panoramę miasta z tarasu widokowego znajdującego się na Łuku Triumfalnym w Parku Cinquantenaire. Ostatnim etapem podróży była wizyta w Antwerpii, gdzie uczestnicy zwiedzili malowniczą starówkę, gotycką Katedrę Najświętszej Marii Panny oraz średniowieczny zamek Het Steen.

Serdeczności i otwartość gospodarzy, jak również niezwykły klimat i urok belgijskich zakątków sprawiły, że wyjazd ten na długo pozostanie w pamięci Katarzyny Żmudy.

CAM02839 CAM02859 CAM02876 CAM02881 CAM02892 IMG_20150702_091446