XI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich


W dniu 13.03.2017 w Zespole Szkół Budowlanych już po raz jedenasty nauczyciele zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego w Mielcu zorganizowali i  przeprowadzili XI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich. W drugim, ustnym etapie konkursu wzięło udział 32 najlepszych uczniów z wszystkich szkół powiatu mieleckiego. Tegoroczny temat konkursu dotyczył „Ofert Kulturalnych”.

 

Nauczyciele słuchali wypowiedzi młodych ludzi w języku niemieckim, a uczniowie mogli omówić ofertę kulturalna naszego miasta oraz przedstawić swoje potrzeby w tym zakresie. Zadania konkursowe sprawdzały zarówno poziom rozumienia ze słuchu, swobodę wypowiedzi oraz poprawność mówienia, jak i stopień znajomości ortografii niemieckiej. Uczniowie wykazali się naprawdę wysokim poziomem wiedzy, znakomitymi umiejętnościami komunikacyjnymi , dużym zasobem słownictwa. Nie do przeoczenia była ogromna płynność swobodnych wypowiedzi  w przygotowywanych na bieżąco scenkach tematycznych.

Najlepszymi licealistami zostali : Wyparło Weronika i Staśto Adrianna (2 LO opiekun Dorota Dzija)  i Jarosz Bartłomiej (1 LO opiekun Antoni Rejman)

Wśród uczniów techników jury przyznało 1 miejsce –  Miłaszewicz Natalia, 2 – Gałat Angelika (Zespół Szkół Ekonomicznych –  opiekun Bogusław Król) ,3 – Katarzyna Kapinos (Zespół Szkół Budowlanych – opiekun Alina Dziurgot).

Patronat honorowy nad konkursem objął Eurodeputowany Tomasz Poręba, poseł Krystyna Skowrońska, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła

Nagrody ufundował Instytut Goethego w Krakowie i  Ambasada Szwajcarii w Warszawie

Etap pisemny przeprowadzony we wszystkich szkołach Mielca. Przybliża uczniom maturę z języka niemieckiego oraz sprawdza wiedzę i umiejętności z przerabianego na lekcjach materiału.  Wzięło w nim udział 34+  uczniów klasy II Liceów Ogólnokształcących i 34 + uczniów techników mieleckich. Większość uczniów wykazała się dużą wiedzą językową. Konkurs zorganizowały i przeprowadziła Alina Dziurgot (ZSB) i Anna Kozioł (1 LO) .