Federacja Polskich Stowarzyszeń Nauczycielskich


Na jesieni 2014 r. ma powstać Federacja Polskich Stowarzyszeń Nauczycielskich. Również nasze Stowarzyszenia bierze w tym udział. Celem tej inicjatywy jest utworzenie forum dyskusyjnego do poprawy polskiego systemu kształcenia. Wypracowane propozycje planuje się przesłać do MEN.

W debacie mile widziani są również członkowie PSNJN. Czekamy na Wasze opinie i propozycje do następujących tematów:

1. Zmiany w systemie edukacji wypracowane przez stowarzyszenia nauczycielskie:
http://www.snppit.pl/wp-content/uploads/2014/09/Zmiany-w-systemie-o%C5%9Bwiaty-wypracowane-przez-stowarzyszenia-nauczycielskie-tekst-ujednolicony-12.09.2014.pdf
albo:
https://docs.google.com/document/d/1DBNuXgXd8Vu_nWMImAZ9vCDMTvWx14CZ58xMSY-xxI4/edit
2. Autonomia szkoły/placówki i jej dyrektora – propozycja zmian:
https://drive.google.com/?tab=mo&;authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg
3. Propozycje zmian w podejściu do oceniania:
https://drive.google.com/?tab=mo&;authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg
4. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli:
https://drive.google.com/?tab=mo&;authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg
5. Egzaminy zewnętrzne:
https://drive.google.com/?tab=mo&;authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg

egzaminy-zewnetrzne.doc
Autonomia_szkoly.ppt
Ksztalcenie_i_doskonalenie_nauczycieli.ppt

Konkurs Filmów Krótkometrażowych „Niemiecki łączy”


Litewskie Stowarzyszenie Uczących Języka Niemieckiego organizuje międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, którego motto brzmi “Niemiecki łączy”. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku między 14 i 24 lat, która uczy się niemieckiego jak języka obcego, albo po prostu jest nim zainteresowana.

Okiem kamery powinny być wzięte dokładniej pod lupę osądy, przemyślenia albo również aktualne problemy młodzieży. Celem jest stworzenie przy pomocy środków artystycznych, kreatywnoścci, fantazji i osobistego zaangażowania 3-5 minutowych filmików dźwiękowych albo niemych z mówionym albo pisanym językiem niemieckim, z których nagrodzone zostaną trzy najlepsze.
Konkurs startuje 10 pażdziernika 2014 r. i kończy się 12 stycznia 2015 r.

Zwycięzcy powiadomieni zostaną 19 stycznia 2015 r.

Osoby, które zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają zaproszenie na warsztaty kinowe w dniach 6-7 marca 2015 do Wilna (Litwa).
Więcej o konkusie pod:

http://www.vdl.lt/content/kurzfilmwettbewerb-deutsch-verbindet-0

deutsch-verbindet

 

DAFWEBKON 2015


Czwarta konferencja on-line dla uczących języka niemieckiego jako obcego pod nazwą DAFWEBKON 2015 odbędzie się wyłącznie drogą internetową w dniach 6-8 marca 2015 r. Zapraszamy do udziału. Informacje w załączniku.

 

Seminaria doskonalące nt. austriackiego realioznawstwa


Wydział „Kultury i Języka” austriackiego Ministerstwa Oświaty (BMBF) proponuje również w roku 2015 dziesięć seminariów doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego i germanistów, których językiem ojczystym nie jest niemiecki. Dla osób z Polski istnieje możliwość – w ramach europejskiego programu kształcenia Erasmus – ubiegania się o stypendium. Wniosek musi być sporządzony przez szkołę, wzgl. instytucję oświatową najpóźniej do 4 marca 2015 r. Wnioskowanie osób prywatnych nie jest możliwe!

Dalsze informacje w załączniku

wieden

Info_Kultur_und_Sprache_Seminare_2015.doc

 

Ważny partner PSNJN


Deutsche Auslandsgesellschaft e.V. z siedzibą w Lubece został naszym nowym partnerem. Od chwili założenia w roku 1949 zajmuje się on kontaktami Niemiec z zagranicą i wspiera inicjatywy międzynarodowego porozumienia.

Jest to organizacja pośrednicząca Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (www.diplo.de). Głównym zadaniem tej instytucji jest organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla uczących języka niemieckiego z północnej i północnowschodniej Europy (Białoruś, Dania, Estonia, Wyspy Owcze, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska – 10 województw, Rosja – obszar Morza Bałtyckiego, Szwecji).

Więcej: http://www.deutausges.de/
Koordynatorzy stypendialni w Polsce: http://www.deutausges.de/ansprechpartner/ansprechpartner-polen.html

deutausges-logo

 

Propozycja ORKE


Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli działający przy Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, zaprasza metodyków, dyrektorów szkół i nauczycieli praktyków do współpracy w zakresie prowadzenia warsztatów metodycznych na podstawie materiałów edukacyjnych WSiP.
Więcej informacji na stronie: http://www.orke.edu.pl/o-nas/wspolpraca/

orke-logo