Federacja Polskich Stowarzyszeń Nauczycielskich


Na jesieni 2014 r. ma powstać Federacja Polskich Stowarzyszeń Nauczycielskich. Również nasze Stowarzyszenia bierze w tym udział. Celem tej inicjatywy jest utworzenie forum dyskusyjnego do poprawy polskiego systemu kształcenia. Wypracowane propozycje planuje się przesłać do MEN.

W debacie mile widziani są również członkowie PSNJN. Czekamy na Wasze opinie i propozycje do następujących tematów:

1. Zmiany w systemie edukacji wypracowane przez stowarzyszenia nauczycielskie:
http://www.snppit.pl/wp-content/uploads/2014/09/Zmiany-w-systemie-o%C5%9Bwiaty-wypracowane-przez-stowarzyszenia-nauczycielskie-tekst-ujednolicony-12.09.2014.pdf
albo:
https://docs.google.com/document/d/1DBNuXgXd8Vu_nWMImAZ9vCDMTvWx14CZ58xMSY-xxI4/edit
2. Autonomia szkoły/placówki i jej dyrektora – propozycja zmian:
https://drive.google.com/?tab=mo&;authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg
3. Propozycje zmian w podejściu do oceniania:
https://drive.google.com/?tab=mo&;authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg
4. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli:
https://drive.google.com/?tab=mo&;authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg
5. Egzaminy zewnętrzne:
https://drive.google.com/?tab=mo&;authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg

egzaminy-zewnetrzne.doc
Autonomia_szkoly.ppt
Ksztalcenie_i_doskonalenie_nauczycieli.ppt