Wyniki Konkursu filmowego w Pilźnie- Oddział Tarnów


Liceum Ogólnokształcące  Pilźnie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego w Tarnowie zorganizowało gminny konkurs filmowo-językowy. Skierowany on był do wszystkich uczniów gminy Pilzno i miał na celu rozwój językowy, ale przede wszystkim promocję gminy Pilzno – w język obcym. Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu spotów reklamowych w języku niemieckim.

W kategorii Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zwyciężył filmik uczennic z PSP w Zwierniku – Kamili Madei, Nikoli Mazur, Kingi Seredy oraz Wiktorii Soprych.

Wśród licealistów aż trzy filmiki reklamujące LO w Pilźnie zdobyły uznanie komisji,  natomiast najlepszy filmik o Pilźnie nakręcili: Tomasz Ciesielski, Paweł Gębara, Jan Kłusek oraz Kacper Furman.

Uczniowie otrzymali powerbanki, bilety do kina oraz gadżety językowe.

Nagrody zostały zakupione dzięki środkom finansowym otrzymanym od Fundacji „Śnieżka Twoja Szansa” oraz Gminy Pilzno.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych pomysłów.

Koordynator: mgr Magdalena Smołucha

Szczegóły konkursu (zdjęcia i filmiki) na stronie szkoły

Gmina Pilzno po niemiecku

Filmiki promocyjne naszych megauczniów

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 

Konkurs filmowo-językowy w Pilźnie (Oddział Tarnów)


Liceum Ogólnokształcące im. S. Petrycego w Pilźnie (woj. podkarpackie) we współpracy z Małym Centrum Bibliotecznym Instytutu Goethego w Tarnowie oraz PSNJN- Oddział Tarnów serdecznie zaprasza uczniów z regionu Pilzna do udziału w konkursie filmowo-językowym „Niemiecka reklama gminy Pilzno”.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem, kartą zgłoszenia na stronie

„Niemiecka reklama gminy Pilzno”

Koordynator konkursu: mgr Magdalena Smołucha

 

 

Projekty unijne w regionie tarnowskim


„Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii”

Nasza koleżanka Kazimiera Skwarło z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie koordynowała oraz była uczestnikiem dużego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Wartość projektu wyniosła 135000€

Szkolny projekt to „Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii”. Jak nazwa mówi, projekt był przewidziany dla nauczycieli i uczniów. 17 nauczycieli brało udział w szkoleniu Job shadowing- czyli obserwowali pracę i hospitowali zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole zawodowej Umwelt Bildungszentrum w Berlinie i jeden nauczyciel prowadził zajęcia z przedmiotów zawodowych. 47 uczniów przez cztery tygodnie odbyło praktyki w różnych restauracjach w Berlinie.

Nauczyciele odświeżyli sobie umiejętności językowe i biorąc udział w hospitacjach. Wzbogacili swój warsztat pracy o nowe rozwiązania metodyczne. Koleżanka przedstawiła na spotkaniu członków stowarzyszenia obszerne sprawozdanie na temat organizacji szkolnictwa zawodowego w Niemczech. Podzieliła się wrażeniami z prowadzenia zajęć z przedmiotów gastronomicznych- towaroznawstwa, technologii gastronomicznej i zajęć praktycznych. Szkolna kuchnia świadczy usługi dla lokalnej społeczności i dochody z tej działalności pozostają do dyspozycji szkoły.

Grupy w tej szkole liczą tylko kilku uczniów i uczęszczają tam obok Niemców również cudzoziemcy z wielu odległych krajów. Atmosfera w szkole jest bardzo przyjazna – nie ma tam żadnych napięć rasistowskich czy jakichś uprzedzeń. Jak w każdej szkole jedni są bardzo umotywowani, a jakieś nieliczne jednostki mniej chętni.

Uczestnictwo w wielonarodowym zespole przyczyniła się do podniesienia kompetencji językowych nauczycieli i poznania różnorodności kulturowej Europy.

Egzaminy Instytutu Goethego w regionie tarnowskim


Sesja egzaminacyjna Instytutu Goethego w Tarnowie

    12 maja 2018 r. w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się sesja egzaminacyjna Instytutu Goethego.

W tym roku po raz pierwszy miały tam miejsce egzaminy „Start Deutsch” na poziomie A1 oraz „Goethe Zertifikat A2” dla dorosłych.

   Na poziomie A1 i A2 do egzaminów Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2 przystąpiło około 50 uczniów.

Centrum egzaminacyjne rozwija się, z roku na rok do egzaminów podchodzi coraz większa liczba uczniów z różnych szkół z Tarnowa i całego regionu.

W tym roku byli to uczniowie:

 • Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie
 • Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Społecznego Gimnazjum Matematyczno- Przyrodniczego w Tarnowie
 • Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie
 • Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy
 • Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach
 • Pałacu Młodzieży w Tarnowie
 • Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gromniku
 • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku

Egzaminy uznawane są na całym świecie i świadczą o osiągnięciu konkretnego poziomu językowego przez uczniów.  Najważniejsze jednak, iż motywują do nauki języka niemieckiego, co potwierdzają nauczyciele z rokrocznie przygotowujący uczniów do egzaminów. Wyniki egzaminów zostaną podane za 3 tygodnie.

A już teraz zapraszamy  wszystkich chętnych na egzamin na poziomie B1 w dniu 2 czerwca 2018 r. 

Opracowała:

Koordynator Centrum

Agnieszka Juśko

         

   

   

                  

     

   

    

           

 

 

 

 

Wręczenie nagród w konkursie „Fit in Deutsch”


WRĘCZENIE NAGRÓD W X EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH”

   W dniu 13 kwietnia 2018 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się wręczenie nagród w X Edycja Konkursu Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch” organizowanego przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, PWSZ oraz III LO w Tarnowie.

   W tym roku konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W uroczystości wręczenia nagród  wziął udział Pan Artur Puciłowski- Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele organizatorów: Pani Aneta Styrkowiec, prezes Oddziału Tarnów PSNJN, Pani Agnieszka Juśko- koordynator Konkursu, wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów oraz Pani Beata Wideł- nauczyciel Sp nr 9 w Tarnowie oraz członek Oddziału PSNJN.

Fundatorami nagród byłi:

 • Instytut Goethego w Krakowie, który ufundował stypendia egzaminacyjne,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów,
 • Urząd Miasta Tarnowa oraz Starosta Tarnowski.

Wyniki Konkursu „Fit in Deutsch”

 • Poziom A1:
 • 1 miejsce: Patrycja Korniat- Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie (opiekun p. Alicja Starzec)
 • 2 miejsce: Weronika Sówka- Zespół Szkół w Gromniku (opiekun p. Aneta Styrkowiec)
 • 3 miejsce: Zofia Żak- Pałac Młodzieży w Tarnowie (opiekun p. Jolanta Potępa)
 • Wyróżnienie: Wiktoria Ferenc- Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy (opiekun p. Anna Krzyżak)
 • Poziom A2:
 • 1 miejsce: Aleksandra Szczebak- Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnowie (opiekun p. Dominika Woskowicz)
 • 2 miejsce: Julia Sus- Pałac Młodzieży w Tarnowie (opiekun p. Jolanta Potępa)
 • 3 miejsce: Sylwia Burnóg- Gimnazjum nr 10 w Tarnowie (opiekun p. Magdalena Król)
 • Wyróżnienie: Katarzyna Dulęba- Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Tarnowie (opiekun. p. Anna Misiaszek)
 • Poziom B1:
 • 1 miejsce:  Patrycja Bielat- V LO w Tarnowie (opiekun p. Małgorzata Ziobro)
 • 2 miejsce: Dominik Krok- SP w Węgrzcach Wielkich (opiekun p. Joanna Rokosz- Lechwar)
 • 3 miejsce: Zuzanna Marszalik- III LO w Tarnowie (opiekun p. Agnieszka Juśko)
 • Wyróżnienie: Adrian Onik- III LO w Tarnowie (opiekun p. Jacek Kobielski)

Serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu językowego i zapraszamy  na sesję egzaminacyjną w dniu 12 maja 2018 r., kiedy to laureaci będą mogli bezpłatnie podejść do danego egzaminu.

Dziękujemy za wsparcie wszystkich partnerów przedsięwzięcia oraz za zaangażowanie nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

Opracowała: Agnieszka Juśko- koordynator konkursu

1 miejsce- poziom B1

   

Turbolandeskunde 2018- Tarnów


W dniu 13 kwietnia 2018 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbył się rejonowy etap Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde- wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycje były „Niemcy”. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące tego kraju zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim z zakresu krajoznawstwa, łącząc ze sobą wiedzę z różnych dziedzin tz. geografii, historii, polityki, sztuki, kultury itd.

Uczniowie szkół średnich w tym właśnie dniu odpowiadali w całej Polsce na pytania przygotowane przez Komitet Organizacyjny w Warszawie.

Tarnowska komisja w składzie:

 • Przewodnicząca Komisji: Pani mgr Maria Lustofin- wykładowca PWSZ w Tarnowie,
 • Pani Aneta Styrkowiec- prezes Tarnowskiego Oddziału PSNJN,
 • Pani Beata Wideł- nauczyciel SP nr 9 i członek PSNJN.

W tym etapie konkursu wzięło udział 9 drużyn z całego regionu.

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
 • Zespół Szkół nr 1. im. S. Staszica w Bochni
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku
 • Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sącz
 • XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku
 • Zespół Szkół Technicznych im. J. Mościckiego w Tarnowie
 • Zespół Szkół Społecznych w Tarnowie

Gratulujemy wszystkim wiedzy i zaangażowania! Poziom był bardo wyrównany. Różnicą tylko jednego punktu wygrało XVI im. Armii Krajowej w Tarnowie!

I miejsce:  Drużyna XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie w składzie:

 • Piotr Bogusz
 • Dominik Szumlański
 • Krzysztof Trytek
 • Opiekun: mgr Agnieszka Juśko

II miejsce: Drużyna Zespółu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu w składzie:

 • Mateusz Michalik
 • Jakub Baran
 • Jakub Świebocki
 • Opiekun: mgr Ewa Dziedzic oraz mgr Edyta Kajder

III miejsce: Drużyna Zespółu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sącz w składzie:

 • Damian Stochmal
 • Maciej Zachara
 • Weronika Wiatr
 • Opiekun: mgr Monika Put

Gratulujemy serdecznie! Zwycięska drużyna weźmie udział w Ogólnopolskim etapie w dniu 25 maja 2018 r. w Instytucie Goethego w Krakowie.

PWSZ- Tarnów

I miejsce- XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

   

II miejsce- Zespółu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sącz

III miejsce: Zespółu Szkół Społecznych w Tarnowie