Konkurs „Wir lernen Idiome” w Częstochowie.


WIR LERNEN IDIOME

Dnia 14. marca 2019 r. odbyła się w Technicznych Zakładach Naukowych – siedzibie częstochowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego –
XVI edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych
„Wir lernen Idiome”.

Konkurs przeprowadzono w czterech etapach:
I etap – etap przedkonkursowy, polegający na przygotowaniu plakatu przedstawiającego wybrany idiom z zakresu „Körperteile” (części ciała),
II etap – prezentacja wykonanego plakatu w języku niemieckim,
III etap – rozwiązanie testu obejmującego znajomość podanych idiomów,
IV etap – objaśnienie dwóch wylosowanych idiomów w języku niemieckim.

Laureaci konkursu zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez częstochowski oddział PSNJN, wydawnictwa LektorKlett, Pearson, Hueber Macmillan i WSiP.

ZWYCIĘZCY KONKURSU

I miejsce – ANNA DRYNDA– IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie,
opiekun mgr Aneta Flis – Wielgosz

II miejsce – OLIVIA MIKUŁA– VIII LO Samorządowe w Częstochowie,
opiekun mgr Ewa Kozłowska

III miejsce – MICHAŁ RESPONDEK – IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie,
opiekun mgr Aneta Mąkosa

Gratulujemy!!!

mgr Beata Kobyłkiewicz
Prezes PSNJN Oddział Częstochowa

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – sprawozdanie


Dnia 24 kwietnia 2018r. odbyła się w Technicznych Zakładach Naukowych – siedzibie częstochowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego –

XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej dla szkół podstawowych i gimnazjów.

 Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej                                                                                                  Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej                                                                                                    Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i klasy gimnazjum

 Laureaci konkursu zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wydawnictwo Person i  Wydawnictwo LektorKlett.

ZWYCIĘZCY KONKURSU

 Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

I miejsce – Julia Kot, Jakub Łapok

                   Szkoła Podstawowa w Woźnikach – Ligota Woźnicka, opiekun mgr Bernadeta Płaczek

 Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

I miejsce – Wiktoria Łapok, Zofia Szawińska

                   Szkoła Podstawowa w Woźnikach – Ligota Woźnicka, opiekun mgr Bernadeta Płaczek

 Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i klasy gimnazjum

I miejsce – Victoria Gaudzińska, Gaja Czech

                     Szkoła podstawowa nr 7 w Częstochowie, opiekun mgr Anna Machura

                     Szkoła podstawowa nr 11 w Częstochowie, opiekun mgr Małgorzata Czech

II miejsce – Gabriela Rataj, Julita Rygoł, Aniela Stolarska

                     Szkoła podstawowa nr 29 w Częstochowie, opiekun mgr Magdalena Kempa

                     Szkoła Podstawowa w Woźnikach – Ligota Woźnicka, opiekun mgr Bernadeta Płaczek

                     Szkoła podstawowa nr 34 w Częstochowie, opiekun mgr Agnieszka Łąpieś

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!!!

 

 

Sprawozdanie z konkursu recytatorskiego


15  LAT PSNJN ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

        Dnia 27 kwietnia 2017r. odbyła się w Technicznych Zakładach Naukowych – siedzibie częstochowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego –edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
 • uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
 • uczniowie klas I – III gimnazjum

 Laureaci konkursu zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Wydawnictwa Pearson, LektorKlett i Hueber/Macmillan.

ZWYCIĘZCY KONKURSU

 Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

I miejsce – Wiktoria Łapok

                   Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej, opiekun mgr Daria Sławik

II miejsce – Zuzanna Pluta

                   Szkoła Podstawowa w Lublińcu, opiekun mgr Małgorzata Pluta

III miejsce – Cyprian Rygoł

                   Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej, opiekun mgr Daria Sławik

 

 Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

I miejsce – Sandra Piełot

                    Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej, opiekun mgr Daria Sławik

II miejsce – Julia Breguła

                    Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej, opiekun mgr Daria Sławik

III miejsce – Natalia Rokosa

                   Szkoła Podstawowa w Lublińcu, opiekun mgr Małgorzata Pluta

 Uczniowie klas I – III gimnazjum

I miejsce – Natalia Kowalik

                     Gimnazjum nr 7 w Częstochowie, opiekun mgr Anna Machura

II miejsce – Adrianna Ciesielska

                        Gimnazjum nr 16 w Częstochowie, opiekun mgr Edyta Półtora

II miejsce – Aleksandra Jasińska

                       Gimnazjum nr 7 w Częstochowie, opiekun mgr Anna Machura

III miejsce – Igor Modrzycki

                       Gimnazjum nr 12 w Częstochowie, opiekun mgr Katarzyna Leszczyńska

III miejsce – Weronika Palka

                       Gimnazjum w Lelowie, opiekun mgr Dorota Sękala

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie konkursu „Dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy krajów niemieckojęzycznych”


Dnia 20.03.2017r. przedstawicielki zarządu częstochowskiego oddziału PSNJN  – Beata Kobyłkiewicz – prezes Oddziału oraz Jadwiga Idzikowska – Labocha- wiceprezes Oddziału i doradca metodyczny SOD w Częstochowie, wzięły udział

w uroczystym podsumowaniu VII edycji powiatowego konkursu „Dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy krajów niemieckojęzycznych – sławni Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy”, które odbyło się w Gimnazjum nr 11 w Częstochowie. Tematem przewodnim tegorocznych zmagań była architektura gotycka w krajach niemieckiego obszaru językowego. 

 

W konkursie wzięło udział 43 uczniów z 11 szkół.  
Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia laureatów i wyróżnionych:

I miejsce – Karolina Jaksender i Alina Mastalerz z Gimnazjum nr 24 w Częstochowie,
II miejsce – Monika Graj i Karolina Lewandowska, uczennice Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego Częstochowie,
III miejsce – Olga Bialik i Kinga Moskot z Gimnazjum nr 16 w Częstochowie.

Ponadto jury wyróżniło pracę Agaty Koniarskiej z Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego oraz Julii Warwas i Karoliny Zalejskiej z Gimnazjum nr 11.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki drobiazg w podziękowaniu za trud włożony w wykonanie prezentacji a laureaci konkursu nagrody rzeczowe.
Konkursowi towarzyszyła część artystyczna. Zaproszeni goście obejrzeli kabaret „Poślubić królewnę”, który zaprezentowali uczniowie z koła teatralnego prowadzeni przez p. Annę Zienkiewicz.

 

Organizatorką konkursu jest p. Małgorzata Czech, nauczycielka  Gimnazjum nr 11 w Częstochowie ( członek Komisji Rewizyjnej PSNJN oddział Częstochowa ).

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów


 1. Nazwa Konkursu:

X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej

 1. Organizator konkursu:

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego / Oddział Częstochowa

 1. Cele Konkursu:

 – rozbudzanie zainteresowania poezją niemieckojęzyczną

 – rozwijanie wrażliwości na piękno obcego języka

 – kształcenie umiejętności poprawnej interpretacji tekstu literackiego w zakresie dykcji, intonacji, fonetyki

 – rozwijanie twórczej ekspresji literackiej, pamięci, wyobraźni, fantazji

 1. Zasady uczestnictwa:

 – konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów

 – rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III SP,      uczniowie klas IV – VI SP oraz uczniowie klas I – III gimnazjów

 – szkołę zgłoszoną do konkursu reprezentuje maksymalnie po dwóch przedstawicieli z każdej kategorii wiekowej

 – każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce o objętości 15 – 20 wersów

( uczniowie klas I – III ) i 20 – 35 wersów ( pozostali uczniowie )

 – jeden uczestnik recytuje jeden tekst

 – recytowany tekst jest/ powinien być  dostosowany do wieku uczestnika

 – każdy uczestnik w 2 – 3 zdaniach przedstawia treść swojego wiersza w języku polskim celem lepszego zrozumienia przez pozostałych uczniów

 – w celu stworzenia odpowiedniego nastroju proponuje się przygotowanie oprawy artystycznej (strój, podkład muzyczny, rekwizyty, itp.)

 – sprzęt audio po uzgodnieniu zapewnia organizator

 1. Zasady oceniania:

 – prezentacje oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych

 – ocenie podlegać będzie poprawność językowa, interpretacja tekstu literackiego oraz umiejętność wyrażania uczuć i emocji

 – oceniane będzie także ogólne wrażenie artystyczne

 1. Skład komisji:

Nauczyciele germaniści – członkowie Częstochowskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

 1. Nagrody:

 – przewiduje się przyznanie nagród za trzy pierwsze miejsca ( o przyznaniu nagród decyduje jury)

 – każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom

 – opiekunowie otrzymają podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu

 1. Termin:

Konkurs odbędzie się  27. 04. 2017( czwartek) o godz. 11.30 w siedzibie Stowarzyszenia, Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90.  ( Uczestników prosimy

o zgłoszenie się 15 min. przed planowanym rozpoczęciem.)

 1. ZGŁOSZENIA prosimy kierować wyłącznie do koordynatora konkursu mgr Anety Włodek na adres: Gimnazjum nr 16, Częstochowa, ul. Ułańska 5/7 lub elektronicznie ( wlodeczek72@wp.pl )

w nieprzekraczalnym terminie do   31 .03. 2017. wraz z Kartą zgłoszenia należy przesłać wybrany tekst.

 

Zachęcamy i bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

KOORDYNATOR KONKURSU:  

                                                                                      W imieniu Organizatorów oraz Zarządu Oddziału:

Aneta Włodek                                                               Beata Kobyłkiewicz – prezes Oddziału PSNJN

Tel. 509 311 962

E-mail:   wlodeczek72@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

( Prosimy wypełnić drukowanymi literami. )

 

  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów

 

 

Nazwa i numer szkoły  

 

………………………………………………………………………………………………

 

                                       ………………………………………………………………………………………………

 

Adres                             ………………………………………………………………………………………………

 

                                        ……….….….….….….…….….…….….….….….……..……..………….

 

 

Imię i nazwisko Ucznia, klasa , tytuł utworu, autor

 

Kl. I – III  SP

                                                                

1………………………………………………………….……….…….….……… 

 

 

 2……………………………………………………..….….….……..…….…….

 

 

 

Kl. IV – VI SP

 

1…………………………………………………………..….…….….…….….…… 

 

 

2……………………………………………………….….……….…….…….……..

 

 

Kl. I – III  GIMNAZJUM

 

 1. …….….…….….….….….…..…….….….……….….…….….….……..

 

 

 1. …….….…….….….….….…….….….…..………….…….….…………

 

 

 

Imię i nazwisko Opiekuna

 

 

1…………………………………………………………           2 ………………..……………………………….…

 

 

Sprzęt audio :    tak   /   nie        ( jaki?)……..………………………………….….

 

 

WIR LERNEN IDIOME – wyniki konkursu


WIR LERNEN IDIOME

Częstochowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego świętuje Jubileusz 15-lecia swojej działalności. Aktywnie pracujemy społecznie na rzecz promowania nauki języka niemieckiego od marca 2002r. Zgodę na Patronat Honorowy nad naszym Jubileuszem wyrazili Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Alicja Janowska i Starosta Częstochowski Pan Andrzej Kwapisz.
Organizowaliśmy bardzo wiele różnorodnych konkursów, szkoleń, warsztatów, a naszym największym osiągnięciem jest XIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, który odbył się w sierpniu 2009 roku.

Dnia 16. marca 2017r. odbyła się w Technicznych Zakładach Naukowych – siedzibie częstochowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego –
XIV edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych
„Wir lernen Idiome”.

Konkurs przeprowadzono w czterech etapach:
I etap – etap przedkonkursowy, polegający na przygotowaniu plakatu przedstawiającego wybrany idiom z zakresu Tiere ( zwierzęta ),
II etap – prezentacja wykonanego plakatu w języku niemieckim,
III etap – rozwiązanie testu obejmującego znajomość podanych idiomów,
IV etap – objaśnienie dwóch wylosowanych idiomów w języku niemieckim.

Laureaci konkursu zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wydawnictwa Pearson, Lektorklett, Hueber/Macmillan.

ZWYCIĘZCY KONKURSU

I miejsce – ŁĘGOWIK KLAUDIA –
Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, opiekun mgr Aneta Woźnicka

II miejsce – WALASEK AGATA –
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, opiekun mgr Aneta Chrzuszcz

III miejsce – NOGAL MIKOŁAJ –
IV LO im H. Sienkiewicza w Częstochowie, opiekun mgr Agnieszka Ulatowska

IV miejsce –ORACZ MARIKA –
I LO im J. Słowackiego w Częstochowie, opiekun mgr Bożena Dziąbor

Gratulujemy!!!