Częstochowa – sprawozdanie z II etapu konkursu Turbolandeskunde


 1. kwietnia 2024 odbył się w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Częstochowie etap regionalny IX. Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Tegoroczna edycja dotyczyła Szwajcarii. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące min. geografii, historii, podziału administracyjnego, symboli narodowych, przyrody, słynnych postaci, tradycyjnych potraw, ciekawostek o państwie i jego obywatelach.

W jury konkursu zasiadły: dr hab., prof. UJD w Częstochowie – p. Joanna Ławnikowska-Koper, tłumacz przysięgła języka niemieckiego, przewodnicząca Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Częstochowie,

 1. Dorota Ficek – sekretarz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie oraz
 2. Joanna Haładyn – wiceprezes częstochowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Konkurs miał na celu:

 • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
 • propagowanie wychowania proeuropejskiego,
 • rozbudzanie otwartości na inne kultury,
 • krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
 • rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
 • doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
 • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
 • przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.

W konkursie uczestniczyło 9 szkół z regionu:

 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Częstochowie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie
 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, Technikum nr 3
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
 • Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie
 • Zespół Szkół nr 2 im. ks. J. Długosza w Kłobucku
 • Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa w Częstochowie.

Najszerszą wiedzą dotyczącą Szwajcarii wykazała się drużyna z IX Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, która wkrótce będzie reprezentować nasz region podczas finału konkursu w Instytucie Goethego w Krakowie. Serdecznie gratulujemy!

Koordynator regionalny konkursu: mgr Małgorzata Czech