Finał konkursu „Lust auf Lesen?”


11.05.2024 odbył się finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” w którym wzięło udział 112 uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Po raz kolejny etap ogólnopolski odbył się w LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas Eva Hackenberg kierownik Biblioteki i działu informacji w Goethe-Institut w Warszawie, Monika Wojtaś Dyrektor LXVII LO im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego oraz pan Janusz Gast Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Ambasada Niemiec w Warszawie, Towarzystwo Polsko-Austriackie, der Internationale Deutschlehrerinnen und Deutschlehrerverband IDV oraz Deutsch to go.
 
 
Uczestnicy finału przystąpili do części pisemnej oraz ustnej. W komisjach konkursowych zasiedli nauczyciele Goethe-Institut oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Testy były sprawdzane przez 15 nauczycieli PSNJN oraz 2 pracowników Instytutu Goethego w Warszawie. Komisja miała bardzo dużo pracy ale też ogrom satysfakcji w kontakcie z młodymi, zmotywowanymi ludźmi dla których niemiecki jest czymś więcej niż tylko drugim językiem nauczanym w szkole.
 
Wszyscy uczestnicy, którzy przystąpili do części pisemnej i ustnej konkursu otrzymali dyplom finalisty i drobne upominki, natomiast laureaci uzyskali dyplom laureata i atrakcyjne nagrody, zwłaszcza laureaci 2 i 3 miejsca ponieważ otrzymali bony upominkowe ufundowane przez Towarzystwo Polsko-Austriackie. Najatrakcyjniejsza nagroda czekała jednak na laureatów pierwszego miejsca. Goethe Institut ufundował tygodniowy pobyt na olimpiadzie międzynarodowej w Göttingen w Niemczech. Zwycięzców czeka wspaniała przygoda. Ponadto Goethe Institut ufundował dla wszystkich laureatów 2 ciekawe webinaria ze studentem z Niemiec na temat aktualnych trendów w muzyce niemieckiej.
 
 
 
Dziękujemy wam drodzy uczestnicy za wasz entuzjazm, nauczycielom dziękujemy za wspaniałe przygotowanie uczniów do konkursu, a komisji za trud włożony w przeegzaminowanie 112 uczniów w ciągu 6 godzin oraz sprawdzenie 112 prac konkursowych. Podziękowania również kierujemy w stronę sponsorów: Goethe Institut w Warszawie, Towarzystwa Polsko-Austriackiego oraz wydawnictwom Cornelsen, Klett, Nowa Era, Draco, PWN, Preston Publishing, Instytut Austriacki, Ambasada Niemiec, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Z kolei, największe podziękowania kierujemy do komitetu głównego konkursu, a zwłaszcza do koordynatorek Małgorzaty Bubik i Violletty Winiarczyk.