III EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DACHL


Małopolski Konkurs Plastyczny „DIE SCHWEIZ IN MEINEN AUGEN” dla uczniów szkół podstawowych

I etap szkolny – 10.11. 2017 (ostateczny termin nadsyłania prac plastycznych w wersji papierowej)
II etap regionalny / finał – 23.11.2017 (ocena prac)
Wystawa prac w czasie Konkursu SUPERSTAR 2018 – akcja charytatywna.
Koordynator konkursu: Barbara Gwiżdż barbara24@onet.com.pl 
Koordynator kiermaszu charytatywnego: Bogusław Lańczyk, Barbara Gwiżdż

 

REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA
III EDYCJI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„ DIE SCHWEIZ IN MEINEN AUGEN”

Organizatorem III Edycji Małopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „DIE SCHWEIZ IN MEINEN AUGEN” jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

I. Cele konkursu:
– prezentacja wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych,
– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych
– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– budzenie wiary we własne siły i talent,
– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,
II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas I –III szkół podstawowych
– uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych

2. W tym roku zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie plakatu (technika dowolna) przedstawiającego skojarzenia z państwem – Szwaicaria.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę

4. Autorem pracy może być tylko 1 osoba

5. Format pracy – A4

6. Każda praca musi zostać wyraźnie podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły)

7. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu tylko 10 prac. Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z pracami należy przesłać do dnia 10.11.2017 na adres: Gimnazjum ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów z dopiskiem: konkurs plastyczny „DIE SCHWEIZ IN MEINEN AUGEN”

8. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

9. Jury wybierze 23.11.2017 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. Takst na pracach może być wyłącznie w j. niemieckim i nie zawierać błędów.

10. Zdjęcia wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

11. Wystawa wszystkich prac plastycznych odbędzie się podczas finału III Edycji Małopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej „SUPERSTAR” 2018, gdzie prace dzieci wezmą udział jako cegiełki w kiermaszu charytatywnym przeprowadzonej w tym dniu.

III. Ocena prac:
Do oceny prac Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele sztuki i języka niemieckiego. Wyniki Konkursu zostaną podane na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice. Decyzja Jury jest ostateczna.
Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa;
* pomysłowość i oryginalność formy
* estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania

IV. Nagrody:
Jury przyzna w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce –nagroda rzeczowa i dyplom
II miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom
III miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom
Ponadto każdy autor pracy biorącej udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnika a opiekunowie podziękowania.

V. Postanowienia końcowe:
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.
Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
Lista zwycięzców oraz fotorelacja z konkursu zostanie zamieszczona na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

Koordynatorzy konkursu: Barbara Gwiżdż

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem: 
barbara24@onet.com.pl

Koordynator kiermaszu: Bogusław Lańczyk, Barbara Gwiżdż

załącznik nr1
Karta Zgłoszenia Szkoły Podstawowej
do udziału w Małopolskim Konkursie Plastycznym 
„DIE SCHWEIZ IN MEINEN AUGEN”

I Dane szkoły:
Pełna nazwa: ..……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………………………
II Dane uczestników:
Lp Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko klasa
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.

III Dane osoby odpowiedzialnej/opiekuna:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. …………………………………………………
Telefon oraz adres e-mail: ……………………………………………………………………..
Podpis opiekuna …………………………………………………………………………

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

 

REGULAMIN II EDYCJI

MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„ ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 

Organizatorem II Edycji Małopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN” jest Koło Jordanów/Oddział Katowice Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

 

 1. Cele konkursu:
  – prezentacja wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych,

– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
– budzenie wiary we własne siły i talent,

– doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi,

 1. Warunki uczestnictwa:

 

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I –III  szkół podstawowych

– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

 

 1. W tym roku zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie plakatu (technika dowolna) przedstawiającego skojarzenia z państwem – Austria.

 

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę

 

 1. Autorem pracy może być tylko 1 osoba

 

 1. Format pracy – A4

 

 1. Każda praca musi zostać wyraźnie podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa i nazwa szkoły)

 

 1. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu tylko 10 prac. Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z pracami należy przesłać do dnia 07.04.2017 na adres: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów z dopiskiem: konkurs plastyczny „ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 

 1. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Jury wybierze najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Zdjęcia wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na profilu fb Koła Jordanów/Oddział Katowice.

 

11. Wystawa wszystkich prac plastycznych  odbędzie się podczas finału II Edycji SUPERSTAR 2017

załącznik nr1

Karta Zgłoszenia Szkoły Podstawowej

do udziału w Małopolskim Konkursie Plastycznym

„ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”

 

I Dane szkoły:
Pełna nazwa: ..……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………
II Dane uczestników:

Lp Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko klasa
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

III Dane osoby odpowiedzialnej/opiekuna:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. …………………………………………………
Telefon oraz adres e-mail: ……………………………………………………………………..

Podpis opiekuna …………………………………………………………………………

 

*Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

Zapraszamy do Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL – Lieder Wettbewerb, PIERWSZEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ :-)


Kochani Koledzy:-)

Mamy przyjemność poinformować o zbliżającej się VII odsłonie Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL – Lieder Wettbewerb, PIERWSZEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ 🙂

Konkurs organizują warszawski oddział PSNJN, Zespół Szkół nr 112 oraz Willy- Brandt- Schule z Warszawy.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36.

Mottem przewodnim będzie piosenka o Matce. Promowana będzie także wizualizacja piosenki oraz najbardziej pomysłowy układ taneczno – choreograficzny.

Konkurs objęła honorowym patronatem  Pierwsza Dama RP, pani Agata Kornhauser- Duda.

Na stronie dachll.dl.pl znajduje się „Karta zgłoszenia” uczestników, którą należy wypełnić online do 28 marca 2017 r. (wtorek).

Do Konkursu może przystąpić jedna reprezentacja szkoły – solista lub zespół muzyczny (do 8 osób).

Bardzo prosimy o OBOWIĄZKOWE zapoznanie się z załączonym regulaminem konkursu.
Zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski:-)

Regulamin dostępny jest pod poniższym linkiem:

 

Komitet organizacyjny wraz z koordynatorem Konkursu,

Renatą Wilczyńską

tel. 605 660 646

 

Wyniki etapu szkolnego konkursu „Turbolandeskunde” w Tarnowie


Etap szkolny w Oddziale- Tarnów wyłonił drużyny w następującym składzie:

ZSP- Rymanów:

Jakub Mercik

Adrian Wojtasik

Michał Niepokój

ZSP nr 1 w Brzesku:

Wiktoria Wójcik

Klaudia Warkocz

Agata Wojkowska

ZSP w Czchowie:

Sylwia Gutowicz

Łucja Białka

Magdalena Kosecka

ZS Technicznych w Tarnowie- Mościcach:

Oliwia Kucharczyk

Monika Kurczab

Katarzyna Michoń

LO w Ropczycach:

Joanna Ochał

Karolina Ptaszek

Jakub Idzior

16 LO w Tarnowie:

Klaudia Dziarmaga

Zofia Ryczek

Maciek Wardzała

Zapraszamy na etap regionalny 24 marca 2017 r. Miejsce i dokładny czas rozpoczęcia zostanie podany początkiem marca 2017 r. na adres mailowy szkolnych koordynatorów konkursu.

Koordynator: Agnieszka Juśko

V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych- Oddział Tarnów


Kling Glöckchen, czyli kolędowanie po niemiecku

15 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się V Powiatowy Konkurs Kolęd  i Pastorałek Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych klas IV- VI i gimnazjów.

Organizatorami byli Zespół Szkół w Gromniku, GOK w Gromniku oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego  – Oddział Tarnów.Honorowy Patronat nad tegorocznym konkursem objął Starosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Roman Łucarz.

Najważniejszym celem konkursu jest popularyzacja języka niemieckiego oraz kultury krajów tego języka. Udział w konkursie motywuje uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz samodzielnej pracy, a także umacnia ich wiarę we własne siły i daje poczucie satysfakcji.

W rywalizacji uczestniczyło 54 uczniów, którzy reprezentowali szkoły podstawowe i gimnazja powiatu tarnowskiego, takie jak:

 1. Zespół Szkół w Zaczarniu
 2. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedliskach
 3. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Olszynach
 4. Zespół Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach
 5. Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim
 6. Zespół Szkół w Chojniku
 7. Zespół Szkół w Jastrzębi
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
 9. Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Tarnowie
 10. Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
 11. Publiczne Gimnazjum w Karwodrzy
 12. Zespół Szkół w Siemiechowie
 13. Zespół Szkół w Gromniku

Uczniowie byli podzieleni na 2 kategorie: szkoły podstawowej i gimnazjum. W  kategorii szkól podstawowych wystąpiło 30 wykonawców, a w kategorii gimnazjów 24.

Zgodnie z regulaminem oceniane były : opanowanie pamięciowe, wymowa i intonacja, a także ogólne wrażenie artystyczne. Ze względu na wysoki poziom konkursu jury postanowiło nagrodzić 17 uczniów
w obydwu kategoriach . Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – Marlena Madej–Bald, bald, bald–  Szkoła Podstawowa w Zaczarniu

II miejsce – Katarzyna Sanek    –   He, du WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa im W. Witosa w Gromniku

III miejsce – Weronika Chwistek  –  Stille Nacht, heiligeNacht–  Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

III miejsce –  Natalia Podwika  –  Der kleine Trommler   Szkoła Podstawowa w Zborowicach

wyróżnienie – Zuzanna Cudek –Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim

wyróżnienie – Katarzyna Łyżwa – Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Natalia Gancarczyk – Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Karolina Gucwa – Szkoła Podstawowa w Zborowicach

KATEGORIA GIMNAZJUM

I miejsce – Alicja Rusin  – Süβer die Glocken nie klingen –  Publiczne Gimnazjum w Siedliskach

II miejsce – Gabriela Gogola  –   Ich stehe an deiner Krippe hier  Gimnazjum Publiczne w Gromniku

II miejsce – Jakub Marszałek   – Wer an Weihnachten glaubtGimnazjum  im. Zesłańców Sybiru
w Zaczarniu

III miejsce –  Natalia Wantuch  –   Maria durch einen Dornwald ging   Gimnazjum w Olszynach

III miejsce –  Joanna Osysko  –  Wer an Weihnachten glaubt – Gimnazjum Publiczne w Gromniku

IV miejsce –  Julia Grzenia – O du fröhliche – Publiczne Gimnazjum w Siedliskach

IV miejsce – Natalia Gąsior – O du fröhliche –Szkoła Podstawowa w Zborowicach

wyróżnienie – Bożena Górska – Stille Nacht, heilige Nacht–Publiczne Gimnazjum w Karwodrzy

wyróżnienie  -Aleksandra Radwańska –Leise rieselt der Schnee- Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Tarnowie, dyplomy ufundował GOK
w Gromniku, a fundatorem poczęstunku był sklepik szkolny przy ZS w Gromniku.

Przez cały konkurs towarzyszyła nam kamera internetowej telewizji Kronika Pogórza.

Laureaci otrzymali cenne  gry planszowe, albumy krajoznawcze, encyklopedie , słowniki niemiecko- polskiei wartościowe pozycje książkowe.  Nie tylko nagrodzeni, lecz każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa.

W komisji konkursowej pracowały:

Przewodnicząca –mgr Agnieszka Juśko – nauczycielka j. niemieckiego w XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie, wiceprezes Oddziału Tarnów PSNJN, a także opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie.

Członkowie  mgr Magdalena Moździerz – nauczycielka j. angielskiego w ZS w Gromniku i mgr Agata Bąk – nauczycielka j. niemieckiego w ZS w Olszynach.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego mgr Zbigniew Karciński, Wójt Gminy Gromnik –mgr Bogdan Stasz,  Przewodniczący Rady Gminy Gromnik – Zdzisław Maniak
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku – mgr Ewa Białkowska. Goście wręczali nagrody, a pan Starosta i pan Wójt zabrali głos i pogratulowali oraz podziękowali uczestnikom, nauczycielom, rodzicom i organizatorom.

Impreza zakończyła się koncertem laureatów oraz zaproszeniem do udziału w następnej edycji konkursu.

Opracowała: Aneta Styrkowiec- Koordynator Konkursu

konkurs-koled-gromnik  konkurs-koled-gromnik  konkurs-koled-gromnik-2

konkurs-koled-gromnik-3  konkurs-koled-gromnik-4   konkurs-koled-gromnik-5

 

Wyniki Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej „Am Anfang war die Poesie”


W dniu 3.06.2016r. odbyła się już IV. edycja międzyszkolnego konkursu „Am Anfang war die Poesie” organizowanego przez PSNJN/Oddział Przemyśl przy współpracy z II LO w Przemyślu, Instytutem Goethego w Krakowie i wydawnictwem Lektor Klett.

Jak co roku w konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu, łącznie 34 uczestników, którzy recytowali utwory niemieckojęzycznych autorów.

Tegorocznymi laureatami zostali:

Szkoły podstawowe

 1. Karolina Kozioł – SP w Krasiczynie
 2. Gabriela Siuta – SP nr 6 w Przemyślu
 3. Julia Bilińska – SP w Olszanach

Gimnazja

 1. Magdalena Czech – Gimnazjum Salezjańskie w Przemyślu
 2. Weronika Worosz – Gimnazjum Salezjańskie w Przemyślu
 3. Marta Piwko – Gimnazjum Salezjańskie w Przemyślu

Szkoły ponadgimnazjalne

 1. Beata Kazienko – II LO w Przemyślu
 2. Kinga Maroń – II LO w Przemyślu
 3. Aleksandra Jakubowska – ZSUHiG w Przemyślu

Wyróżnienia:

Patrycja Wasieczko – Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Paweł Wywłoka – I LO w Jarosławiu

Zdjęcia z konkursu można obejrzeć pod linkiem: https://goo.gl/photos/CH5muzZRkb6szReu7

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, a laureatom gratulujemy pięknych i niezapomnianych interpretacji.

Prezes Oddziału

Agnieszka Siuta

Landeskundewettbewerb für Lyzeen – Los! Wir fahren nach Nassau! – nowy konkurs Goethe Institut


Landeskundewettbewerb für Lyzeen – Los! Wir fahren nach Nassau!

Wisst ihr, wo die Sächsische Schweiz liegt? Kennt Ihr den Nationalpark Harz? Nein?! Dann könnt ihr euch jetzt eine Region in Deutschland aussuchen und sie bekannt machen und auf diese Weise – gemeinsam mit euren Freunden – einen dreitätigen Aufenthalt in dieser Region gewinnen.

Anmeldefrist: 15.06.2016

Mehr: https://www.goethe.de/ins/pl/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20759645

 

Konkurs realioznawczy dla licealistów  – Chodźcie! Jedziemy do Nassau!

 Wiecie, gdzie leży Saksonia Szwajcarska? Byliście kiedyś w parku narodowym w Górach Harzu? Jeśli nie, to teraz macie niepowtarzalną okazję sprawić, aby były to najbardziej rozpoznawane regiony Niemiec i wgrać wspólnie z Waszymi przyjaciółmi trzydniowy pobyt w jednym z nich. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  15.06.2016

Więcej: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20759645

WYNIKI VIII EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „FIT IN DEUTSCH”


WYNIKI VIII EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „FIT IN DEUTSCH”

Konkurs Fit 2016

Konkurs Fit 2016- laureaci

Konkurs zorganizowany został przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- ODN w Tarnowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W tegorocznej VIII Edycji Konkursu Języka Niemieckiego uczestniczyło 27 szkół gimnazjalnych z całego regionu. W rywalizacji wzięło udział 65 uczniów na dwóch poziomach językowych A1- język niemiecki- jako drugi język obcy, oraz A2- język niemiecki na poziomie rozszerzonym.

Celem konkursu jest promowanie nauki języka niemieckiego w kontekście wielojęzyczności i zachęcanie uczniów do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów Instytutu Goethego.

Głównymi fundatorami nagród są: Instytut Goethego w Krakowie, Starosta Tarnowski, Roman Łucarz, oraz Urząd Miasta Tarnowa. Laureaci pierwszych miejsc otrzymują możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatów językowych Instytutu Goethego w sesji egzaminacyjnej 14 maja 2016 r.   Egzaminy te organizowane będą  w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego mieszczącym się przy PWSZ  w Tarnowie.

Gratulujemy uczniom wysokiego poziomu językowego, a nauczycielom dziękujemy za trud włożony  w przygotowanie uczniów do konkursu. Koordynatorem konkursu jest opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie i wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów, p. Agnieszka Juśko. Nad uczniami czuwała komisja w składzie: przewodnicząca- p. Aneta Styrkowiec, prezes Oddziału Tarnów PSNJN, p. Agata Bąk- nauczyciel Gimnazjum z Zespole Szkół im. J. P II w Olszynach oraz dr Radosław Pytlik- Kierownik Zakładu Filologii Germańskiej.

Wyniki konkursu:

Poziom A1

1 miejsce: Zuzanna Marszalik- Gimnazjum nr 2  im. M. Kopernika w Tarnowie (opiekun p. Dominika Woskowicz)

2 miejsce: Patrycja Bielat- Gimnazjum w Gruszowie Wielkim (opiekun p. Natalia Zbaraza)

3 miejsce:

Wiktoria Sówka- Gimnazjum w Gromniku (opiekun p. Aneta Styrkowiec)

Adrianna Dzierlęga- Gimnazjum nr 4 im. J. Brauna  w Tarnowie (opiekun p. Beata Wideł)

Wyróżnienia:

4 miejsce: Adrian Onik- Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego” (opiekun p. Monika Put)

5 miejsce: Agata Dziuban- Gimnazjum im. J. Pawła II w Olszynach gm. Rzepiennik Strzyżewski (opiekun p. Agata Bąk)

6 miejsce: Nadia Gierczyńska- Gimnazjum w Radgoszczy (opiekun p. Bogumiła Bator)

Poziom A2

1 miejsce: Filip Olszówka- Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi (opiekun p. Marek Krawczyk)

2 miejsce: Katarzyna Blicharz- Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi (opiekun p. Marek Krawczyk)

3 miejsce: Filip Kajmowicz- Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej (opiekun p. Paulina Rabczak)

Relacja z konkursu:

http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Edukacja-i-Nauka/Galeria-Edukacja-i-Nauka-2016/Inauguracja-VIII-Edycji-Konkursu-Jezyka-Niemieckiego-dla-Szkol-Gimnazjalnych-Fit-in-Deutsch

http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/2809-pod-patronatem-starosty-tarnowskiego-konkurs-fit-in-deutsch

W konkursie wzięły udział następujące placówki:

 1. Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Tarnowie
 2. Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
 3. Gimnazjum nr 6 im. J. P.II w Tarnowie
 4. Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera
 5. Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi
 6. Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka”
 7. Społeczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera
 8. Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego”
 9. Pałac Młodzieży w Tarnowie
 10. Gimnazjum w Gromniku
 11. Gimnazjum w Pławnej
 12. Gimnazjum im. Bohaterów pod Łowczówkiem w Pleśnej
 13. Gimnazjum w Rzuchowej
 14. Gimnazjum w Tuchowie
 15. Gimnazjum w Olszynach gm. Rzepiennik Strzyżewski
 16. Gimnazjum w Skrzyszowie
 17. Gimnazjum w Szynwałdzie
 18. Gimnazjum w Lubczy
 19. Publiczne Gimnazjum im. J. Deszcza w Miechowicach Wielkich
 20. Gimnazjum w Zespole Szkół w Otfinowie
 21. Gimnazjum w Tworkowej
 22. Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
 23. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie
 24. Gimnazjum w Radgoszczy
 25. Gimnazjum w Siedlcu
 26. Gimnazjum w Brzeźnicy
 27. Gimnazjum w Podegrodziu

Koordynator: Agnieszka Juśko

Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016 - Tarnów  Fit 2016 - Tarnow  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów   Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnow  Fit 2016- Tarnow

Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnow  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnow  Fit 2016- Tarnow