Wyniki etapu regionalnego I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”


Dnia 11 stycznia 2018 r. odbył się etap regionalny I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” 
Do rywalizacji przystąpiło 13 uczestników.
Do etapu ogólnopolskiego zostali zakwalifikowani uczestnicy z trzema najwyższymi wynikami:
Lp. Nazwisko ucznia Imię ucznia Liczba punktów % punktów Szkoła Nauczyciel przygotowujący ucznia
1. SKIBA SABINA 65 93 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. prof. Szafera w Brzozowie Monika Pietryka
2. TRELA KONRAD 65 93 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie Małgorzata Domka -Sołek
3. SZCZUR PAWEŁ 64 91 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie Lidia Kmak
 
 
Do finału zostaną zakwalifikowani również uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w skali całego kraju.
W etapie ogólnopolskim weźmie udział ok. 100 osób. Lista uczestników zostanie opublikowana przez Komitet Główny na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 
www.psnjn.org do dnia 11 lutego 2018 r. Etap ogólnopolski odbędzie się dnia 24 marca 2018 r. w Goethe Institut
w Warszawie
 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom przygotowującym.
 
Pozdrawiam serdecznie
Marcin Świacki 
Koordynator regionalny konkursu