WIR LERNEN IDIOME – wyniki konkursu


WIR LERNEN IDIOME

Częstochowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego świętuje Jubileusz 15-lecia swojej działalności. Aktywnie pracujemy społecznie na rzecz promowania nauki języka niemieckiego od marca 2002r. Zgodę na Patronat Honorowy nad naszym Jubileuszem wyrazili Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Alicja Janowska i Starosta Częstochowski Pan Andrzej Kwapisz.
Organizowaliśmy bardzo wiele różnorodnych konkursów, szkoleń, warsztatów, a naszym największym osiągnięciem jest XIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, który odbył się w sierpniu 2009 roku.

Dnia 16. marca 2017r. odbyła się w Technicznych Zakładach Naukowych – siedzibie częstochowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego –
XIV edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych
„Wir lernen Idiome”.

Konkurs przeprowadzono w czterech etapach:
I etap – etap przedkonkursowy, polegający na przygotowaniu plakatu przedstawiającego wybrany idiom z zakresu Tiere ( zwierzęta ),
II etap – prezentacja wykonanego plakatu w języku niemieckim,
III etap – rozwiązanie testu obejmującego znajomość podanych idiomów,
IV etap – objaśnienie dwóch wylosowanych idiomów w języku niemieckim.

Laureaci konkursu zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wydawnictwa Pearson, Lektorklett, Hueber/Macmillan.

ZWYCIĘZCY KONKURSU

I miejsce – ŁĘGOWIK KLAUDIA –
Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, opiekun mgr Aneta Woźnicka

II miejsce – WALASEK AGATA –
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, opiekun mgr Aneta Chrzuszcz

III miejsce – NOGAL MIKOŁAJ –
IV LO im H. Sienkiewicza w Częstochowie, opiekun mgr Agnieszka Ulatowska

IV miejsce –ORACZ MARIKA –
I LO im J. Słowackiego w Częstochowie, opiekun mgr Bożena Dziąbor

Gratulujemy!!!