Wasztaty LEYO w ramach projektu Instytutu Goethego #krk_vernetzt w Tarnowie!


Warsztaty języka niemieckiego z książką i aplikacją LEYO, zarówno dla uczniów,  jak i nauczycieli!

W ramach projektu Instytutu Goethego w Krakowie #krk_vernetzt w regionie tarnowskim odbywa się cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego. W Tarnowie projekt wspiera Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która udostępnia salę na szkolenia.  Pierwsze szkolenie dotyczyło pracy z interaktywnym podręcznikiem „Leyo”. Szkolenia składało się z 2 części: 19 stycznia odbyły się warsztaty dla uczniów wszystkich typów szkół w tarnowskiej PWSZ, a 24 marca szkolenie dla nauczycieli i studentów PWSZ w Tarnowie. 

W uczniowskich warsztatach uczestniczyło 10 grup uczniów z różnych typów szkół:

Warsztaty prowadziły referentki Instytutu Goethego w Krakowie, p. Joanna Przybyłowska oraz Pani Beata Hadasz, a całe przedsięwzięcie koordynowała Pani Agnieszka Juśko- opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie.

Uczniowie i nauczyciele mogli się dowiedzieć, jak połączyć klasyczne książki z nowymi technologiami. Po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji na tablecie lub smartfonie książka „ożywa” i pojawiają się w niej dźwięki, muzyka, obrazki i quizy.
Połączenie książki z aplikacją stwarza ciekawe możliwości wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego.

Tak też uczniowie pracowali z książką „Mein Atlas”. Była to niecodzienna lekcja geografii. Na szkoleniu dla nauczycieli opracowywano natomiast różne możliwości dydaktyzacji wyżej wymienionego podręcznika. 

Książka ta jest do wypożyczenia (11 egzemplarzy) w Małym Centrum Bibliotecznym Instytutu Goethego w Tarnowie, które mieści się przy XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie.

Następne szkolenie już 14 kwietnia (sobota) i dotyczyć będzie „Fake News” na lekcjach języka niemieckiego (Prowadzący Jacek Betleja). Kolejne w 9 czerwca na temat „Musik im DU” (prowadzący Alex Lay). 

Więcej Informacji na stronie Instytutu Goethego w Krakowie

https://www.goethe.de/ins/pl/de/sta/kra/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21188597

Opracowała: Agnieszka Juśko

Zdjęcia z warsztatów dla uczniów (Sp nr 9 w Tarnowie) oraz ze szkolenia dla nauczycieli germanistów