Turbolandeskunde – Sponsorzy


Logo firm sponsorujących konkurs w roku szkolnym 2022/2023:

 

Sponsorzy nagród głównych:

 

 

                                       

 

 

Pozostali sponsorzy:

 

                                          

 

                           Klett