Turbolandeskunde – Sponsorzy


Poniżej loga firm sposorujących tegoroczną edycję konkursu

Cornelsen     PWN          Biuro Turystyczne Voyage     Pearson     Klett     Colours Factory     Osterreich Institut     G Data     Goethe Institut     Weimar-Jena-Akademie