Lesen gehen 2018 w Poznaniu


Lesen gehen 2018 w Poznaniu

IV edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Poznaniu


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Oddział w Poznaniu oraz

Biblioteka Filologiczna NOVUM UAM w Poznaniu

organizują dla uczniów szkół ponadpodstawowych

z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

 

IV edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • Etap szkolny w dniach 01.10-05.10.2018 r.
 • Etap wojewódzki w sobotę 27 października 2018 r. w Poznaniu

 

w Bibliotece Filologicznej Novum UAM,
Al. Niepodległości 4 w Poznaniu

Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

Szczegółowy regulamin konkursu, lista tytułów utworów, deklaracja uczestnictwa szkoły oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania w zakładkach. Lista utworów zostanie przesłana razem
z potwierdzeniem odbioru deklaracji uczestnictwa szkoły.

 

Deklarację uczestnictwa prosimy przesłać najpóźniej do 17 września 2018 roku,
formularz zgłoszeniowy
do etapu wojewódzkiego do 10 października 2018 roku na adres:

lesen_gehen@onet.plJoanna Kraczkowska

 

Koordynator konkursu:

Joanna Kraczkowska lesen_gehen@onet.pl

Koordynator z ramienia Biblioteki Filologicznej Novum:

Łukasz Banaszaklukaszb@amu.edu.pl

 

Konkursem „Lesen gehen…” włączamy się do programu

II Międzynarodowej  Konferencji Poetyckiej organizowanej  przez

 Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Fundację Literacką „Jak podanie ręki”.

http://www.zlpwlkp.pl

 

 

Zakładki:

Zapraszamy!

VI edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Poznaniu


     

 VI edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Poznaniu

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Oddział w Poznaniu

oraz Biblioteka Filologiczna NOVUM UAM w Poznaniu

organizują dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

VI edycję Konkursu Pięknego Czytania

„Lesen gehen…”

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • Etap szkolny w dniach 004-13.04.2018 r.
 • Etap wojewódzki w sobotę 19 maja 2018 r. w Poznaniu

w Bibliotece Filologicznej Novum UAM,
Al. Niepodległości 4 w Poznaniu

Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

Szczegółowy regulamin konkursu, lista tytułów utworów, deklaracja uczestnictwa szkoły oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania w zakładkach. Lista utworów zostanie przesłana razem z potwierdzeniem odbioru deklaracji uczestnictwa szkoły.

Deklarację uczestnictwa prosimy przesłać najpóźniej do 28 marca 2018 roku,
formularz zgłoszeniowy
do etapu wojewódzkiego do 27 kwietnia 2018 roku na adres:

Szkoły podstawowe: lesen_gehen_sp@onet.plJoanna Kraczkowska

Gimnazja: dzpiotr@poczta.fmPiotr Dziubała

Koordynator konkursu: Agata Frankowska: lesen_gehen@onet.pl

Zakładki

Zapraszamy!

„Aphorismen in Comics”


„Aphorismen in Comics”

 

W listopadzie, w ramach Poetyckiego Listopada 2017, odbył się  wojewódzki konkurs dla uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych „Aphorismen in Comics”/ „Aforyzmy w komiksie”. Konkurs ten był objęty patronatem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu oraz Fundacja Literacka „Jak podanie ręki“. Koordynatorką konkursu była Agnieszka Wedman.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim oraz gatunkiem literackim, jakim jest komiks;
 • umożliwienie uczniom wytłumaczenia  myśli aforyzmu różnymi środkami wyrazu;
 • rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów i umiejętności pracy nad projektem językowym;
 • umożliwienie uczniom pokazania swoich uzdolnień językowych, plastycznych oraz twórczych umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych;
 • propagowanie postawy świadomego użytkownika Internetu;
 • promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów;
 • tworzenie płaszczyzny dla pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów oraz szkół.

Konkurs organizowany był dla uczniów z Wielkopolski i obejmował jeden etap.

Jury przy ocenie prac kierowało się następującymi kryteriami:

 • zawartość merytoryczna i zgodność treści z tematem,
 • poprawność językowa,
 • estetyka wykonania (dobór czcionki, kolorystyki, itp.),
 • innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

Maksymalna liczba punktów: 20.

Zostało nadesłanych dwanaście prac konkursowych, z czego pięć zostało  nagrodzonych miejscami od I do III, 
a trzy wyróżnieniami.

I miesce:

Zofia Niciecka – Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu

 „Auch der Vielgereiste fuhr nur bis zur Grenze seines Horizonts.“                                                                    

II miejsce ex aequo:

Michał Szczotka – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

„Ich kam, ich sah und ging“                                                                     

Dominika Jarocka – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

„Der Reisende von heute kennt die Bars und den Strand, er kennt Hotels und Restaurants aber nicht das Land“                         

III miejsce ex aequo:

Gabriela Klimek – Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

Sylwia Jakubek – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

Wyróżnienie specjalne za wyjątkowy talent plastyczny:

Lena Runiewicz – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

„Abgetretene Schuhe erzählen mehr, als mancher Reiseberichterstatter“

 Wyróżnienie specjalne za wyjątkowy talent plastyczny:

Amelia Podpora – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

Wyróżnienie specjane za oryginalne oddanie charakteru aforyzmu:

 Edmund Krajewski – Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu

„Ich kam, ich sah und ging“ 

Dnia 19 grudnia  2017 r. w Czytelni Komiksów i Gazet NOVA Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród połączone z wystawą prac wszystkich uczestników konkursu „Aphorismen in Comics”. Następnie uczestnicy oraz nauczyciele mieli okazję wziąć udział w warsztatach metodycznych oraz lekcji otwartej w ramach projektu Goethe-Institut „Erlebnisreise mit Deutsch”/  „Z niemieckim w drogę”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzmy kolejnych sukcesów!

 

III edycja Konkursu Pięknego Czytania dla szkół ponadpodstawowych „Lesen gehen…” w Poznaniu


III EDYCJA KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA „Lesen gehen…”

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

POZNAŃ, 18 listopada 2017 r.

 

18 listopada 2017 r. w Poznaniu odbył się etap wojewódzki III edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół ponadpodstawowych. Organizatorami konkursu byli: Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego  oraz w Biblioteka Filologiczna NOVUM Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM.
Wsparcia w organizacji udzielił również Goethe-Institut w Warszawie.
Konkurs koordynowała pani Agata Frankowska we współpracy z panią Wiesławą Metello-Kasprzyk.

Konkurs adresowany był do uczniów z całej Wielkopolski oraz powiatu wałeckiego. Zadaniem uczestnika była prezentacja dwóch wybranych wierszy z listy utworów, która została opracowana przez organizatorów konkursu. Oceniane były cztery równorzędne kryteria: płynność, wymowa, intonacja oraz interpretacja wiersza. Uczestnik mógł otrzymać za występ maksymalnie 20 punktów.

W święcie poezji uczestniczyło 42 uczniów razem z nauczycielami ze szkół wielkopolskich oraz wałeckich.

Laureatami III edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

dla szkół ponadpodstawowych zostali:

I miejsce – Victoria Pusch – Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
w Poznaniu (Schiller Friedrich: „Odysseus” oraz Hagelstange Rudolf: „Nächtliche Fahrt”), opiekun: pani Sławomira Marczyńska,

II miejsce – Wiktoria Marciniak – Zespół Szkół w Opalenicy (Kästner Erich: „Das Eisenbahngleichnis” oraz  Kraus Karl „Traum vom Fliegen”), opiekun: pani Natalia Walaszczyk,

III miejsce – Zuzanna Chmiel – V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
w Poznaniu (Mey Reinhard: „Ikarus” oraz  Kunert Günter: „Ikarus”), opiekun: pani Małgorzata Ulanicka.

Za ciekawą interpretację prezentowanych utworów wyróżnienie otrzymali:

Zofia Jamróz – Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza  w Poznaniu (Goes Albrecht:Erste Schritte” oraz  Kästner Erich: „Das Eisenbahngleichnis”), opiekun: Izabela Witlewska-Janiak,

Dawid Niedźwiecki – Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (Becker Jürgen: „Reiseland” oraz Mey Reinhard: „Ikarus”), opiekun: pani Renata Mikołajczak,

Hubert Ławniczak – Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu (Wader Hannes: „Heute hier, morgen dort“ oraz  Kraus Karl: „Traum vom Fliegen”), opiekun: pani Weronika Swornowska,

Emily Pusch – Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu (Bachmann Ingeborg „Die Welt ist weit” oraz  Goes AlbrechtErste Schritte”),  opiekun: pani Sławomira Marczyńska,

Konrad Rocławski – I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
w Wągrowcu (Rosenlöcher Thomas „Der Engel mit der Eisenbahnermütze“ oraz Volkslied: „Ich fahr danin”), opiekun: pani Monika Jankowska.

W skład jury wchodzili: przewodnicząca jury – pani Małgorzata Fojecka (nauczyciel języka niemieckiego, członek zarządu Poznańskiego Oddziału PSNJN, ekspert projektu DELFORT Goethe-Institut), pani Andrea Goldmann (doradca językowy Centrali Szkolnictwa Zagranicznego RFN, nauczyciel w klasach DSD, rodzimy użytkownik języka niemieckiego), pani Karolina Mocek oraz pan Łukasz Piątkowski (doktoranci w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu)

Gorące podziękowania składamy instytucjom i firmom, które wsparły III edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół ponadpodstawowych.

Laureatom serdecznie gratulujemy zaszczytnych miejsc!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za pełne emocji i zaangażowania prezentacje wierszy!

 

Poetycki listopad 2017


Poetycki listopad 2017

 

Program Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 

Oddział w Poznaniu oraz szkół, bibliotek, organizacji i instytucji w Wielkopolsce

18.10.2017  – Poznań

„Niektórzy tęsknią do poezji…” – Warsztaty dla  nauczycieli języka niemieckiego 

11.11.2017

„Lokomotywa dziejów”   Poezja w pociągach retro na trasie

WOLSZTYN – POZNAŃ – WĄGROWIEC

18.11.2017 – Poznań

Konkurs Pięknego Czytania  „Lesen gehen…” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

„Lesen gehen …” 

 

20.11.2017  – 25.11.2017

Tydzień z „Poezją wędrującą” w szkołach i bibliotekach Wielkopolski

Ilustracje do wierszy z antologii „SZYBKI POCIĄG HAIKU”  oraz sztafety poetyckie nie tylko

z LOKOMOTYWĄ Juliana Tuwima

 24.11.2017 – Poznań

„Z poezją od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

 1. spotkanie z cyklu

„Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

25.11.2017 – Wolsztyn

„POEZJA WĘDRUJĄCA”

Wielojęzyczne „podróżowanie“ z wierszem i piosenką  na trasie

WOLSZTYN – GORZÓW WIELKOPOLSKI  –  WOLSZTYN

25.11.2017 

DWORZEC – POZNAŃ GŁÓWNY  

Wręczenie nagród laureatom konkursu dla uczniów klas 7 szkół podstawowych

oraz szkół gimnazjalnych Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”  

 Wystawa prac konkursowych

 

Zapraszamy na  strony Związku Literatów Polskich, gdzie przez cały rok jest ….   poetycko pięknie

 

                                              

Konkurs Pięknego Czytania „Lesen gehen…” – 18 listopada 2017 r. w Poznaniu


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu oraz Biblioteka Filologiczna NOVUM UAM w Poznaniu organizują dla uczniów szkół ponadpodstawowych  z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

III edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • Etap szkolny w dniach 23.10-27.10.2017 r.
 • Etap wojewódzki w sobotę 18 listopada 2017 r. w Poznaniu

w Bibliotece Filologicznej Novum UAM,
Al. Niepodległości 4 w Poznaniu

Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.
Szczegółowy regulamin konkursu, lista tytułów utworów, deklaracja uczestnictwa szkoły oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania w zakładkach. Lista utworów zostanie przesłana razem z potwierdzeniem odbioru deklaracji uczestnictwa szkoły.

Deklarację uczestnictwa prosimy przesłać najpóźniej do 11 października 2017 roku, formularz zgłoszeniowy do etapu wojewódzkiego do 3 listopada 2017roku na adres:

lesen_gehen_november@onet.pl

Koordynatorki konkursu: Agata Frankowska,Wiesława Metello-Kasprzyk

Naszym konkursem włączamy się do obchodów 40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, którego organizatorem jest Poznański Oddział Związku Literatów Polskich. http://www.zlp.poznan.pl

Zakładki na stronie: www.poznan.psnjn.org

 • Regulamin konkursu
 • Lista tytułów utworów
 • Deklaracja uczestnictwa szkoły
 • Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

V EDYCJA KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA „Lesen gehen…” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH


         13 maja 2017 r. w Poznaniu, w Bibliotece Filologicznej NOVUM Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM (Al. Niepodległości 4) odbyła się V edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego zorganizował po raz pierwszy Konkurs Pięknego Czytania „Lesen gehen…” w maju 2013 r. razem z Biblioteką Niemiecką UAM Partner Goethe-Institut, której kierownikiem była pani Zuzana Sikorska. W związku ze zmianami strukturalnymi nowym partnerem w organizacji Konkursu Pięknego Czytania jest Biblioteka Filologiczna NOVUM, którą kieruje pani Danuta Plucinska. Wsparcia w organizacji udzielił również Goethe-Institut w Warszawie. Konkurs koordynowała pani Agata Frankowska we współpracy z panią Wiesławą Metello-Kasprzyk oraz panią Joanną Kraczkowską.

       Konkurs adresowany był do uczniów z całej Wielkopolski oraz powiatu wałeckiego. Zadaniem uczestnika była prezentacja dwóch wybranych wierszy z listy utworów, która została opracowana przez organizatorów konkursu. Tym razem temat przewodni utworów literackich brzmiał: „Wandern”. Oceniane były cztery równorzędne kryteria: płynność, wymowa, intonacja oraz interpretacja wiersza. Uczestnik mógł otrzymać za występ maksymalnie 20 punktów.

W święcie poezji uczestniczyło 28 uczniów ze szkół podstawowych oraz
41 uczniów z gimnazjów, w sumie 69. Uczestnicy przyjechali razem z nauczycielami, niektórzy nawet z rodzicami.

Laureatami V edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

dla szkół podstawowych zostali:

I miejsce – Julia Krysztofowicz – Zespół Szkół Spłecznych im. św. Urszuli Ledóchowskiej nr 1 w Poznaniu STO (Rudolf Otto Wiemer: „Urlaubsreise” oraz Ingeborg Bachmann: „Abschied von England”), opiekun: pani Barbara Kwilecka-Hoffman

II miejsce – Bartosz Kasperkowiak – Szkoła Podstawowa w Niemczynie (Karin Haffner: „Kinder wollen sich bewegen” oraz Hans Adolf Halbey: „Urlaubsfahrt”), opiekun: pani Aneta Kaiser

III miejsce – Antoni Falkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 22 w Poznaniu w Zespole Szkół nr 2 im. A.T. Działyńskiego (Erich Mühsam: „Ich bin ein Pilger“ oraz Friedrich Förster: „Ich bin ein lustiger Wandersmann“) , opiekun: pani Ewa Czaronek.

Za ciekawą interpretację prezentowanych utworów wyróżnienie otrzymali:

Jakub Buchwald – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań (Renate Buddensiek: „Ausflug der Wale“ oraz Heinz Janisch: „Mit einem Buch in der Hand gehört dir ein ganzes Land“), opiekun: pani Hanna Kujawiak oraz

Zuzanna Krysiak – Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie (Georgi Kratochwil: „Da!” oraz Helmut Ballot: „Papierschiff im Rinnstein“), opiekun: pani Daria Wróblewska

W skład jury konkursu dla szkół podstawowych wchodziły: przewodnicząca jury –pani Romana Kaczmarek (nauczyciel j. niemieckiego, członek Poznańskiego Oddziału PSNJN), pani Alicja Kierończyk (studentka filologii germańskiej UAM w Poznaniu), pani Marie-Luise Loewe (rodzimy użytkownik języka niemieckiego, uczestnik programu Kulturweit) oraz pani Eva Teshajev-Sunderland (wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, lektor DAAD).

Laureatami V edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

dla szkół gimnazjalnych zostali:

I miejsce – Kacper Kujawa z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach (Hans Adolf Halbey: „Urlaubsfahrt” oraz  Georgi Kratochwil: „In der Eisenbahn”) opiekun: pani Dorota Mrozińska

II miejsce – Zofia Hertmanowska z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie (Helmut Ballot: „Papierschiff im Rinnstein“ oraz Heinrich Hoffmann: „Die Geschichte vom fliegenden Robert“) opiekun: pani Monika Ratajczak

III miejsce – Wiktoria Marciniak z Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy  (Michael Kunze: „Jeder Abschied ist der Anfang einer Reise“ oraz Volkslied: „Klein Häschen wollt spazieren gehen“), opiekun: pani Justyna Mańka

Za ciekawą interpretację prezentowanych utworów wyróżnienie otrzymali:

Maria Narożna – Zespół Szkół Spłecznych im. św. Urszuli Ledóchowskiej nr 1 w Poznaniu STO (Ernst Jandl: „Wanderung” oraz Anastasius Grün: „Zwei Heimgekehrte”) opiekun: pani Katarzyna Finke oraz

Sophie Williams – Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki w Poznaniu (Karin Haffner: „Kinder wollen sich bewegen” oraz Renate Budensieg: „Ausflug der Wal“), opiekun: pani Anna Lewicka – Maciejewska.

W skład jury dla gimnazjów wchodziły: przewodnicząca jury – pani Małgorzata Fojecka (nauczyciel języka niemieckiego, członek Poznańskiego Oddziału PSNJN, ekspert projektu DELFORT), pani Nina Franke (rodzimy użytkownik języka niemieckiego, uczestnik programu Kulturweit) pani Susanne Jeluk (rodzimy użytkownik języka niemieckiego, lektor) oraz pani Karolina Mocek (doktorantka  w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu). Gorące podziękowania składamy instytucjom i firmom, które wsparły V edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”.

Laureatom serdecznie gratulujemy zaszczytnych miejsc!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za pełne emocji

i zaangażowania prezentacje wierszy!

FORUM W ZAMKU TREBNITZ


Zwycięzcy II edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się 5 listopada 2016 r. w Bibliotece Niemieckiej UAM Partner Goethe-Institut, Benjamin Kühnert z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza oraz Franciszek Arciszewski z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – otrzymali nagrodę w postaci udziału w Forum „Społeczeństwo Obywatelskie. Partnerstwa strategiczne. Merytoryczna i finansowa ciągłość organizacji pozarządowych”. Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań, a wręczył koordynator Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia Na Wielkopolskę – pani Magdalena Antoniewicz. Forum odbyło się w Niemczech, w Zamku Trebnitz (Brandenburgia) w dniach 14-16 grudnia 2016 r.

Oto krótkie relacje laureatów ze spotkania:

             „W dniach 14-16 grudnia 2016 r. w Zamku Trebnitz miało miejsce forum polsko-niemieckie. Zamek znajduje się w Brandenburgii i jest oddalony od Poznania o ok. 220 km. Główny temat spotkań i warsztatów brzmiał: Społeczeństwo obywatelskie (Zivilgesellschaft). Uczestnikami byli przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów z terenu Wielkopolski oraz Brandenburgii. Celem Forum było rozwijanie współpracy pomiędzy obydwoma państwami. Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu, obiedzie i przywitaniu przez dyrektora Zamku, pana Dariusa Müllera, odbyły się pierwsze zajęcia w mniejszych grupach. Uczestnicy mieli okazję przedstawić swoje organizacje; czym się zajmują, jakie mają możliwości i pomysły na współpracę. Następnie zorganizowano wieczór towarzyski, podczas którego oficjalna atmosfera przerodziła się w bardziej przyjacielską, a wszystko po to, by łatwiej nawiązać kontakty i współpracę. Nazajutrz odbywały się warsztaty w czterech grupach, a w każdej z grup omawiano inne tematy:

–  Długofalowa działalność Public Relations jako instrument kształcenia społeczeństwa obywatelskiego.

 – Prowadzenie projektów w zakresie społeczeństwa obywatelskiego na konkretnych przykładach.

–  Przykłady długotrwałego finansowania projektów oraz opracowanie własnych koncepcji polsko-niemieckiej współpracy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.

–  Wolontariat jako trwały instrument wspierania obywatelskiego zaangażowania organizacji pozarządowych.

            Po południu odbyło się podsumowanie wszystkich warsztatów, uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Cenna była wymiana wiadomości, jak dane zagadnienie wygląda w Polsce, a jak w Niemczech. Wieczorem dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie przedstawiła wykład zatytułowany: „Sukcesy i wyzwania w procesie tworzenia struktur społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz jego znaczeniu we współpracy polsko- niemieckiej”. Ostatniego dnia Forum wykłady wygłosili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Politycznej w Brandenburgii. Ok. godziny 15.00 w piątek odbyło się podsumowanie całego wydarzenia. W Forum  uczestniczyli także m. in.: p. Jakub Wysocki (Urząd Marszałkowski), dr Peter Kohnert (Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów w Brandenburgii), pan Michał Kowalonek (Myslovitz), pan Thomas Hetzer (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży).(…) W trakcie warsztatów i spotkań zostałem przyjemnie zaskoczony, dowiedziałem się o istnieniu i działaniu różnych jednostek oraz poznałem kilka interesujących osób, z którymi postaram się utrzymać kontakt. Forum w Zamku Trebnitz wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie i uważam, że organizowanie podobnych spotkań może bardzo dobrze wpłynąć na polsko-niemiecką współpracę.”

Franciszek Arciszewski

„Całość wyjazdu oceniam na wielki plus, zaczynając od wyjazdu, przez sam pobyt aż do powrotu do Poznania. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do planu pobytu w zamku. Wszystko było jak najbardziej w porządku, zajęcia, spotkania nieformalne (w bardzo miłej atmosferze), wykłady, prace w grupach. Nie było też żadnych problemów z komunikacją z osobami zza granicy. W zrozumieniu wszystkiego, kiedy było to potrzebne, zawsze towarzyszyli nam tłumacze, którzy bezbłędnie i szybko tłumaczyli na bieżąco tekst za pośrednictwem specjalnych słuchawek. Poleciłbym też to miejsce tym, którzy chcą poćwiczyć znajomość języka poprzez rozmawianie z osobą z Niemiec. Co do zakwaterowania i wyżywienia, oceniam je jako bardzo dobre. Jeżeli ktoś chce, może się dowiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy o współpracy Polska – Niemcy. Miło wiedzieć, że dużo nas łączy w realizowaniu przyszłościowych projektów, a historia to już tylko przeszłość.”

Benjamin Kühnert

Bardzo dziękujemy Krajowi Związkowemu Brandenburgia za wspaniałą możliwość uczestnictwa w międzynarodowym spotkaniu dla naszych laureatów i liczymy na dalszą współpracę.

Koordynatorki Konkursu:

Agata Frankowska

Wiesława Metello-Kasprzyk