Lesen gehen 2018 w Poznaniu


Lesen gehen 2018 w Poznaniu

IV edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Poznaniu


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Oddział w Poznaniu oraz

Biblioteka Filologiczna NOVUM UAM w Poznaniu

organizują dla uczniów szkół ponadpodstawowych

z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

 

IV edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • Etap szkolny w dniach 01.10-05.10.2018 r.
 • Etap wojewódzki w sobotę 27 października 2018 r. w Poznaniu

 

w Bibliotece Filologicznej Novum UAM,
Al. Niepodległości 4 w Poznaniu

Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

Szczegółowy regulamin konkursu, lista tytułów utworów, deklaracja uczestnictwa szkoły oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania w zakładkach. Lista utworów zostanie przesłana razem
z potwierdzeniem odbioru deklaracji uczestnictwa szkoły.

 

Deklarację uczestnictwa prosimy przesłać najpóźniej do 17 września 2018 roku,
formularz zgłoszeniowy
do etapu wojewódzkiego do 10 października 2018 roku na adres:

lesen_gehen@onet.plJoanna Kraczkowska

 

Koordynator konkursu:

Joanna Kraczkowska lesen_gehen@onet.pl

Koordynator z ramienia Biblioteki Filologicznej Novum:

Łukasz Banaszaklukaszb@amu.edu.pl

 

Konkursem „Lesen gehen…” włączamy się do programu

II Międzynarodowej  Konferencji Poetyckiej organizowanej  przez

 Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Fundację Literacką „Jak podanie ręki”.

http://www.zlpwlkp.pl

 

 

Zakładki:

Zapraszamy!

VI edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Poznaniu


     

 VI edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Poznaniu

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Oddział w Poznaniu

oraz Biblioteka Filologiczna NOVUM UAM w Poznaniu

organizują dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

VI edycję Konkursu Pięknego Czytania

„Lesen gehen…”

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • Etap szkolny w dniach 004-13.04.2018 r.
 • Etap wojewódzki w sobotę 19 maja 2018 r. w Poznaniu

w Bibliotece Filologicznej Novum UAM,
Al. Niepodległości 4 w Poznaniu

Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

Szczegółowy regulamin konkursu, lista tytułów utworów, deklaracja uczestnictwa szkoły oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania w zakładkach. Lista utworów zostanie przesłana razem z potwierdzeniem odbioru deklaracji uczestnictwa szkoły.

Deklarację uczestnictwa prosimy przesłać najpóźniej do 28 marca 2018 roku,
formularz zgłoszeniowy
do etapu wojewódzkiego do 27 kwietnia 2018 roku na adres:

Szkoły podstawowe: lesen_gehen_sp@onet.plJoanna Kraczkowska

Gimnazja: dzpiotr@poczta.fmPiotr Dziubała

Koordynator konkursu: Agata Frankowska: lesen_gehen@onet.pl

Zakładki

Zapraszamy!

„Aphorismen in Comics”


„Aphorismen in Comics”

 

W listopadzie, w ramach Poetyckiego Listopada 2017, odbył się  wojewódzki konkurs dla uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych „Aphorismen in Comics”/ „Aforyzmy w komiksie”. Konkurs ten był objęty patronatem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu oraz Fundacja Literacka „Jak podanie ręki“. Koordynatorką konkursu była Agnieszka Wedman.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim oraz gatunkiem literackim, jakim jest komiks;
 • umożliwienie uczniom wytłumaczenia  myśli aforyzmu różnymi środkami wyrazu;
 • rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów i umiejętności pracy nad projektem językowym;
 • umożliwienie uczniom pokazania swoich uzdolnień językowych, plastycznych oraz twórczych umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych;
 • propagowanie postawy świadomego użytkownika Internetu;
 • promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów;
 • tworzenie płaszczyzny dla pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów oraz szkół.

Konkurs organizowany był dla uczniów z Wielkopolski i obejmował jeden etap.

Jury przy ocenie prac kierowało się następującymi kryteriami:

 • zawartość merytoryczna i zgodność treści z tematem,
 • poprawność językowa,
 • estetyka wykonania (dobór czcionki, kolorystyki, itp.),
 • innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

Maksymalna liczba punktów: 20.

Zostało nadesłanych dwanaście prac konkursowych, z czego pięć zostało  nagrodzonych miejscami od I do III, 
a trzy wyróżnieniami.

I miesce:

Zofia Niciecka – Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu

 „Auch der Vielgereiste fuhr nur bis zur Grenze seines Horizonts.“                                                                    

II miejsce ex aequo:

Michał Szczotka – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

„Ich kam, ich sah und ging“                                                                     

Dominika Jarocka – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

„Der Reisende von heute kennt die Bars und den Strand, er kennt Hotels und Restaurants aber nicht das Land“                         

III miejsce ex aequo:

Gabriela Klimek – Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

Sylwia Jakubek – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

Wyróżnienie specjalne za wyjątkowy talent plastyczny:

Lena Runiewicz – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

„Abgetretene Schuhe erzählen mehr, als mancher Reiseberichterstatter“

 Wyróżnienie specjalne za wyjątkowy talent plastyczny:

Amelia Podpora – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

Wyróżnienie specjane za oryginalne oddanie charakteru aforyzmu:

 Edmund Krajewski – Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu

„Ich kam, ich sah und ging“ 

Dnia 19 grudnia  2017 r. w Czytelni Komiksów i Gazet NOVA Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród połączone z wystawą prac wszystkich uczestników konkursu „Aphorismen in Comics”. Następnie uczestnicy oraz nauczyciele mieli okazję wziąć udział w warsztatach metodycznych oraz lekcji otwartej w ramach projektu Goethe-Institut „Erlebnisreise mit Deutsch”/  „Z niemieckim w drogę”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzmy kolejnych sukcesów!

 

III edycja Konkursu Pięknego Czytania dla szkół ponadpodstawowych „Lesen gehen…” w Poznaniu


III EDYCJA KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA „Lesen gehen…”

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

POZNAŃ, 18 listopada 2017 r.

 

18 listopada 2017 r. w Poznaniu odbył się etap wojewódzki III edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół ponadpodstawowych. Organizatorami konkursu byli: Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego  oraz w Biblioteka Filologiczna NOVUM Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM.
Wsparcia w organizacji udzielił również Goethe-Institut w Warszawie.
Konkurs koordynowała pani Agata Frankowska we współpracy z panią Wiesławą Metello-Kasprzyk.

Konkurs adresowany był do uczniów z całej Wielkopolski oraz powiatu wałeckiego. Zadaniem uczestnika była prezentacja dwóch wybranych wierszy z listy utworów, która została opracowana przez organizatorów konkursu. Oceniane były cztery równorzędne kryteria: płynność, wymowa, intonacja oraz interpretacja wiersza. Uczestnik mógł otrzymać za występ maksymalnie 20 punktów.

W święcie poezji uczestniczyło 42 uczniów razem z nauczycielami ze szkół wielkopolskich oraz wałeckich.

Laureatami III edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

dla szkół ponadpodstawowych zostali:

I miejsce – Victoria Pusch – Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
w Poznaniu (Schiller Friedrich: „Odysseus” oraz Hagelstange Rudolf: „Nächtliche Fahrt”), opiekun: pani Sławomira Marczyńska,

II miejsce – Wiktoria Marciniak – Zespół Szkół w Opalenicy (Kästner Erich: „Das Eisenbahngleichnis” oraz  Kraus Karl „Traum vom Fliegen”), opiekun: pani Natalia Walaszczyk,

III miejsce – Zuzanna Chmiel – V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
w Poznaniu (Mey Reinhard: „Ikarus” oraz  Kunert Günter: „Ikarus”), opiekun: pani Małgorzata Ulanicka.

Za ciekawą interpretację prezentowanych utworów wyróżnienie otrzymali:

Zofia Jamróz – Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza  w Poznaniu (Goes Albrecht:Erste Schritte” oraz  Kästner Erich: „Das Eisenbahngleichnis”), opiekun: Izabela Witlewska-Janiak,

Dawid Niedźwiecki – Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (Becker Jürgen: „Reiseland” oraz Mey Reinhard: „Ikarus”), opiekun: pani Renata Mikołajczak,

Hubert Ławniczak – Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu (Wader Hannes: „Heute hier, morgen dort“ oraz  Kraus Karl: „Traum vom Fliegen”), opiekun: pani Weronika Swornowska,

Emily Pusch – Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu (Bachmann Ingeborg „Die Welt ist weit” oraz  Goes AlbrechtErste Schritte”),  opiekun: pani Sławomira Marczyńska,

Konrad Rocławski – I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
w Wągrowcu (Rosenlöcher Thomas „Der Engel mit der Eisenbahnermütze“ oraz Volkslied: „Ich fahr danin”), opiekun: pani Monika Jankowska.

W skład jury wchodzili: przewodnicząca jury – pani Małgorzata Fojecka (nauczyciel języka niemieckiego, członek zarządu Poznańskiego Oddziału PSNJN, ekspert projektu DELFORT Goethe-Institut), pani Andrea Goldmann (doradca językowy Centrali Szkolnictwa Zagranicznego RFN, nauczyciel w klasach DSD, rodzimy użytkownik języka niemieckiego), pani Karolina Mocek oraz pan Łukasz Piątkowski (doktoranci w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu)

Gorące podziękowania składamy instytucjom i firmom, które wsparły III edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla szkół ponadpodstawowych.

Laureatom serdecznie gratulujemy zaszczytnych miejsc!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za pełne emocji i zaangażowania prezentacje wierszy!

 

Poetycki listopad 2017


Poetycki listopad 2017

 

Program Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 

Oddział w Poznaniu oraz szkół, bibliotek, organizacji i instytucji w Wielkopolsce

18.10.2017  – Poznań

„Niektórzy tęsknią do poezji…” – Warsztaty dla  nauczycieli języka niemieckiego 

11.11.2017

„Lokomotywa dziejów”   Poezja w pociągach retro na trasie

WOLSZTYN – POZNAŃ – WĄGROWIEC

18.11.2017 – Poznań

Konkurs Pięknego Czytania  „Lesen gehen…” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

„Lesen gehen …” 

 

20.11.2017  – 25.11.2017

Tydzień z „Poezją wędrującą” w szkołach i bibliotekach Wielkopolski

Ilustracje do wierszy z antologii „SZYBKI POCIĄG HAIKU”  oraz sztafety poetyckie nie tylko

z LOKOMOTYWĄ Juliana Tuwima

 24.11.2017 – Poznań

„Z poezją od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

 1. spotkanie z cyklu

„Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

25.11.2017 – Wolsztyn

„POEZJA WĘDRUJĄCA”

Wielojęzyczne „podróżowanie“ z wierszem i piosenką  na trasie

WOLSZTYN – GORZÓW WIELKOPOLSKI  –  WOLSZTYN

25.11.2017 

DWORZEC – POZNAŃ GŁÓWNY  

Wręczenie nagród laureatom konkursu dla uczniów klas 7 szkół podstawowych

oraz szkół gimnazjalnych Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”  

 Wystawa prac konkursowych

 

Zapraszamy na  strony Związku Literatów Polskich, gdzie przez cały rok jest ….   poetycko pięknie

 

                                              

Konkurs Pięknego Czytania „Lesen gehen…” – 18 listopada 2017 r. w Poznaniu


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu oraz Biblioteka Filologiczna NOVUM UAM w Poznaniu organizują dla uczniów szkół ponadpodstawowych  z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

III edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • Etap szkolny w dniach 23.10-27.10.2017 r.
 • Etap wojewódzki w sobotę 18 listopada 2017 r. w Poznaniu

w Bibliotece Filologicznej Novum UAM,
Al. Niepodległości 4 w Poznaniu

Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.
Szczegółowy regulamin konkursu, lista tytułów utworów, deklaracja uczestnictwa szkoły oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania w zakładkach. Lista utworów zostanie przesłana razem z potwierdzeniem odbioru deklaracji uczestnictwa szkoły.

Deklarację uczestnictwa prosimy przesłać najpóźniej do 11 października 2017 roku, formularz zgłoszeniowy do etapu wojewódzkiego do 3 listopada 2017roku na adres:

lesen_gehen_november@onet.pl

Koordynatorki konkursu: Agata Frankowska,Wiesława Metello-Kasprzyk

Naszym konkursem włączamy się do obchodów 40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, którego organizatorem jest Poznański Oddział Związku Literatów Polskich. http://www.zlp.poznan.pl

Zakładki na stronie: www.poznan.psnjn.org

 • Regulamin konkursu
 • Lista tytułów utworów
 • Deklaracja uczestnictwa szkoły
 • Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!