Sprawozdanie z konkursu „Wir lernen Idiome” w Częstochowie


WIR LERNEN IDIOME – PSNJN O/ CZĘSTOCHOWA

Siedemnasta edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych „ Wir lernen Idiome” już za nami!

Spotkaliśmy się 11. marca 2020 r. w Technicznych Zakładach Naukowych – siedzibie częstochowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczyciela Języka Niemieckiego.
Zaproszonych gości, uczestników konkursu i ich opiekunów przywitała wiceprezes oddziału,
mgr Joanna Haładyn.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszej Koleżanki Urszuli Martyki – Wiechy, która odeszła od nas w lutym. Ula była pomysłodawczynią konkursu „Wir lernen Idiome”, brała czynny udział
w pracach związanych z organizacją konkursu i Jury. Od początku istnienia naszego oddziału pełniła funkcję sekretarza, inicjowała różnorodne działania wspierające nauczanie i uczenie się języka niemieckiego.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 9 uczniów z siedmiu szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i powiatu. Wszyscy uczestnicy przygotowali plakaty przedstawiające jeden wybrany idiom z zakresu BEIN-HAND-HERZ-KOPF, w języku niemieckim ustnie zaprezentowali swoje prace i napisali test sprawdzający znajomość obowiązujących idiomów. Do ostatniego etapu przystąpili już tylko najlepsi.

ZWYCIĘZCAMI KONKURSU zostali:

I miejsce – EMANUELA RABIŃSKA – VIII LO Samorządowe w Częstochowie,
opiekun mgr Agnieszka Lecińska,

II miejsce – PATRYK ORLIKOWSKI – IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie,
opiekun mgr Hanna Palicka,

III miejsce – ZUZANNA MIGOŃ – I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie,
opiekun mgr Bożena Dziąbor,

IV miejsce – ŁUKASZ ĆWIEK – Zespół Szkół w Koniecpolu,
opiekun mgr Edyta Młyńska

Gratulujemy!!!

Laureaci konkursu zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez częstochowski oddział PSNJN, wydawnictwa LektorKlett, Pearson, Hueber Macmillan
i WSiP. Pozostali uczestnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Nauczyciele – opiekunowie otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie: mgr Alina Giszter – Sikora, mgr Beata Kobyłkiewicz i mgr Anna Ogrodnik.

mgr Beata Kobyłkiewicz
Prezes PSNJN Oddział Częstochowa