Sprawozdanie z jubileuszu 20-lecia działalności oddziału częstochowskiego.


SPRAWOZDANIE

 

Szanowni Państwo,

Częstochowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego obchodził w tym roku Jubileusz 20-lecia swojej działalności. Wyrażamy serdeczne podziękowania Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Alicji Janowskiej i Staroście Częstochowskiemu Panu Krzysztofowi Smeli za objęcie Honorowym Patronatem naszego Jubileuszu.

           Nasz Oddział liczy 23 Członków. Aktywnie pracujemy społecznie na rzecz promowania nauki języka niemieckiego od marca 2002r. Organizowaliśmy bardzo wiele różnorodnych konkursów, szkoleń, warsztatów, a naszym największym osiągnięciem jest XIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego   Stowarzyszenia   Nauczycieli   Języka   Niemieckiego, który   odbył  się w sierpniu 2009 roku z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz samorządowych wszystkich szczebli, gości z zagranicy i ponad dwustu nauczycieli języka niemieckiego z całej Polski.

 

        W roku 2022 zaprosiliśmy do udziału w naszych przedsięwzięciach w siedzibie PSNJN -Technicznych  Zakładach  Naukowych  im. gen. Władysława Sikorskiego

w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90 wszystkie szkoły z powiatu częstochowskiego i nie tylko.

       

  • 03.2022r.

Wspaniałą okazją do zainaugurowania obchodów 20 lat istnienia Oddziału PSNJN w Częstochowie była  XVIII. edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „WIR LERNEN IDIOME”.

Swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy Technicznych Zakładów Naukowych na przestrzeni minionych dwudziestu lat, obecny dyrektor p. Karol Kaczmarek. Starostę Powiatu Częstochowskiego, Krzysztofa Smelę, reprezentowała Anna Dziewior, zastępczyni naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, która wręczyła nam pamiątkowy grawer dla uczczenia rocznicy naszej działalności. Dyrektora Delegatury w Częstochowie  Kuratorium Oświaty w Katowicach, p. Alicję Janowską, reprezentowała p. Barbara Matczak- starszy wizytator. Gościliśmy również p. Katarzynę Buchajczuk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pełniącą też funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego oraz przedstawicielki zarządu oddziału częstochowskiego Towarzystwa Polsko – Austriackiego : p. Bogumiłę Kmieć oraz p. Dorotę Grzywnę.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta i powiatu częstochowskiego przedstawili jurorom swoje prace i rozwiązali test sprawdzający znajomość idiomów. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Zwycięzcami konkursu  zostali :

I miejsce  :  Maja Nowakowska – opiekun mgr Aneta Mąkosa, IX LO im. C. K. Norwida

w Częstochowie,

II miejsce  :  Maciej  Maćków – opiekun mgr Marta Oracz,  IX LO im. C. K. Norwida

w Częstochowie,

III miejsce :  Łukasz Ćwiek z Zespołu Szkół w Koniecpolu, opiekun mgr Aneta Chrzuszcz.

 

W tym samym dniu odbył się etap regionalny V. Ogólnopolskiego Konkursu PSNJN dla uczniów szkół podstawowych „Lust auf Lesen”.  Do etapu ogólnopolskiego, który odbył się w Warszawie, zakwalifikowało się dwoje uczniów z naszego regionu.  Barbara Waryś i Aleksander Jafra zostali ostatecznie laureatami konkursu.

 

  • 05.2022r.

XIII. edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół częstochowskich oraz  szkół z Lubszy i Olsztyna. Podczas konkursu mieliśmy zaszczyt gościć wicedyrektorów Technicznych Zakładów Naukowych, p. Annę Dziewior -zastępczynię naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Częstochowie oraz p. Jadwigę Mielczarek, nauczyciela – konsultanta w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Goście, jury i publiczność mieli okazję wysłuchać przepięknych recytacji utworów niemieckojęzycznych. Wielu uczestników naszego konkursu przygotowało odpowiedni ubiór , rekwizyty czy efekty muzyczne. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych. Laureatami zostali :

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

I miejsce – Martyna Wylon

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy, opiekun mgr Anna Maniura.

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

I miejsce – Igor Żuk

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy, opiekun mgr Anna Maniura.

Uczniowie klasy VII –  VIII szkoły podstawowej

I miejsce – Kamila Jagusiak

Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie, opiekun mgr Anna Machura.

II miejsce – Julia Czapla

Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie, opiekun mgr Marta Kowalska.

III miejsce – Maja Martałek

Szkoła Podstawowa w Olsztynie, opiekun mgr Anita Orlikowska.

Wyróżnienia otrzymali :

  • Anna Stawicka i Dominik Gładysz ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Częstochowie – opiekun mgr Monika Marczyk,
  • Emilian Kurpiński – Szkoła Podstawowa nr 52 w Częstochowie – opiekun mgr Lena Rudolf,
  • Matylda Stępień i Urszula Wilk ze Szkoły Podstawowej w Olsztynie – opiekun

mgr Anita Orlikowska.  

 

  • 05.2022r.

W ramach bliskiej współpracy pomiędzy Oddziałem PSNJN  w Częstochowie oraz Oddziałem TPA  w Częstochowie prezes Beata Kobyłkiewicz wzięła udział w uroczystym ogłoszeniu wyników I Regionalnego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  „AUSTRIA W MOICH OCZACH – ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN”. Organizatorami  konkursu było Szkolne Centrum Turystyki Austrii przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie oraz Zarząd Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego. Dyplomy i nagrody wręczali laureatom Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach – p. Mirosław Bienioszek oraz zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy – p.Ryszard Stefaniak. Obecny był również Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy , p.Rafał Piotrowski.

 

 

 

  • – 25. 08.2022r.

Pod koniec sierpnia odbył się XIX. Ogólnopolski Zjazd PSNJN w Łomży. W wydarzeniu tym wzięły udział  przedstawicielki naszego zarządu : Joanna Haładyn, Beata Kobyłkiewicz. Zjazdy nauczycieli języka niemieckiego dostarczają wielu inspiracji do tworzenia nowych, interesujących zajęć z języka niemieckiego. Miła atmosfera panująca na warsztatach wzmaga wymianę doświadczeń wśród nauczycieli. Wspaniała, niemieckojęzyczna kadra szkoleniowców w doskonały sposób inspiruje nauczycieli do wzbogacenia własnego warsztatu pracy.

 

  • 09.2022r.

Jubileuszowe spotkanie Członków Oddziału miało miejsce w Pizzerii Allegro w Częstochowie. Świętowaliśmy naszą rocznicę przy pysznej pizzy i słodkościach. Dla wszystkich członków przygotowane zostały podziękowania za wieloletni aktywny udział w pracach naszego oddziału, promowanie nauki języka niemieckiego, motywowanie uczniów do udziału w licznych konkursach i olimpiadach oraz inicjowanie różnorodnych działań wspierających nauczanie i uczenie się języka niemieckiego.  W sympatycznej atmosferze rozmawialiśmy o naszych radościach, sukcesach i bolączkach oraz o planach na przyszłość, projektach i wyjazdach.

 

  • 10.2022r.

Uroczyste podsumowanie Jubileuszu 20 lecia PSNJN ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA odbyło się ponownie w siedzibie naszego oddziału – Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas p. Karol Kaczmarek – dyrektor TZN oraz p. Karolina Olczak- wicedyrektor. Gościliśmy również p. Annę Dziewior, zastępczynię naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, która reprezentowała Starostę Powiatu Częstochowskiego – Krzysztofa Smelę oraz p. Ewę Kubat- Miedzińską, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego. Nasze zaproszenie przyjęli również przedstawiciele zarządu Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Częstochowie: p. Monika Soluch, p. Anna Leszczyńska i p. Ryszard Bajerlajn. 

 

Podczas spotkania przedstawione zostały działania Zarządu i członków naszego Oddziału PSNJN w okresie od marca do października 2022r. Wspominaliśmy również XIII. Ogólnopolski  Zjazd PSNJN, który w 2009r. odbył się w Częstochowie.

 

Bardzo ważnym punktem naszej uroczystości było ogłoszenie wyników Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego na film pod tytułem “Deutsche Spuren in Tschenstochau” ( Niemieckie ślady w Częstochowie ).

Zwycięzcami konkursu zostali :

I miejsce –  Kinga Bielak- opiekun mgr Iwona Strzelecka

II miejsce – Mateusz Frymus – opiekun mgr Zofia Sandak – Bernat

III miejsce – Julita Chaładaj – opiekun mgr Zofia Sandak – Bernat

z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

 

Szczególnie  uroczystym akcentem spotkania było przekazanie naszej Koleżance Małgorzacie Czech Medalu Komisji Edukacji Narodowej, którym, na wniosek naszego oddziału i Zarządu Głównego PSNJN,  została uhonorowana. Dziękujemy Zarządowi Głównemu PSNJN za poparcie.

 

Obchody  zakończyliśmy przy słodkim poczęstunku. Nasz jubileuszowy tort  był wspaniały i po prostu pyszny !!!

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie naszym sponsorom. Ogromne podziękowania dla:

– Zarządu Głównego PSNJN za dofinansowanie naszego projektu,

– Starostwa Powiatowego w Częstochowie za ufundowanie jubileuszowych teczek,

– wydawnictw : Klett, Pearson, Nowa Era, WSiP, PWN.

 

Dzięki naszym sponsorom laureaci konkursów zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali także jubileuszowe teczki i pamiątkowe długopisy. Dla uczniów była to ogromna radość i motywacja do dalszej nauki języka niemieckiego.  Podczas wszystkich konkursów organizowaliśmy poczęstunek na słodko  dla zaproszonych gości, uczestników oraz nauczycieli – opiekunów.

 

Przy organizacji obchodów Jubileuszu 20-lecia istnienia naszego Oddziału  zaangażowane były Koleżanki :

Joanna Haładyn,

Hanna Palicka,

Jadwiga Idzikowska –  Labocha,

Alina Giszter – Sikora,

Anna Błatoń,

Małgorzata Czech,

Aneta Włodek,

Anna Ogrodnik

i Izabela Bakuła.

 

Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie : )

 

 

 

                           Opracowała : Beata Kobyłkiewicz – prezes Oddziału w Częstochowie