Sprawozdanie z III edycji konkursu „Lust auf Lesen?”


 
III Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego”Lust auf Lesen?”

 
Zakończyła się kolejna już edycja naszego konkursu. W tym roku wprowadziliśmy wiele zmian. Zamiast lektur uczestnicy czytali artykuły z Deutsche Welle. Wprowadziliśmy dwie kategorie naszego konkursu,  dając szansę również tym uczniom, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego dopiero w klasie 7 siódmej. Wszystkie te zmiany spowodowały, że naszym konkursem zainteresowało się wielu uczniów z całej Polski. W etapie regionalnym wzięło udział 165 uczniów na poziomie A1-A2 i 325 na poziomie A2-B1. Do finału zakwalifikowało się 117 uczniów i prawie wszyscy wzięli udział w naszym finale. Z powodu pandemii byliśmy zmuszeni zorganizować finał w formie online.
 
23 maja odbył się test online, do którego przystąpiło 112 osób. Komisja, w skład której weszło 15 nauczycieli z PSNJN z całej Polski, dokonała korekty i weryfikacji testów. Do części ustnej konkursu przeszło 28 uczestników, po 14 z każdego poziomu. 
 
 
 
30 maja część ustną finału rozpoczęliśmy od uroczystego powitania uczestników ich rodziców i nauczycieli. Swoją obecnością zaszczycili nas pani Karin Ende i Justyna Ciecharowska z Goethe Institut oraz pani Magdalena Antoniewicz Prezes Polskiej Akademii Rozwoju. Po części oficjalnej uczestnicy udali się zgodnie z harmonogramem do wyznaczonej komisji ustnej. W skład komisji ustnej wchodziły 3 osoby: członek Zarządu Głównego, który zajmował się formalnościami i obsługą aplikacji ZOOM oraz nauczyciel z Goethe Institut i nauczyciel z PSNJN. 
 
   
  
  
  
  
   
  
 
Po zsumowaniu wyników z części pisemnej i ustnej zostali wyłonieni zwycięzcy. 
 
 
 
Na poziomie A1-A2 Marianna Bień, która zajęła 1. Miejsce oraz Magdalena Sobocińska,  która zajęła 2. miejsce, otrzymały stypendium Polskiej Akademii Rozwoju. Zwyciężczynie wezmą udział w międzynarodowej wymianie młodzieży. Miejsce 3. zajął Marcin Bisok.
Natomiast na poziomie A2-B1 Laura Maciejewska zajęła 1. miejsce, Aleksandra Pordzik 2. miejsce. Dziewczyny wezmą udział w międzynarodowej olimpiadzie IDO 2020. Ogromne gratulacje!!! Miejsce 3. Zajęła Sara Skowronek. Gratulujemy wspaniałego wyniku!
                               
 
 
Wszyscy uczestnicy finału części ustnej otrzymali tytuł LAUREATA. Gratulujemy!
 
Dziękujemy sponsorom, Zarządowi Głównemu, nauczycielom z Goethe-Institut i PSNJN oraz wszystkim uczestnikom ich rodzicom i nauczycielom za wsparcie zaangażowanie i udział.