Sprawozdanie z finału konkursu Turbolandeskunde – oddział w Pile


TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO – AUSTRIA  – FINAŁ KONKURSU – ETAP OGÓLNOPOLSKI – KRAKÓW 2019

 

W dniach 01-02 czerwca 2019 roku w Krakowie odbył się finał konkursu Turbolandeskunde, w którym naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy           II F: Klaudia Dudzik, Marta Michalak oraz Maria Ostrowska. 

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie wywiadu połączone                   z prezentacją postaci, wcześniej wylosowaną przez każdą grupę. Presja czasu             i wysoka temperatura – nie tylko powietrza, nie wpływały pozytywnie na pracę. Jednak dzięki pełnej mobilizacji i zgranego teamu, dziewczęta wykonały swoje zadanie. I chociaż nie zajęły miejsca na podium, doświadczenia jakie zdobyły są bezcenne. Praca w zespole, opanowanie tremy i nawiązywanie relacji – to umiejętności, które warto szlifować zawsze.

Wolny czas poza konkursem był okazją do obejrzenia kawałka Krakowa. No              i Kraków, jak to Kraków tak oczarował dziewczyny, że wyjeżdżając nie powiedziały „żegnaj”, ale „do zobaczenia”.

         Serdeczne podziękowania należą się Dyrekcji Szkoły oraz Radzie Rodziców ZS im. S. Staszica w Pile za wsparcie finansowe, które umożliwiło wyjazd do Krakowa oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Piła za sfinansowanie przejazdu PKP do Krakowa.                 Z całego serca dziękujemy!

Organizatorom konkursu: Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego dziękujemy za możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy     w tak ciekawym konkursie, za bardzo sprawne i profesjonalne  przeprowadzenie konkursu oraz ciekawą atmosferę rywalizacji z innym szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Polski.

Konkurs odbył się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut               w Krakowie i Warszawie.

Wszystkie cele konkursu zostały zrealizowane, zarówno na etapie regionalnym jak i podczas etapu ogólnopolskiego w Krakowie, a były to:

  • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
  • propagowanie wychowania proeuropejskiego,
  • rozbudzanie otwartości na inne kultury,
  • krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
  • doskonalenie umiejętności i wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
  • rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
  • doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
  • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
  • przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.

 

Do zobaczenia na TURBOLANDESKUNDE za rokJ. Tym razem konkurs będzie dotyczył Szwajcarii. Warto już zabrać się do pracy.

 

 

 

Opracowanie: Maria Ostrowska kl. II F oraz Aleksandra Gondek-Sujka – nauczycielka języka niemieckiego