Składka członkowska


Przypominamy, że składka roczna za członkostwo w PSNJN wynosi 60 PLN i musi być opłacona przed 31. grudnia za bieżący rok kalendarzowy.

Poniżej numer konta

PKO SA 73 1240 5598 1111 0010 3749 3106

W TYTULE prosimy napisać dane wpłacającego, jeśli nazwa rachunku nie pozwoli tego jednoznacznie zidentyfikować.