Przesunięcie terminu etapu szkolnego konkursu „Lust auf Lesen?”


Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele zapytań od Dyrektorów szkół i nauczycieli o zmianę terminu etapu szkolnego Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” ze względu na odbywające się w tym terminie regionalne konkursy i olimpiady oraz egzaminy próbne. Zależy nam by dać szansę i możliwość przystąpienia do konkursu wszystkim chętnym uczniom i dlatego Zarząd Główny po konsultacjach z koordynatorami regionalnymi podjął decyzję, że termin etapu szkolnego naszego konkursu zostanie przesunięty na 11.02.2021 na godz. 12.00. Zmiana ta nie wpłynie na termin ogłoszenia wyników etapu szkolnego ani na przebieg pozostałych etapów konkursu.
Mamy nadzieję, iż nasz nowy termin, który jest ostateczny nie będzie już kolidował z żadnymi innymi konkursami i egzaminami. 
W związku z tym termin przesyłania zgłoszeń do konkursu został przesunięty do dnia 29.01.2021
Zachęcamy do udziału!