„Pisząc światy – warsztaty literackie dla młodzieży”


Opis projektu

„Pisząc światy – warsztaty literackie dla młodzieży” („Weltenschreiber – Schreibwerkstätten für Jugendliche“)

Projekt skierowany jest do młodzieży o zainteresowaniach literackich uczącej się języka niemieckiego. W czasie trwania projektu uczestnicy będą pracować nad własnymi tekstami literackimi w języku niemieckim przy wsparciu nauczyciela języka niemieckiego i pisarzy niemieckich.
W Polsce rolę mentora grupy projektowej przejmie pisarka Dagmara Kraus-Cavaillès. Jej zadaniem będzie pokazanie młodym autorkom i autorom, jak zawód pisarza może stać się sposobem na angażowanie się w życie społeczne, w jaki sposób pracować nad rozwojem swoich uzdolnień i jak pobudzać własną kreatywność. W czasie trwania projektu przewidziane są w Warszawie dwa warsztaty z pisarką i cykliczne spotkania grupy pod opieką nauczycielki lub nauczyciela języka niemieckiego. Latem 2020 autorki i autorzy wybranych tekstów wraz z nauczycielem otrzymają zaproszenie do uczestnictwa w światowym festiwalu uczestników projektu, podczas którego będą mieli okazję do prezentacji swoich utworów i spotkania uczestników z różnych krajów i kultur. Przewidziana jest także publikacja tekstów powstałych podczas projektu.

W ramach projektu wybrany nauczyciel języka niemieckiego – opiekun grupy projektowej zostanie zaproszony w czerwcu 2019 do udziału w spotkaniu nauczycieli języka niemieckiego z krajów uczestniczących w projekcie. Spotkanie odbędzie się w Stuttgarcie i będzie miało charakter szkoleniowy. Podczas warsztatu nauczyciele otrzymają wskazówki związane z realizacją projektu. Organizatorem szkolenia i spotkania opiekunów grup projektowych jest Literaturhaus Stuttgart.
Najpóźniej we wrześniu 2019 we współpracy z Goethe-Institut i partnerem projektu nauczyciel wybierze członków grupy projektowej. Zadaniem nauczyciela będzie poprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 kółka literackiego dla wybranej grupy uczniów i towarzyszenie uczestnikom projektu w procesie tworzenia tekstów literackich. W realizacji tego zadania wsparcia udzieli mu w Polsce niemiecka pisarka Dagmara Kraus-Cavaillès, mentorka grupy projektowej. Poprowadzi ona we współpracy z nauczycielem dwa warsztaty dla uczniów warszawskich – uczestników projektu, które odbędą się jesienią 2019 i wiosną 2020 w Warszawie. W końcowej fazie projektu nauczyciel wraz z autorką zredagują powstałe teksty i będą uczestniczyć w jury, które dokona wyboru najlepszych utworów powstałych w ramach projektu.
Latem 2020 nauczyciel weźmie udział wraz z wybranymi uczniami w światowym festiwalu uczestników projektu w Niemczech. Po zakończeniu projektu planowane jest wykorzystanie doświadczeń nauczyciela-opiekuna grupy projektowej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli języka niemieckiego.

Adresaci projektu: młodzież w wieku 15-17 lat (w Polsce uczniowie z Warszawy i okolic maks. 10 osób) uczący się języka niemieckiego na poziomie od B1

Cele projektu:
• Zachęcenie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym
• Rozwijanie uzdolnień literackich i kreatywności uczestników projektu
• Rozwijanie znajomości języka niemieckiego uczniów
• Wypracowanie innowacyjnych metod wpierania uczniów uzdolnionych literacko
• Wypracowanie modelowych metod pisania literackiego w ramach nauczania języka niemieckiego
Organizatorzy: Goethe-Institut, Robert-Bosch- Stiftung

Partner projektu w Polsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (skierowane zapytanie)

Czas trwania projektu: 2019 – 2020

Finansowanie projektu: środki specjalne zarządu Goethe-Institut i fundacji Roberta Boscha (Robert-Bosch-Stiftung)

Zasięg projektu: światowy