„Niektórzy tęsknią do poezji…” – warsztaty metodyczne w Poznaniu


„Niektórzy tęsknią do poezji…”

Dnia 25 października 2016 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych i języka polskiego pt. „Niektórzy tęsknią do poezji”.  Warsztaty miały na celu skłonić uczestników do refleksji nad znaczeniem formy i treści w nauczaniu języków oraz zapoznać ich z przykładami dydaktyzacji wierszy
i piosenek w kontekście historycznymi i kulturowym. Istotnym elementem spotkania była także dyskusja na temat doboru tekstów i zadań do treści programowych, wieku uczniów oraz form nauczania. Efektem końcowym było przygotowanie przez uczestników zadań do wybranych wierszy.

Warsztaty prowadziły:

Pani Maria Kopeć – inicjatorka warsztatów, edukator DaF, członek Poznańskiego Oddziału PSNJN oraz

Pani Agata Frankowska – wiceprezes Poznańskiego Oddziału PSNJN

Pani Romana Kaczmarek –  członek Poznańskiego Oddziału PSNJN