Na miejsca, gotowi, start! Z Fit in Deutsch 1 i 2, egzaminem dla młodzieży.


Drogie Koleżanki i Koledzy zachęcam do zapoznania uczniów z możliwością zdobycia w/w certyfikatów , a Was do udziału w szkoleniu na ich temat. Nowy termin już wkrótce :).

Zdanym egzaminem Goethe-Zertifikat A1 i A2: Fit in Deutsch 1 i 2 uczniowie pokazują, że potrafią porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Egzaminy zakładają podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiadają pierwszemu (A1) i drugiemu poziomowi (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Więcej informacji:

Na stronie Centrum Egzaminacyjnego przy UWM Olsztyn

http://goetheinstitut.olsztyn.pl/