Medale KEN dla naszych członków


20 Medali KEN dla PSNJN
 
    
Z ogromna dumą i radością informujemy, że 20 członków PSNJN w całej Polsce zostało uhonorowanych medalem Komisji Edukacji Narodowej, polskim odznaczeniem resortowym nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Osoby odznaczone to:

 
Antoniewicz Magdalena – Członkini Oddziału PSNJN w Poznaniu
Budzyńska Magdalena – Prezes Oddziału PSNJN w Toruniu
Cieślik Małgorzata – Członkini Oddziału PSNJN w Łodzi
Długosz Iwona – Sekretarz Oddziału PSNJN w Łodzi
Fertak Danuta – Członkini Oddziału PSNJN w Warszawie
Fojecka Małgorzata – Członkini Oddziału PSNJN w Poznaniu
Grabowska Katarzyna – Członkini Oddziału PSNJN w Poznaniu
Idzikowska – Labocha Jadwiga – Członkini Oddziału PSNJN w Częstochowie
Krynica Renata – Skarbnik Oddziału PSNJN w Łomży
Kusiorska Iwona – Sekretarz Oddziału PSNJN w Pile
Lańczyk Marzena – Prezes Koła PSNJN w Jordanowie
Makiola Agata – Prezes Oddziału PSNJN w Opolu
Mrotek – Szczepkowska Jolanta – Członkini Oddziału PSNJN w Pile
Rzodkiewicz Małgorzata – Członkini Oddziału PSNJN w Łomży
Stachoń – Gretkierewicz Bożena – Członkini Oddziału PSNJN we Wrocławiu
Szczepańska Izabela – Członkini Oddziału PSNJN w Opolu
Szlejzer Krystyna – Członkini Oddziału PSNJN w Warszawie
Wedman Agnieszka – Skarbnik Oddziału PSNJN w Poznaniu
Wilczyńska Renata – Prezeska Oddziału PSNJN w Warszawie
Żminkowska Dalia – Członkini Oddziału PSNJN we Wrocławiu
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w wykonywaniu zawodu oraz niezmiennie owocnej pracy.