Kurs doskonalący dla uczących języka niemieckiego jako obcego


Jesienią 2015 r. odbędzie się w Niemczech doskonalący kurs metodyczno-dydaktyczny i krajoznawczy dla uczących języka niemieckiego w Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej oraz Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Cypru i Afryki (Egipt, Ghana, Kenia, Libia, Namibia, Nigeria, Południowa Afryka, Tunezja). Preferowani są uczący w szkołach DSD.

Kursy dwutygodniowe wspierane są ze środków inicjatywy „Szkoły: partnerzy przyszłości” ministerstwa spraw zagranicznych RFN.

Zainteresowani mogą ubiegać się o udział w kursie jeszcze do 15 marca 2015 r. za pomocą przedstawicielstw zagranicznych, wzgl. doradców ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) z PAD (Pädagogischer Austauschdienst).

Szczegóły:
http://www.kmk-pad.org/programme/fortbildungskurse-fuer-deutschlehrkraefte-aus-dem-ausland.html