„Język niemiecki w edukacji, kulturze, biznesie…” – oddział Pila


Sprawozdanie z przebiegu Forum Dyskusyjnego

 „Język niemiecki  w edukacji, kulturze, biznesie…”

 

16 marca 2016r. Prezydent Miasta Piły, Pan Piotr Głowski oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego  zaprosili na  Forum Dyskusyjne „Język niemiecki w edukacji, kulturze, biznesie…” Sąsiada warto zrozumieć.

Forum Dyskusyjne było czwartym po trzech konferencjach w Pile i Złotowie popularnonaukowym przedsięwzięciem PSNJN  dotyczącym promującym wielojęzyczność i nauczanie języka niemieckiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Cornelia Pieper- Konsul RFN w Gdańsku, Pani Angelika Menze– Pełnomocnik Kraju Związkowego Brandenburgia, Pan Karl-Martin Everding Doradca i Koordynator Niemieckiej Centrali Kształcenia Zagranicznego w Warszawie oraz Pani Andrea Goldmann – przedstawicielka Niemieckiej Centrali Kształcenia Zagranicznego, Pan Tomasz Maciesza– Przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej w Poznaniu, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele kultury, biznesu, edukacji, radni miasta Piły oraz nauczyciele języka niemieckiego. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego o/ Poznań reprezentowały Maria Kopeć, Ewa Tarabasz i Agata Frankowska natomiast oddział pilski reprezentowały: Kama Frąckowska-Pilarska, Alicja Wajs, Beata Bednarowska i Iwona Kusiorska. Honory gospodarza czynił Prezydent Miasta Piły, Pan Piotr Głowski.

Inicjatorką wspólnego przedsięwzięcia była Pani Maria Kopeć, wieloletnia  nauczycielka języka niemieckiego w Pile, obecnie członkini poznańskiego oddziału PSNJN. W planowaniu i organizacji  wsparły ją Pani Katarzyna Sztafel, Inspektor ds. Promocji Miasta oraz Pani Andrea Goldmann z ZfA.

Forum otworzył Prezydent Głowski witając przybyłych w języku niemieckim i polskim.  Pierwsza część spotkania poświecona była wystąpieniom zaproszonych gości. Pani Konsul Generalna RFN, Cornelia Pieper mówiła o ważności dobrosąsiedzkich stosunków i ich długoletniej tradycji. Pan Tomasz Maciesza przytoczył dane  statystyczne  związane z wielkością i intensywnością polsko-niemieckich stosunków handlowych. Pani Menze mówiła o możliwościach współpracy i rozwoju regionalnego Brandenburgii i Wielkopolski, natomiast Pan Everding przedstawił ofertę projektów wspierających nauczanie języka niemieckiego w Polsce finansowanych przez RFN, m. in:  egzaminy DSD I dla gimnazjów i DSD II dla liceów ogólnokształcących.

Zaproszeni goście reprezentujący edukację, biznes i kulturę jednogłośnie podkreślali, jak ważny jest język niemiecki w Polsce, a w szczególności w Wielkopolsce. Wielokrotnie zwracano uwagę na fakt, że w dzisiejszych czasach znajomość tylko jednego języka obcego ogranicza szanse na znalezienie satysfakcjonującego i dającego możliwość awansu zawodowego miejsca pracy. Warto zaakcentować również fakt, ze nasi niemieccy referencji posługiwali się płynną polszczyzną.

Druga część obejmowała panel dyskusyjny, do którego wprowadzenie zrobiła Pani Andrea Goldmann. Zdiagnozowała ona potencjał regionu z punktu widzenia promowania nauki języka niemieckiego oraz wskazała na ewentualne deficyty. Do udziału w panelu zaproszeni zostali Pani Jolanta Lubińska, Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, Pan Sebastian Dzikowski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani dr Marlena Bielak, Zastępca Dyrektora Instytutu Humanistycznego PWSZ w Pile oraz Pan dr Piotr Wolny, Dyrektor Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Panel moderowała Pani Maria Kopeć.

Pan Dzikowski, poparty w swojej wypowiedzi przez pan Prezydenta Głowskiego podkreślił otwartość UM na innowacyjne projekty edukacyjne dotyczące języka niemieckiego, a w szczególności na wprowadzenie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych. Deklaracja ta korespondowała z wcześniejszymi  wypowiedziami pań Bogny Oleszak oraz Lidii Zimmerman  – dwóch dyrektorek przedszkoli, w których nauczany jest język niemiecki. Zwróciły one uwagę na fakt braku możliwości kontynuowania nauki języka w szkołach podstawowych, mimo iż dzieci bardzo entuzjastycznie podchodzą do nauki, a rodzice deklarują chęć kontynuacji nauki języka na poziomie szkoły podstawowej.

Pani Dyrektor Jolanta Lubińska, która podkreślała dobrą współpracę z UM w Pile  wyraziła nadzieję na objęcie programem DSD II kolejnych – obok I LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Pile – szkół prowadzonych przez powiat pilski.

Pani dr Marlena Bielak wskazywała na negatywną dominacje języka angielskiego i mówiła o konieczności nauki języków w triadzie – dwa języki obce i język ojczysty. Omówiła również różne przedsięwzięcia PWSZ – konkursy, Festiwale Nauki, mające na celu promowanie wielojęzyczności.

Pan dr Piotr Wolny  mówił o   możliwości  objęcia patronatem klasy o profilach ekonomicznych w szkołach  ponadgimnazjalnych  i korzyściach  płynących z takiej współpracy zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i placówek edukacyjnych.

Debatę podsumował Pan Prezydent Piotr Głowski, podkreślając  ważność wspierania rozwoju edukacji językowej motywując ją przede wszystkim położeniem geograficznym Piły oraz podkreślając związane z tym większe szanse na rynku pracy. Zwrócił również uwagę na potrzebę powstania specjalnego zespołu pilotującego projekty związane  z językiem niemieckim. Celem byłoby również pozyskiwanie innych niż miejskie źródeł finansowania.

Po podsumowaniu Forum Dyskusyjnego przez Pana Prezydenta odbyło się spotkanie przy kawie, podczas którego zaproszeni goście prowadzili długie rozmowy, nawiązali kontakty oraz  inicjowali pierwsze pomysły związane z promocją  języka niemieckiego w naszym regionie.

 

Forum Dyskusyjne zostało poprzedzone przez spotkania przybyłych do Piły gości w pilskich placówkach oświatowych. Przed debatą Pani Konsul Cornelia Pieper  odwiedziła I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, w którym realizowany jest program DSD. Poniżej link do notaki o przebiegu spotkania: http://www.lo.pila.pl/index.php/2013-09-16-14-46-26/2016/turbo-landeskunde

Pilskie przedszkole nr 8,  w którym dzieci uczą się języka niemieckiego odwiedził  Pan Kamil Więcek z Firmy Fröbel, która prowadzi między innymi polsko-niemieckie przedszkole  „Malta” w Poznaniu.

https://www.froebel-polska.pl/o-firmie-froebel/sekretariat/

http://przedszkole8.pila.pl/

 

 

Sprawozdanie sporządziły:

Kama Frąckowska-Pilarska – Prezes Oddziału w Pile, członek Zarządu Krajowego PSNJN

Alicja Wajs  – Wiceprezes Oddziału PSNJN w Pile

UM 4 UM 3 UM 2 UM 1 Ala 3 Ala 2 Ala 1