Informacje dotyczące finalu XV Ogólnopolskiego Konkursu dla Gimnazjalistów


Finał odbędzie się 25.02.2017 w Goethe Institut, Warszawa ul. Chmielna 13 A.

 
10.00 – 13.00 – Powitanie
10.30 – 12.00 – grupa I – część pisemna
grupa II – część ustna
12.00 – 12.30 – przerwa
12.30 – 14.00 – grupa I – część ustna
grupa II – część pisemna
14.00 – 15.00 – przerwa na podliczenie wyników
15.00 – 15.30 – dogrywka
15.30 – 16.30 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród