III Kongres Nauczycieli Języka Niemieckiego


25 kwietnia w Warszawie odbędzie się III Kongres Nauczycieli Języka Niemieckiego organizowany przez
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Miejsce:
Hotel Radisson Blu Sobieski, plac Zawiszy 1, Warszawa

Zarejestruj się już dziś!
Zadzwoń – 801 220 555
Program
11.30-12.00 Rejestracja gości
12.00-12.15 Uroczyste rozpoczęcie Kongresu
12.15-12.40 Fit in Deutsch – die Motivationsprüfung Piotr Szyposzyński
– Goethe-Institut
12.40-13.05 Quellen der Motivation im Lehrerberuf am Beispiel der Aktivitäten des Polnischen Deutschlehrerverbandes. Monika Janicka
– PSNJN
13.05-13.30 Kwiecień 2018. Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego – po raz pierwszy z Aktion Deutsch Anna Potapowicz
– WSiP
13.30-13.55 Zur Rolle und Förderung verbalen Emotionsausdrucks im schulischen DaF-Unterricht. Katarzyna Hnatik
– WSiP
13.55-14.35 Przerwa obiadowa
14.35-15.00 Online im Unterricht Piotr Garczyński
– Goethe-Institut
15.00-15.25 Egzaminy ÖSD Joanna Röhr
– Österreich Institut Warszawa
15.25-15.50 Von Hochdeutsch über Dialekte bis zur Jugendsprache Boris M. Bahr
– WSiP
15.50-16.10 Einsatz von kurzen literarischen Formen im DaF. Sylwia Sawulska
– WSiP
16.10-16.25 Wszystko na miarę i od ręki, czyli jak szybko i efektywnie korzystać z Generatora kart pracy i Materiałów nauczycieli na ucze.pl Sebastian Ostalak
– WSiP
16.25-16.30 Zakończenie Kogresu

Prelegenci:
dr Katarzyna Hnatik
Pracownik Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel w NKJO w Jastrzębiu Zdroju, członek Rady Programowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.
Piotr Garczyński
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia germańska i studia podyplomowe z informatyki), koordynator projektów medialnych w Goethe-Institut w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za projekty dot. stosowania nowoczesnych mediów w nauczaniu języka niemieckiego, w tym praktyczne zastosowanie tabletów w nauczaniu języka niemieckiego.
Boris M. Bahr
Nativespeaker na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, członek Wojewódzkiej Komisji Konkursu Gimnazjalnego z języka niemieckiego.
Sylwia Sawulska
Od października 2008 związana z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku. Piszę doktorat z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, natomiast zajęcia prowadzę również z zakresu literaturoznawstwa ogólnego, historii literatury i dydaktyzacji literatury.
Monika Janicka
Germanistka i doktor językoznawstwa; adiunkt w Zakładzie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka licznych publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych; rzeczoznawca MEN ds. podręczników do nauki języka niemieckiego; teacher trainer; od roku 2012 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Zarejestruj się!
Zadzwoń: 801 220 555