Fundraising – sprawozdanie z warsztatów


W dniach 27-29.10.2017 Zarząd Główny PSNJN zorganizował bardzo owocne seminarium na temat pozyskiwania i zbierania funduszy na działalność organizacji pozarządowych pod nazwą Fundraising.
Michael Türk –menadżer do spraw fundraisingu przedstawił nam definicje owego pojęcia oraz faktory niosące ze sobą sukces w w/w działalności. Uczestnicy konferencji zapoznali się z formami oraz instrumentami fundraisingu, zostały im przedstawione grupy docelowe oraz możliwości dalszego kształcenia i rozwoju w tej dziedzinie. Każdy z biorących udział miał możliwości stworzenia własnych koncepcji i pomysłów na pozyskiwanie potrzebnych funduszy.
Podczas intensywnego weekendu bogatego nie tylko w ciekawe warsztaty, ale również wymianę doświadczeń uczestnicy mieli możliwość zawrzeć nowe międzynarodowe znajomości z koleżankami lub kolegami z Łotwy, Litwy, Estonii, Słowacji, Węgier, Słowenii, Białorusi i Ukrainy.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy ogromnym wsparciu Goethe Institut z Warszawy, za co serdecznie jesteśmy wdzięczni. Mamy również nadzieję na podtrzymanie współpracy między stowarzyszeniami w formie cyklicznych spotkań w przyszłości.