Ciechanów – Powiatowy Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych


Powiatowy Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych

Czas trwania projektu (data rozpoczęcia i zakończenia)
           20.03.2023 – 25.04.2023

Cele konkursu:

 • Celem Konkursu jest inspirowanie i zachęcanie do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych młodzieży klas VII – VIII szkół podstawowych.
 • Wzbogacanie wiedzy realioznawczej krajów niemieckojęzycznych.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. I etap SZKOLNY składa się z 2 części:
  • test leksykalno-gramatyczno-realioznawczy i rozumienie tekstu czytanego
 2. II etap MIĘDZYSZKOLNY składa się z 2 części:
  • część ustna – opis obrazka i rozmowa na jego podstawie oraz reakcje językowe.

I etap

 • Konkurs trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu części leksykalno-gramatyczno-realioznawczej i wykonaniu zadania na rozumienie tekstu czytanego.
 • Do II etapu Konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Liczbę uczniów ustala Organizator po otrzymaniu wszystkich wyników. Przewiduje się zaprosić do II etapu 10 -15 uczniów z najlepszymi wynikami.

II etap

 • W części ustnej uczestnicy losują zestaw składający się z zadań:
 • opis obrazka;
 • reakcje językowe.
 • Tematyka tekstów i wypowiedzi ustnych będzie zgodna ze standardami wymagań

             egzaminu ósmoklasisty .

 • Czas przeznaczony na przygotowanie do wypowiedzi to 5 minut.
 • O końcowym wyniku Konkursu decyduje suma punktów uzyskanych w części pisemnej I etapu i ustnej II etapu.
 • Zwycięzcy Konkursu (trzy pierwsze miejsca) otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy II etapu nagrody pocieszenia.


Bliższe informacje: 
e-mail: renata.kreft@mscdn.edu.pl