Ciechanów – II etap konkursu Turbolandeskunde


II etap ogólnopolskiego konkursu Turbolandeskunde.

Etap regionalny konkursu za nami!
Został on zorganizowany przez nasz Oddział we współpracy z MSCDN Wydział w Ciechanowie.
Wzięło w nim udział 5 drużyn reprezentujących szkoły średnie z Ciechanowa i Mławy:
Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie,
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie,

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie,
Zespół Szkół nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie,
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.
Zespoły odpowiadały na pytania, najczęściej wybierając z puli za jeden lub dwa punkty. Odbyło się 20 rund.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Ewa Szypulska – przewodnicząca, Renata Kreft i Marzena Dobrzeniecka – członkowie.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna z I LO w Mławie w składzie: Emilia Ciesielska, Wiktoria Machaj, Kinga Ryska.
Drugie miejsce zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie w składzie: Bartosz Grabowski, Kacper Opasiński, Łukasz Wyjadłowski.
Trzecie miejsce przypadło drużynie z Zespołu Szkół nr 1 w Mławie w składzie: Anna Bińkiewicz, Radosław Janowski, Adam Wojtala.
Czwarte miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie: Adrian Auguścik, Dawid Lipiński, Łukasz Żebrowski.
Piąte miejsce uzyskała drużyna z Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie: Filip Jakóbowski, Kacper Nowak, Hubert Pniewski.
Wszystkie drużyny zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. Opiekunowie grup: Edyta Dobiesz-Jąderko, Małgorzata Bielska, Marek Cesarz, Agnieszka Ozdarska, Anna Tupacz, Jolanta Hermanowska-Hausman, Ewa Szypulska i Monika Szlaska także otrzymali podziękowania w postaci dyplomów.

Serdeczne gratulacje i powodzenia na finale w Krakowie!