„APHORISMEN IN COMICS” – „ AFORYZMY W KOMIKSIE” – sprawozdanie z Piły


Dnia 8 czerwca 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs; „Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki” oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka niemieckiego Oddział w Poznaniu. Konkurs objęty był patronatem Starosty Pilskiego i Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów aforyzmem                           i uwrażliwienie na piękno języka literackiego.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile reprezentowały dwie uczennice: Amelia Spirra z klasy 1f oraz Maria Afonina z klasy 1f.

Uczennice musiały wybrać jeden aforyzm z załączonej listy (w tym roku tematem przewodnim był motyw miłości), zilustrować go           w formie komiksu na formacie A4 max na dwóch stronach. Wykonana praca musiała odpowiadać kryteriom tekstu kultury jakim jest komiks (zgodnie z rozpowszechnioną w Europie definicją, którą podaje Wikipedia). Teksty narratora i wypowiedzi postaci                  (w dymkach) należało napisać w obu językach, np. polskim                  i niemieckim, polskim i angielskim, polskim i francuskim, polskim               i rosyjskim, polskim i hiszpańskim. Komiks mógł być czarno-biały lub kolorowy, wykonany dowolną techniką komputerową lub dowolną techniką graficzną.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać II miejsce dla uczennicy naszej szkoły – Amelii Spirry.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się dnia 8 czerwca 2022 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczał Wicestarosta Pilski Pan Arkadiusz Kubich.

SZCZERE GRATULACJE DLA W/W UCZENNIC!

Podziękowania i ukłony dla ORGANIZATORÓW konkursu.

Aleksandra Gondek-Sujka – nauczycielka języka niemieckiego i rosyjskiego w ZS im. Stanisława Staszica w Pile