Walne Zebranie Oddziału PSNJN w Tarnowie- 15.04.2016


Dnia 15 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Tarnów.

Został wybrany Zarząd Oddziału w składzie:

 1. Aneta Styrkowiec – prezes zarządu – Zespół Szkół w Gromniku
 2. Agnieszka Juśko – wiceprezes zarządu- XVI Liceum Ogólnokształcące im. A. Krajowej w Tarnowie
 3. Anna Kudrańska – skarbnik zarządu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie
 4. Edyta Kuta – sekretarz zarządu – Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej
 5. Magdalena Smołucha – członek zarządu – Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Joanna Szul – przewodniczący komisji rewizyjnej – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy
 2. Anna Krzyżak – członek komisji rewizyjnej – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy
 3. Dominika Woskowicz – członek komisji rewizyjnej – Gimnazjum nr 2 im. M.Kopernika
  w Tarnowie.

Lista członków Oddziału Tarnów PSNJN – 2016

 1. Styrkowiec Aneta- Zespół Szkół w Gromniku
 2. Bajorek Sylwia-  Zespół Szkół w Chojniku
 3. Bąk Agata- ZSP im. Jana Pawła II w Olszynach
 4. Kozioł Joanna- Publiczne Gimnazjum w Olszynach
 5. Krzyżak Anna- Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Dębicy
 6. Kudrańska Anna- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie
 7. Michałek Dorota- Publiczne Gimnazjum w Wojniczu
 8. Starzyk Małgorzata – Zespół Szkół w Gromniku
 9. Szul Joanna- Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Dębicy
 10. Juśko Agnieszka – XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie
 11. Woskowicz Dominika- Gimnazjum Nr 2 im M. Kopernika w Tarnowie
 12. Kuta Edyta – Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej
 13. Sokołowska Renata – Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie
 14. Dydyńska Dorota- Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Dębicy
 15. Mytych Grażyna – Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Dębicy
 16. Wideł Beata- Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
 17. Skwarło Kazimiera – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
 18. Zawadzka Jolanta- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
 19. Czachor-Okrzesa Lidia- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku
 20. Kocoł Monika- III LO w Tarnowie
 21. Wójcik Dominika – ZSG w Siedlcu
 22. Struzik Anna Maria- ZSO -Publiczne Gimnazjum w Kłaju
 23. Szymoniak Barbara- ZS Mechanicznych Nr 1 w Krakowie
 24. Warchałowska Anna – Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu
 25. Woda Dorota- ZSP Nr 1 w Brzesku
 26. Kołacz Gertruda- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej
 27. Kowalska Joanna- Publiczne Gimnazjum w Podegrodziu
 28. Zbaraza Natalia- Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
 29. Kawa Natalia- Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie
 30. Baran Elżbieta- Gimnazjum im. Bohaterów Września w Zespole Szkół w Szczucinie
 31. Macko Dominika- Gimnazjum Publiczne w Otfinowie
 32. Put Monika- Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „ U Konarskiego” w Tarnowie
 33. Jakubiec Joanna- Gimnazjum nr 25 w Krakowie
 34. Smołucha Magdalena- ZSP w Pilźnie
 35. Szędzioł Cecylia- Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
 36. Mirek Alina- Zespół Szkół nr 1 w Bochni
 37. Świerk Magdalena- Gimnazjum Publiczne w Poskwitowie
 38. Rzeszutko- Janicka Ewelina- Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie
 39. Starzec Alicja- Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
 40. Hołda Monika – Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
 41. Pyzik Agata- Zespół Szkół w Ołpinach