Sprawozdanie z konferencji językowej dla germanistów „Niemiecki dla kariery” – oddział w Poznaniu


Konferencja językowa dla germanistów „Niemiecki dla kariery”

 

Dnia 23.10.2021 w SP nr 90 w Poznaniu odbyła się konferencja dla germanistów szkół podstawowych, branżowych i średnich zatytułowana  „Niemiecki dla kariery”.  Organizatorami byli:

 

W czasie konferencji uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę, jak:

 • jak promować naukę języka niemieckiego i współpracować z Instytutem Goethego (warsztat poprowadził pan Maximilian Weiß, ekspert z Goethe Instytut).
 • wykorzystywać nowoczesne technologie( warsztat poprowadziła Małgorzata Fojecka, ekspertka programu Delfort),
 • zorganizować wymianę międzynarodowa dla dzieci i młodzieży przy wsparciu Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (warsztat poprowadziły Magdalena Antoniewicz i Sophia Hoerter -koordynatorka projektów międzynarodowych),

 

Konferencja ta objęta była patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Goethe–Institut w Warszawie, który również był sponsorem upominków dla uczestników i cateringu (za co bardzo dziękujemy).

 

Naszymi szczególnymi gośćmi byli:

 • Ewa Tarabasz, poprzednia prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego o. Poznań, której oficjalnie podziękowaliśmy za wiele lat owocnej pracy na rzecz rozwoju stowarzyszenia
 • Karolina Adamska, przedstawicielka Wielkopolskiego Kuratorium  Oświaty
 • Eliza Malarecka, kierownik Oddziału Projektów Edukacyjnych i Relacji Zewnętrznych z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania
 • Mónia Miranda Gibsron, przedstawicielka Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)
 • Piotr Klockiewicz, dyrektor handlowy firmy G Data Software Sp. z oo

 

Zanim rozpoczęły się warsztaty,  uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Magdalenę Antoniewicz. Usłyszeliśmy w nim odpowiedzi na następujące tematy:

 • jakimi działaniami można zachęcać uczniów do nauki języka niemieckiego ,
 • w jaki sposób wzmacniać współpracę w ramach partnerstw strategicznych,
 • jak pozyskiwać finanse na działania edukacyjne,
 • w jaki sposób można otrzymać patronat nad organizowanym wydarzeniem oraz jak można ubiegać się o przyznanie punktów.

 

Nasze działania wsparły również wydawnictwa:

Wydawnictwo Wagros , Pearson, PWN, Klett Polska.

 

Mamy nadzieję na nowe wspólne projekty!

 

Agnieszka Wedman