Zaproszenie dla uczniów uczących się języka niemieckiego z Warszawy i okolic do udziału w międzynarodowym projekcie „Weltenschreiber – Schreibwerkstätte für Jugendliche/ Pisząc światy- warsztaty literackie dla młodzieży”.


ZAPROSZENIE

 

Zapraszamy uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w międzynarodowym projekcie „Weltenschreiber – Schreibwerkstätte für Jugendliche/ Pisząc światy- warsztaty literackie dla młodzieży”.

 

W ramach projektu zapraszamy w roku szkolnym 2019/2020 na spotkania Kółka kreatywnego pisania i warsztaty z niemiecką pisarką.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • znajomość języka niemieckiego od poziomu B1
  • wiek 15-17 lat
  • zainteresowania literackie lub kreatywnym pisaniem

Udział w Kółku kreatywnego pisania jest bezpłatny.

 

Informacje o projekcie

Projekt skierowany jest do młodzieży o zainteresowaniach literackich uczącej się języka niemieckiego. W czasie trwania projektu uczestnicy będą pracować nad własnymi tekstami literackimi w języku niemieckim przy wsparciu nauczyciela języka niemieckiego i pisarzy niemieckich. W Polsce rolę mentora grupy projektowej przejmie pisarka Dagmara Kraus-Cavaillès. Jej zadaniem będzie pokazanie młodym autorkom i autorom, jak zawód pisarza może stać się sposobem na angażowanie się w życie społeczne, w jaki sposób pracować nad rozwojem swoich uzdolnień i jak pobudzać własną kreatywność.  W czasie trwania projektu przewidziane są w Warszawie dwa warsztaty z pisarką i cykliczne spotkania grupy pod opieką nauczyciela języka niemieckiego Willy- Brandt- Schule (WBS) w Warszawie pana Alexandra Pommereninga. Latem 2020 autorki i autorzy wybranych tekstów otrzymają zaproszenie do uczestnictwa w światowym festiwalu uczestników projektu, podczas którego będą mieli okazję do prezentacji swoich utworów

i spotkania uczestników z różnych krajów i kultur. Przewidziana jest także publikacja tekstów powstałych podczas projektu.

 

Organizatorzy: Goethe-Institut, Robert-Bosch- Stiftung

Partnerzy projektu w Polsce: Willy Brandt Schule w Warszawie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Czas trwania projektu: 2019 – 2020

Zasięg projektu: światowy

Zgłoszenia i informacje: Ewa Dorota Ostaszewska Goethe-Institut w Warszawie

tel. 22 505 90 25 Ewa-Dorota.Ostaszewska@goethe.de

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.06.2019