Wręczenie nagród w konkursie „Fit in Deutsch”


WRĘCZENIE NAGRÓD W X EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH”

   W dniu 13 kwietnia 2018 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się wręczenie nagród w X Edycja Konkursu Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch” organizowanego przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, PWSZ oraz III LO w Tarnowie.

   W tym roku konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W uroczystości wręczenia nagród  wziął udział Pan Artur Puciłowski- Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele organizatorów: Pani Aneta Styrkowiec, prezes Oddziału Tarnów PSNJN, Pani Agnieszka Juśko- koordynator Konkursu, wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów oraz Pani Beata Wideł- nauczyciel Sp nr 9 w Tarnowie oraz członek Oddziału PSNJN.

Fundatorami nagród byłi:

 • Instytut Goethego w Krakowie, który ufundował stypendia egzaminacyjne,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów,
 • Urząd Miasta Tarnowa oraz Starosta Tarnowski.

Wyniki Konkursu „Fit in Deutsch”

 • Poziom A1:
 • 1 miejsce: Patrycja Korniat- Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie (opiekun p. Alicja Starzec)
 • 2 miejsce: Weronika Sówka- Zespół Szkół w Gromniku (opiekun p. Aneta Styrkowiec)
 • 3 miejsce: Zofia Żak- Pałac Młodzieży w Tarnowie (opiekun p. Jolanta Potępa)
 • Wyróżnienie: Wiktoria Ferenc- Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy (opiekun p. Anna Krzyżak)
 • Poziom A2:
 • 1 miejsce: Aleksandra Szczebak- Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnowie (opiekun p. Dominika Woskowicz)
 • 2 miejsce: Julia Sus- Pałac Młodzieży w Tarnowie (opiekun p. Jolanta Potępa)
 • 3 miejsce: Sylwia Burnóg- Gimnazjum nr 10 w Tarnowie (opiekun p. Magdalena Król)
 • Wyróżnienie: Katarzyna Dulęba- Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Tarnowie (opiekun. p. Anna Misiaszek)
 • Poziom B1:
 • 1 miejsce:  Patrycja Bielat- V LO w Tarnowie (opiekun p. Małgorzata Ziobro)
 • 2 miejsce: Dominik Krok- SP w Węgrzcach Wielkich (opiekun p. Joanna Rokosz- Lechwar)
 • 3 miejsce: Zuzanna Marszalik- III LO w Tarnowie (opiekun p. Agnieszka Juśko)
 • Wyróżnienie: Adrian Onik- III LO w Tarnowie (opiekun p. Jacek Kobielski)

Serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu językowego i zapraszamy  na sesję egzaminacyjną w dniu 12 maja 2018 r., kiedy to laureaci będą mogli bezpłatnie podejść do danego egzaminu.

Dziękujemy za wsparcie wszystkich partnerów przedsięwzięcia oraz za zaangażowanie nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

Opracowała: Agnieszka Juśko- koordynator konkursu

1 miejsce- poziom B1

   

Wręczenie nagród w Konkursie „Fit in Deutsch”


Konkurs „Fit in Deutsch” został rozstrzygnięty. 24 marca w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród IX Edycji Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych „Fit in Deutsch”. 

Fundatorem głównych nagród, 6 stypendiów egzaminacyjnych, jest Instytut Goethego w Krakowie. Konkurs wspiera również rokrocznie nagrodami książkowymi i gadżetami Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa. 

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom i wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom. 

Wyniki konkursu są następujące:

1 miejsce: Zuzanna Marszalik- Pałac Młodzieży w Tarnowie, opiekun p. Jolanta Potępa.

2 miejsce: Nadia Gierczyńska – Gimnazjum w Radgoszczy, opiekun p. Bogumiła Bator.

3 miejsce: Agnieszka  Korzeniowska- Gimnazjum w Gromniku, opiekun p. Aneta Styrkowiec. 

4  miejsce: Julia Lis- Gimnazjum w Pleśnej, opiekun p. Paulina Rabczak.

oraz  Aleksandra Szczebak- Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, opiekun p. Dominika Woskowicz. 

5 miejsce: Kinga Podsiadło- Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego”, opiekun p. Monika Put. 

oraz Oskar Chronowski- Gimnazjum nr 4 w Tarnowie, opiekun p. Beata Wideł. 

Wyróżnienie:  Zuzanna Murczek– Gimnazjum w Chojniku, opiekun. p Małgorzata Namysłowski. 

Szymon Magdziarczyk– Gimnazjum w Szynwałdzie, opiekun p. Natalia Kawa. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie!!! Zapraszamy za rok na kolejną jubileuszową edycję!!!

Opracowała:  Agnieszka Juśko- Koordynator

1 miejsce- Zuzanna Marszalik

2 miejsce- Nadia Gierczyńska

 

3 miejsce- Agnieszka Korzeniowska

4 miejsce- Julia Lis

4 miejsce- Aleksandra Szczebak

5 miejsce- Kinga Podsiadło

5 miejsce- Oskar Chronowski

wyróżnienie- Szymon Magdziarczyk

 

V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych- Oddział Tarnów


Kling Glöckchen, czyli kolędowanie po niemiecku

15 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbył się V Powiatowy Konkurs Kolęd  i Pastorałek Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych klas IV- VI i gimnazjów.

Organizatorami byli Zespół Szkół w Gromniku, GOK w Gromniku oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego  – Oddział Tarnów.Honorowy Patronat nad tegorocznym konkursem objął Starosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Roman Łucarz.

Najważniejszym celem konkursu jest popularyzacja języka niemieckiego oraz kultury krajów tego języka. Udział w konkursie motywuje uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz samodzielnej pracy, a także umacnia ich wiarę we własne siły i daje poczucie satysfakcji.

W rywalizacji uczestniczyło 54 uczniów, którzy reprezentowali szkoły podstawowe i gimnazja powiatu tarnowskiego, takie jak:

 1. Zespół Szkół w Zaczarniu
 2. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Siedliskach
 3. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Olszynach
 4. Zespół Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach
 5. Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim
 6. Zespół Szkół w Chojniku
 7. Zespół Szkół w Jastrzębi
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
 9. Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Tarnowie
 10. Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
 11. Publiczne Gimnazjum w Karwodrzy
 12. Zespół Szkół w Siemiechowie
 13. Zespół Szkół w Gromniku

Uczniowie byli podzieleni na 2 kategorie: szkoły podstawowej i gimnazjum. W  kategorii szkól podstawowych wystąpiło 30 wykonawców, a w kategorii gimnazjów 24.

Zgodnie z regulaminem oceniane były : opanowanie pamięciowe, wymowa i intonacja, a także ogólne wrażenie artystyczne. Ze względu na wysoki poziom konkursu jury postanowiło nagrodzić 17 uczniów
w obydwu kategoriach . Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – Marlena Madej–Bald, bald, bald–  Szkoła Podstawowa w Zaczarniu

II miejsce – Katarzyna Sanek    –   He, du WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa im W. Witosa w Gromniku

III miejsce – Weronika Chwistek  –  Stille Nacht, heiligeNacht–  Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

III miejsce –  Natalia Podwika  –  Der kleine Trommler   Szkoła Podstawowa w Zborowicach

wyróżnienie – Zuzanna Cudek –Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim

wyróżnienie – Katarzyna Łyżwa – Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Natalia Gancarczyk – Du lieber WeihnachtsmannSzkoła Podstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Karolina Gucwa – Szkoła Podstawowa w Zborowicach

KATEGORIA GIMNAZJUM

I miejsce – Alicja Rusin  – Süβer die Glocken nie klingen –  Publiczne Gimnazjum w Siedliskach

II miejsce – Gabriela Gogola  –   Ich stehe an deiner Krippe hier  Gimnazjum Publiczne w Gromniku

II miejsce – Jakub Marszałek   – Wer an Weihnachten glaubtGimnazjum  im. Zesłańców Sybiru
w Zaczarniu

III miejsce –  Natalia Wantuch  –   Maria durch einen Dornwald ging   Gimnazjum w Olszynach

III miejsce –  Joanna Osysko  –  Wer an Weihnachten glaubt – Gimnazjum Publiczne w Gromniku

IV miejsce –  Julia Grzenia – O du fröhliche – Publiczne Gimnazjum w Siedliskach

IV miejsce – Natalia Gąsior – O du fröhliche –Szkoła Podstawowa w Zborowicach

wyróżnienie – Bożena Górska – Stille Nacht, heilige Nacht–Publiczne Gimnazjum w Karwodrzy

wyróżnienie  -Aleksandra Radwańska –Leise rieselt der Schnee- Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Tarnowie, dyplomy ufundował GOK
w Gromniku, a fundatorem poczęstunku był sklepik szkolny przy ZS w Gromniku.

Przez cały konkurs towarzyszyła nam kamera internetowej telewizji Kronika Pogórza.

Laureaci otrzymali cenne  gry planszowe, albumy krajoznawcze, encyklopedie , słowniki niemiecko- polskiei wartościowe pozycje książkowe.  Nie tylko nagrodzeni, lecz każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa.

W komisji konkursowej pracowały:

Przewodnicząca –mgr Agnieszka Juśko – nauczycielka j. niemieckiego w XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie, wiceprezes Oddziału Tarnów PSNJN, a także opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie.

Członkowie  mgr Magdalena Moździerz – nauczycielka j. angielskiego w ZS w Gromniku i mgr Agata Bąk – nauczycielka j. niemieckiego w ZS w Olszynach.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego mgr Zbigniew Karciński, Wójt Gminy Gromnik –mgr Bogdan Stasz,  Przewodniczący Rady Gminy Gromnik – Zdzisław Maniak
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku – mgr Ewa Białkowska. Goście wręczali nagrody, a pan Starosta i pan Wójt zabrali głos i pogratulowali oraz podziękowali uczestnikom, nauczycielom, rodzicom i organizatorom.

Impreza zakończyła się koncertem laureatów oraz zaproszeniem do udziału w następnej edycji konkursu.

Opracowała: Aneta Styrkowiec- Koordynator Konkursu

konkurs-koled-gromnik  konkurs-koled-gromnik  konkurs-koled-gromnik-2

konkurs-koled-gromnik-3  konkurs-koled-gromnik-4   konkurs-koled-gromnik-5

 

IV Edycja Dni Niemieckich w Tarnowie- relacja


IV Edycja Dni Niemieckich w Tarnowie- „Deutsch effektiv”- „Niemiecki efektywnie”.

18/19 listopada 2016 r. odbyły się w Tarnowie po raz czwarty Dni Niemieckie. Inicjatywie Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie przyświecało w tym roku hasło „Niemiecki efektywnie”. Zgodnie w tym mottem w Tarnowskiej PWSZ odbyły się ciekawe imprezy, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz studenci.

Głównymi organizatorami byli:

 • Instytut Goethego w Krakowie,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów,
 • PWSZ w Tarnowie,
 • Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie.

Dni Niemieckie objęte zostały honorowym patronatem:

 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
 • Prezydent Miasta Tarnowa,
 • Starosta Tarnowski.

Uroczysta inauguracja miała miejsce w auli PWSZ.W czasie inauguracji zgromadzonych na sali uczniów, nauczycieli, studentów oraz dyrektorów tarnowskich placówek oświatowych powitali przedstawiciele organizatorów: Pan Roland Schmidt, Zastępca Dyrektora IG   i Kierownik Działu Językowego Instytutu Goethego w Krakowie, Pani dr Joanna Graca, Dyrektor Instytutu Humanistycznego, Pani Aneta Styrkowiec, prezez PSNJN- Oddział Tarnów, Pani Agnieszka Juśko, opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie. List gratulacyjny do organizatorów skierował Pan Starosta, Roman Łucarz.

Na auli zgromadzona została młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, szczególnie angażujących się na rzecz promocji języka niemieckiego:

 • SP nr 9 im. Orląt Lwowskich,
 • SP nr 18 im. J. Kochanowskiego,
 • Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika,
 • Gimnazjum nr 4 im. R. Brandstaettera,
 • Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi,
 • Gimnazjum w Rzuchowej im. A. Krajowej,
 • Gimnazjum w Gromniku,
 • Gimnazjum w Chojniku,
 • i uczniów XVI LO im. Armii Krajowej, przy której to placówce działa Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie.

W pierwszej części imprezy odbyły się dwa wykłady. Pierwszy z nich pt. „Warum Deutsch?” poprowadził Pan Roland Schmidt.
Dotyczył on tematu „Dlaczego warto się uczyć języka niemieckiego?”, a drugi poprowadził Pan Wojciech Dzido, który opowiedział o możliwościach nauki języka niemieckiego przez Internet.

Po wykładach odbyły się animacje językowe dla grup uczniowskich, prowadzone przez Panią Beatę Hadasz, a w holu można było zapoznać się z ofertą wydawniczą wydawnictw Klett, PWN oraz Hueber. Po południu miało miejsce szkolenie dla studentów prowadzone przez Pana Andreasa Kotza.

W drugim dniu zorganizowano workshop pt. „Fotostory”, prowadzony przez Panią Beatę Hadasz. Podczas tego szkolenia nauczyciele mogli dowiedzieć się, jak urozmaicić lekcje języka niemieckiego dzięki „Fotostory”.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie wszystkim partnerom.

Zapraszamy na kolejne edycje!

Opracowała:  Agnieszka Juśko- Koordynator Dni Niemieckich

fot.Pawel Topolskiwww.topol.pl

fot.Pawel Topolskiwww.topol.pl

fot.Pawel Topolskiwww.topol.pl

fot.Pawel Topolskiwww.topol.pl

 

 

 

 

 

 

SONY DSC      SONY DSC

 

SONY DSC  SONY DSC   User comments

User comments  SONY DSCUser comments

IX Powiatowy Dzień Języka Niemieckiego w ZSB


Koło Mielec Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego zorganizowało w dniu 15.04.2016 po raz dziewiąty Powiatowy Dzień Języka Niemieckiego w Mielcu. Uwieńczył on przeprowadzone konkursy języka niemieckiego, które odbyły się pod patronatem honorowym: Konsula Generalnego RFN w Krakowie, dr Wernera Köhler, Ambasadora Austrii w Polsce, dr Thomasa Buchsbaum, posła do Parlamentu Europejskiego pana Tomasza Poręby, posłanki na sejm pani Krystyny Skowrońskiej, posłanki na sejm pani Krystyny Wróblewskiej, Starosty Powiatu Mieleckiego, pana Zbigniewa Tymuły, Prezydenta Miasta Mielca, pana Daniela Kozdęby, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody. Sponsorami nagród byli również: Instytut Goethego w Krakowie i ambasada Szwajcarii. Oprócz nagród rzeczowych i statuetek laureatki dwóch pierwszych miejsc wyjadą do Brukseli na zaproszenie eurodeputowanego Tomasza Poręby, a dwoje laureatów drugich miejsc będzie zwiedzać Sejm RP zaproszeni przez posłankę Krystynę Skowrońską.

Przybyłych na DJN gości, dyrektorów, nauczycieli i uczniów 8 szkół ponadpodstawowych oraz 5 gimnazjów, powitała pani Alina Dziurgot – prezes mieleckiego koła Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Kolejno głos zabierali pan Starosta Zbigniew Tymuła, pani Joanna Duszkiewicz przedstawicielka pana eurodeputowanego Tomasza Poręby, Joanna Machaj reprezentująca panią posłankę Krystynę Skowrońską, Diana Kleparska reprezentantka posłanki Krystyny Wróblewskiej, pan prezydent Miasta Mielca, Daniel Kozdęba i dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, pan Stanisław Starzyk. Wszyscy mówcy podkreślali znaczenie znajomości języków obcych i gratulowali zebranym uczniom i nauczycielom zaangażowania i osiągniętych sukcesów.

Impreza organizowana corocznie przez mieleckie koło Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Zespole Szkół Budowlanych wpisuje się w kalendarz przedsięwzięć edukacyjnych, w którym na różnych etapach uczestniczą wszystkie mieleckie szkoły średnie oraz większość gimnazjów z naszego powiatu.

Dzień Języka Niemieckiego stanowi zwieńczenie pięciu dwuetapowych konkursów skierowanych do różnych grup uczniów. Konkursy służące promocji języka niemieckiego oraz motywowaniu uczniów do jego nauki organizują już od kilku lat mieleccy nauczyciele, członkowie PSNJN – Monika Cisło, Alina Dziurgot, Marta Horeczy, Anna Kozioł, Antoni Rejman i Magdalena Sroczyńska. W szkolnych eliminacjach rywalizowało w sumie ponad 350 uczniów. Następnie najlepsi przedstawiciele każdej szkoły spotykali się, aby zaprezentować swoje umiejętności komunikacyjne i współzawodniczyć w różnych konkurencjach językowych. Laureaci tych konkursów odbierali na DJN w piątek zasłużone nagrody.

W 10.Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego dla Klas 2 o temacie „Święta” Najlepszymi licealistami okazali się uczniowie: 1. Totoń Karolina, 1 LO (opiekun Monika Cisło), 2. Kilian Kornelia z 2 LO (opiekun Małgorzata Laska) i 3 Trybulec Anna z 2 LO (opiekun Małgorzata Laska), natomiast w grupie technika 1. miejsce zajęła Gakan Katarzyna, ZS Radomyśl Wielki, (opiekun Jolanta Erazmus), 2. miejsce Adrian Rogala – ZSE (opiekun Bogusław Król) i 3. miejsce Jarosz Iwona ZS Radomyśl Wielki, (opiekun Jolanta Erazmus).

 

Dla dwóch laureatów 1 miejsca specjalną nagrodę – wyjazd do Brukseli – zafundował Eurodeputowany p. Tomasz Poręba.

SONY DSC

SONY DSC

IMG_0128

 

Egzaminy Instytutu Goethego w regionie tarnowskim- LO w Pilźnie


FITY W PILŹNIE

W sobotę 09.04.2016 r. w LO w Pilźnie już po raz kolejny odbył się EGZAMIN  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Fit in Deutsch, który został przeprowadzony przez Komisję Tarnowskiego Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego.

Do egzaminu Fit in Deutsch 2 przystapiło 8 uczniów z LO: Augustyn Patrycja, Boro Tomasz, Bączek Edyta, Kurek Wioletta, Paciora Agnieszka, Przybyło Magdalena, Warzecha Aneta, Woźniak Magdalena.

Do Fit in Deutsch 1  dwóch uczniów z gimnazjum: Monika Zyznawska oraz Norbert Szewczyk.

Wszyscy zdali go pozytywnie. Egzamin składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

W przerwie czekały na uczniów przekąski z niemieckim akcentem.

Warto podkreślić, że egzamin umożliwia zdobycie certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, a LO w Pilźnie jest jedyną placówką w regionie, która organizuje tego typu egzamin w szkole.

Rozdanie certyfikatów za około miesiąc.

Gratulujemy uczniom i nauczycielowi przygotowującemu ich do egzaminu p. Magdalenie Smołucha!!!

Egzaminowała komisja w składzie: p. Aneta Styrkowiec i p. Małgorzata Starzyk.

Koordynator Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego przy PWSZ w Tarnowie- Agnieszka Juśko

Fity w Pilźnie- Oddział Tarnów   Fity w Pilźnie- Od. Tarnóe  Fity w Pilźnie- Oddział Tarnów Fity w Pilźnie- Od. Tarnów

 

Fity w Pilźnie- Od. Tarnów Fity w Pilżnie- Od. Tarnów Fity w Pilźnie- Tarnów  Fity w Pilźnie- Od. Tarnów

 

WYNIKI VIII EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „FIT IN DEUTSCH”


WYNIKI VIII EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „FIT IN DEUTSCH”

Konkurs Fit 2016

Konkurs Fit 2016- laureaci

Konkurs zorganizowany został przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- ODN w Tarnowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W tegorocznej VIII Edycji Konkursu Języka Niemieckiego uczestniczyło 27 szkół gimnazjalnych z całego regionu. W rywalizacji wzięło udział 65 uczniów na dwóch poziomach językowych A1- język niemiecki- jako drugi język obcy, oraz A2- język niemiecki na poziomie rozszerzonym.

Celem konkursu jest promowanie nauki języka niemieckiego w kontekście wielojęzyczności i zachęcanie uczniów do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów Instytutu Goethego.

Głównymi fundatorami nagród są: Instytut Goethego w Krakowie, Starosta Tarnowski, Roman Łucarz, oraz Urząd Miasta Tarnowa. Laureaci pierwszych miejsc otrzymują możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatów językowych Instytutu Goethego w sesji egzaminacyjnej 14 maja 2016 r.   Egzaminy te organizowane będą  w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego mieszczącym się przy PWSZ  w Tarnowie.

Gratulujemy uczniom wysokiego poziomu językowego, a nauczycielom dziękujemy za trud włożony  w przygotowanie uczniów do konkursu. Koordynatorem konkursu jest opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie i wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów, p. Agnieszka Juśko. Nad uczniami czuwała komisja w składzie: przewodnicząca- p. Aneta Styrkowiec, prezes Oddziału Tarnów PSNJN, p. Agata Bąk- nauczyciel Gimnazjum z Zespole Szkół im. J. P II w Olszynach oraz dr Radosław Pytlik- Kierownik Zakładu Filologii Germańskiej.

Wyniki konkursu:

Poziom A1

1 miejsce: Zuzanna Marszalik- Gimnazjum nr 2  im. M. Kopernika w Tarnowie (opiekun p. Dominika Woskowicz)

2 miejsce: Patrycja Bielat- Gimnazjum w Gruszowie Wielkim (opiekun p. Natalia Zbaraza)

3 miejsce:

Wiktoria Sówka- Gimnazjum w Gromniku (opiekun p. Aneta Styrkowiec)

Adrianna Dzierlęga- Gimnazjum nr 4 im. J. Brauna  w Tarnowie (opiekun p. Beata Wideł)

Wyróżnienia:

4 miejsce: Adrian Onik- Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego” (opiekun p. Monika Put)

5 miejsce: Agata Dziuban- Gimnazjum im. J. Pawła II w Olszynach gm. Rzepiennik Strzyżewski (opiekun p. Agata Bąk)

6 miejsce: Nadia Gierczyńska- Gimnazjum w Radgoszczy (opiekun p. Bogumiła Bator)

Poziom A2

1 miejsce: Filip Olszówka- Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi (opiekun p. Marek Krawczyk)

2 miejsce: Katarzyna Blicharz- Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi (opiekun p. Marek Krawczyk)

3 miejsce: Filip Kajmowicz- Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej (opiekun p. Paulina Rabczak)

Relacja z konkursu:

http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Edukacja-i-Nauka/Galeria-Edukacja-i-Nauka-2016/Inauguracja-VIII-Edycji-Konkursu-Jezyka-Niemieckiego-dla-Szkol-Gimnazjalnych-Fit-in-Deutsch

http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/2809-pod-patronatem-starosty-tarnowskiego-konkurs-fit-in-deutsch

W konkursie wzięły udział następujące placówki:

 1. Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Tarnowie
 2. Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
 3. Gimnazjum nr 6 im. J. P.II w Tarnowie
 4. Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera
 5. Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi
 6. Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka”
 7. Społeczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera
 8. Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego”
 9. Pałac Młodzieży w Tarnowie
 10. Gimnazjum w Gromniku
 11. Gimnazjum w Pławnej
 12. Gimnazjum im. Bohaterów pod Łowczówkiem w Pleśnej
 13. Gimnazjum w Rzuchowej
 14. Gimnazjum w Tuchowie
 15. Gimnazjum w Olszynach gm. Rzepiennik Strzyżewski
 16. Gimnazjum w Skrzyszowie
 17. Gimnazjum w Szynwałdzie
 18. Gimnazjum w Lubczy
 19. Publiczne Gimnazjum im. J. Deszcza w Miechowicach Wielkich
 20. Gimnazjum w Zespole Szkół w Otfinowie
 21. Gimnazjum w Tworkowej
 22. Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
 23. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie
 24. Gimnazjum w Radgoszczy
 25. Gimnazjum w Siedlcu
 26. Gimnazjum w Brzeźnicy
 27. Gimnazjum w Podegrodziu

Koordynator: Agnieszka Juśko

Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016 - Tarnów  Fit 2016 - Tarnow  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów   Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnow  Fit 2016- Tarnow

Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnow  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnów  Fit 2016- Tarnow  Fit 2016- Tarnow

 

 

Oddział Tarnów- IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych klas IV- VI i gimnazjów


    DSC_8574-Kopiowanie  DSC_8590-Kopiowanie    DSC_8579-Kopiowanie   DSC_8681-Kopiowanie      DSC_8762-Kopiowanie

Leise rieselt der Schnee, czyli kolędowanie po niemiecku

12 stycznia 2016 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku IV Powiatowy Konkurs Kolęd
i Pastorałek Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych klas IV- VI i gimnazjów.

Organizatorami byli Zespół Szkół w Gromniku, GOK w Gromniku oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego  –  Oddział Tarnów.

Najważniejszym celem konkursu jest popularyzacja języka niemieckiego oraz kultury krajów tego języka. Udział w konkursie motywuje uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz samodzielnej pracy, a także umacnia ich wiarę we własne siły i daje poczucie satysfakcji.

W rywalizacji uczestniczyło 42 uczniów, którzy reprezentowali szkoły podstawowe i gimnazja powiatu tarnowskiego, takie jak:

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Zalasowej
 2. Gimnazjumim. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu
 3. Zespół Szkół w Siedliskach – Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 4. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Olszynach
 5. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im ks. Władysława Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej
 6. Zespół Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach
 7. Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach
 8. Zespół Szkół w Jastrzębi
 9. Zespół Szkół w Ołpinach
 10. Zespół Szkół w Chojniku
 11. Szkoła Podstawowaw Brzozowej
 12. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie
 13. Szkoła Podstawowanr 9 im Orląt Lwowwskich w Tarnowie
 14. Zespół Szkół w Bruśniku
 15. Zespół Szkół w Gromniku

Uczniowie byli podzieleni na 2 kategorie: szkoły podstawowej i gimnazjum. W obydwu kategoriach wystąpiło po 21 uczniów.

Zgodnie z regulaminem oceniane były : opanowanie pamięciowe, wymowa i intonacja, a także ogólne wrażenie artystyczne. Ze względu na wysoki poziom konkursu jury postanowiło przyznać po dwa drugie
i trzecie miejsca w obydwu kategoriach oraz wyróznienia. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – Magdalena Chudzik – Wer an Weihnachten glaubt –  Zespół Szkół Publicznych
w Zborowicach

II miejsce – Milena Kusek    –   Du lieber Weihnachtsmann  Zespół Szkolno – Przedszkolny  w  Zalasowej

II miejsce – Martyna Pawlik  –  Stille Nacht, heilige Nacht –  Szkoła Podstawowa w Gromniku

III miejsce –  Emilia Bartoszek  –  Kinder wacht doch auf und lauschet   Szkoła Podstawowa nr 9
im. Orląt Lwowskich w Tarnowie          

III miejsce – Maja Galbarczyk  –  Ich steh’an deiner Krippe hier – Szkoła Podstawowa nr 9
im. Orląt Lwowskich w Tarnowie         

wyróżnienie – Jan Pruchnicki –  Leise rieselt der Schnee SzkołaPodstawowa w Gromniku

wyróżnienie – Monika Wójcik – Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen – Szkoła Podstawowa
w Brzozowej

wyróżnienie – Zuzanna Marchwicka – Lasst uns froh und munter sein – SzkołaPodstawowa nr 9
im. Orląt Lwowskich w Tarnowie          

wyróżnienie – Malwina Wilga – Eine Muh, eine Mäh – Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach

KATEGORIA GIMNAZJUM

I miejsce – Alicja Rusin  – Es wird schon gleich dunkel –  ZS w Siedliskach

II miejsce – Alicja Ciszek  –   Weißer Winterwald   ZS w Gromniku

II miejsce – Joanna Zaucha   – Stille Nacht, heilige Nacht  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Władysława  Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej

III miejsce –  Magdalena Kuropatwa  –   Leise rieselt der Schnee    Publiczne Gimnazjum
w  Ciężkowicach

III miejsce –  Aleksandra Kurczab  –  Hört ihr wie die Engel singen – ZS w Gromniku   

wyróżnienie –   Julita Kuklewicz  – Leise rieselt der Schnee     Gimnazjum w Zaczarniu

wyróżnienie – Magdalena Niziołek – Stille Nacht, heilige Nacht – ZS w Ołpinach

wyróżnienie  – Natalia Wantuch – Kommet ihr Hirten-  Zespół Szkół Publicznych w Olszynach

wyróżnienie – Justyna Chrzanowska – Süßer die Glocken nie klingenZS w Siedliskach

wyróżnienie  – Gabriela Gogola – Maria – ZS w Gromniku   

Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Tarnowie, dyplomy ufundował GOK
w Gromniku, a fundatorem poczęstunku był sklepik szkolny przy ZS w Gromniku.

Przez cały konkurs towarzyszyła nam kamera internetowej telewizji Kronika Pogórza.

Laureaci otrzymali cenne encyklopedie , słowniki niemiecko- polskie, ręczniczki , stojaki na telefon komórkowy, kamizelki odblaskowe, kubki i notatniki.  Nie tylko nagrodzeni, lecz każdy uczestnik otrzymał dyplom i długopis lub opaskę odblaskową.

W komisji konkursowej pracowały:

Przewodnicząca –mgr Magdalena Moździerz – nauczycielka j. angielskiego w ZS w Gromniku

Członkowie:  mgr Anna Kudrańska – nauczycielka j. niemieckiego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Żabnie

mgr Agata Bąk – nauczycielka j. niemieckiego w ZS w Olszynach.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: wicestarosta powiatu tarnowskiego  mgr Zbigniew Karciński, wójt Gminy Gromnik – mgr Bogdan Stasz,  Przewodniczący Rady Gminy Gromnik – Zdzisław Maniak  oraz dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku – mgr Ewa Białkowska. Goście wręczali nagrody, a pan starosta zabrał głos i pogratulował oraz podziękował uczestnikom, nauczycielom i organizatorom.

Impreza zakończyła się koncertem laureatów oraz zaproszeniem do udziału w następnej edycji konkursu.

Aneta Styrkowiec

 

X Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich


W Zespole Szkól Budowlanych w Mielcu odbył się w dniu 10.02.2016 jubileuszowy, 10. Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich. Pierwszy, pisemny etap konkursu przeprowadzony został w dn. 14.01.2016 w 10 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Wzięło w nim udział 111 uczniów. Najlepsi trzej przedstawiciele każdej szkoły mieli okazję ustnie zaprezentować swoje umiejętności językowe w drugim etapie konkursu.
Corocznie tematem konkursu jest inny temat maturalny. W tym roku wybrano „Święta”. Na podstawie opracowanego słownictwa 30 laureatów etapu szkolnego zmierzyło się w dwóch grupach: licea ogólnokształcące i technika.
Jury było pod dużym wrażeniem zasobu słownictwa uczniów klas drugich, ich płynności wypowiadania się. Bardzo dobrze przygotowani uczniowie mogli popisać się wiedzą i umiejętnościami językowymi odpowiadając na pytania w języku niemieckim, tłumacząc zdania, reagując w konkretnych sytuacjach dotyczących Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Sylwestra czy urodzin. Nie zabrakło również krzyżówek czy scenek rodzajowych przedstawianych w kilkuosobowych grupach.
Najlepszymi „germanistami” w grupie licea ogólnokształcące okazali się Totoń Karolina, 1 LO (opiekun Monika Cisło), Kilian Kornelia i Trybulec Anna z 2 LO (opiekun Magorzata Laska). W grupie technika laureatami zostali: 1 miejsce Gakan Katarzyna, 3 miejsce Jarosz Iwona ZS Radomyśl Wielki, (opiekun Jolanta Erazmus), natomiast miejsce 2 zajął Adrian Rogala ZSE (opiekun Bogusław Król). Nagrody zostaną wręczone na 9. Dniu Języka Niemieckiego w dniu 15.04.2016
Konkurs opracowały Alina Dziurgot (Zespól Szkól Budowlanych) i Anna Kozioł (1 LO) z Mieleckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego