Zarząd główny PSNJN


Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego na lata 2015-2018

 

Prezes Monika Janicka  janicka@psnjn.org

-reprezentacja PSNJN w instytucjach krajowych i zagranicznych (Goethe Institut, Instytut Austriacki, Instytut Szwajcarski, Ambasady, Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich)

-nadzorowanie i koordynowanie działalności oddziałów i kół

-koordynowanie pracy członków Zarządu Głównego oraz przydzielanie im zadań zgodnie ze statutem

-pozyskiwanie członków wspierających i współpraca z nimi

-przygotowanie sprawozdania sprawozdawczego i wyborczego na Walne Zebranie

– współpraca z oddziałem organizujących zjazd

– nadzorowanie działalności redakcji „Hallo Deutschlehrer”

-przechowywanie uchwał

Wiceprezes Agnieszka  Świca   swica@psnjn.org

– współpraca i korespondencja z prezesami oddziałów i kół

– prowadzenie korespondencji z oddziałami, instytucjami, osobami zainteresowanymi wstąpieniem do Stowarzyszenia

– zbieranie sprawozdań rocznych oddziałów i kół

– sporządzanie sprawozdania z działalności PSNJN w danym roku

– koordynowanie konkursu „Turbolandeskunde”

Sekretarz Violetta Winiarczyk   winiarczyk@psnjn.org

– protokołowanie spotkań ZG i gromadzenie dokumentacji związanej ze spotkaniami

– uaktualnianie informacji o Stowarzyszeniu dla instytucji (CODN, GUS)

– koordynowanie spotkań prezesów z ZG (prowadzenie korespondencji, zbieranie zgłoszeń na spotkania)

– wspieranie informacyjne oddziałów i redakcji HD (ilość członków, informacje bieżące, informacje o zakładaniu kół i oddziałów, kontrola zgodności działań ze statutem)

– systematyczne aktualizowanie danych kontaktowych oddziałów i kół poprzez tworzenie bazy danych

Skarbnik Małgorzata Nowak   nowak@psnjn.org

– gromadzenie i opisywanie dokumentów finansowych ZG oraz przekazywanie ich do księgowej

– kontrolowanie terminowego przesyłania dokumentów finansowych z oddziałów

– gromadzenie i przekazywanie w/w dokumentów księgowej

– kontrola stanu wpłat składek z oddziałów do ZG (liczba członków za poprzedni rok x 20 zł, płatne do końca marca b.r.)

– kontrola dofinansowań dla oddziałów

a) rozsyłanie informacji i formularzy

b) przygotowanie całkowitej dokumentacji potrzebnej do przydziału dofinansowania (zebranie wniosków, przygotowanie zestawienia potrzeb, rozliczenie się oddziałów)

c) informowanie oddziałów o przyznanych dofinansowaniach)

d) przesyłanie funduszy

– rozliczanie zaliczek pobranych przez redaktora naczelnego redakcji „Hallo Deutschlehrer”

Członek Zarządu Głównego Marta Brodzik (strona internetowa i Facebook)   brodzik@psnjn.org

– nadzorowanie funkcjonowania strony internetowej i profilu na Facebooku

– zamieszczanie bieżących informacji na stronie i profilu

– opracowywanie wersji niemieckojęzycznej strony internetowej

– zabieganie o artykuły z bieżących ważnych wydarzeń

– redagowanie systematycznych wpisów do Aktualności

– kontaktowanie się z oddziałami i kołami w kwestii merytorycznej zawartości strony

– wspomaganie oddziałów i kół w administrowaniu ich stron

– współpraca z administratorem strony

– zarządzanie skrzynkami mailowymi

Członek Zarządu Głównego Małgorzata Bubik (Ogólnopolski Konkurs dla Gimnazjalistów)   bubik@psnjn.org

– koordynowanie konkursu dla gimnazjalistów

a) prowadzenie bieżącej korespondencji i współpraca z koordynatorami regionalnymi

b) organizacja etapu ogólnopolskiego w GI Warschau

c) organizacji uroczystości rozdania nagród

d) poszukiwanie sponsorów na cele konkursu

e) przygotowywanie nagród, zaświadczeń, podziękowań i dyplomów

f) rozliczanie finansów

Członek Zarządu Głównego Piotr Rochowski (czasopismo „Hallo Deutschlehrer”)   rochowski@psnjn.org

– koordynacja prac związanych z czasopismem „Hallo Deutschlehrer”

Członek Zarządu Głównego Kama Frąckowska-Pilarska (projekty) 

frackowska-pilarska@psnjn.org

– koordynowanie projektów unijnych

– organizacja materiałów promocyjnych

– wysyłania kart okolicznościowych do członków wspierających oraz do zaprzyjaźnionych osób i instytucji

– współpraca z wydawnictwami

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego na lata 2012-2015

Prezes – Monika Janicka

Wiceprezes – Agnieszka Kubińska

Sekretarz –  Agnieszka Świca
Skarbnik – Małgorzata Sadowska
Członek Zarządu Głównego – Marta  Brodzik  (Konkurs Jęz. Niemieckiego dla Gimnazjalistów)
Członek Zarządu Głównego
– Piotr Rochowski (strona internetowa)

Poprzednie kadencje

Na lata 2009-2012

Prezes – Alina Dorota Jarząbek
Wiceprezes – Danuta Koper
Sekretarz – Beata Gielec
Skarbnik – Małgorzata Sadowska
Członek Zarządu Głównego – Magdalena Ptak
Członek Zarządu Głównego
– Agnieszka Kubińska

Na lata 2006-2009

Prezes: Alina Dorota Jarząbek
Wiceprezes: Danuta Koper
Skarbnik: Anna Susfał
Sekretarz: Marta Szajner
Członek Zarządu Głównego: Iwona Żaglewska-Wandzel
(Koordynatorka Ogólnopolskiego Konkursu Jęz. Niemieckiego dla Gimnazjalistów)
Członek Zarządu Głównego: Magdalena Ptak

Na lata 2003-2006

Przewodnicząca  Zarządu  Głównego: Dorota Obidniak
Wiceprzewodnicząca:  Alina Dorota Jarząbek
Sekretarz:
Beata Szczepańska
Skarbnik:  Anna Susfał
Członek  Zarządu Głównego:  Andrzej Bownik
(Webmaster, redakcja strony internetowej i czasopisma „Hallo Deutschlehrer”)
Członek Zarządu Głównego: Danuta Koper
(Koordynatorka Ogólnopolskiego Konkursu Jęz. Niemieckiego dla Gimnazjalistów)
Członek Zarządu Głównego:
Marta Mazurek
(Sprawy organizacyjno-administracyjne)

Na lata 2000-2003

Przewodnicząca Zarządu Głównego: Mirosława Podkowińska-Lisowicz
Wiceprzewodnicząca:
Joanna Targońska
Sekretarz:
Bernadeta Kuklińska
Skarbnik:
Ewa Rudnicka
Członek:
Andrzej Bownik

Na lata 1997-2000

Przewodnicząca Zarządu Głównego: Mirosława Podkowińska-Lisowicz
Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Mysłowska
Sekretarz:  Jolanta Ciesielska-Pleban
Skarbnik: 
Ewa Rudnicka
Członek  Zarządu Głównego: dr Hanna Bawej-Krajewska

Na lata 1993-1996

Przewodnicząca  Zarządu Głównego: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka
Wiceprzewodnicząca: 
Dorota Obidniak-Tazbir
Sekretarz: 
Przemysław Wolski
Skarbnik:
Janina Drabich
Członek  Zarządu  Głównego: 
Małgorzata Szerwentke