Konkurs „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse” 2018/2019


 

 Konkurs „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse”

Konkurs na wspólne dokonanie zmian w aranżacji przestrzeni w klasie do nauki języka niemieckiego.

 

Klasa to miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie spędzają większą część dnia. To miejsce nauki, ale nie tylko. To tutaj nawiązuje się przyjaźnie, dyskutuje, podejmuje decyzje. Klasa jest czymś więcej niż miejscem przekazywania wiedzy. Z tego powodu rozpoczęliśmy projekt „Niemiecki ma klasę”.

 

Wraz z rokiem szkolnym 2018/2019 ruszyła trzecia edycja konkursu „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse”. Konkurs ten skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, którzy wspólnie uczą się języka niemieckiego i chcą dokonać zmian w aranżacji swojej sali lekcyjnej.

Cele konkursu:
Motywacja do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywacja uczniów do partycypacji w zmianach przeprowadzanych w szkole.
Motywacja do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: do 28.10.2018
Dalsze informacje i formularze do pobrania znajdą Państwo na stronie projektu:www.goethe.de/polska/nmk