II etap konkursu TURBOLANDESKUNDE – sprawozdanie


W dn. 13.04.2018 odbył się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. II etap konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”, na który zostały zaproszone najlepsze zespoły ze szkół biorących udział w etapie szkolnym. W tym roku w konkursie wzięło udział 9 drużyn ze Starachowic i Ostrowca Św., a uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące Niemiec, które ukazywały się na ekranie  w formie prezentacji multimedialnej. Drużyny miały do dyspozycji 3 pliki po 40 pytań. W pierwszym pytania były sformułowane w języku polskim i na nie można było odpowiedzieć również w języku ojczystym. Drugi i trzeci plik zawierał pytania o większym stopniu trudności, które były sformułowane w języku niemieckim i odpowiedzi należało udzielić także w języku niemieckim.  Grupa musiała ustalić sobie strategię rywalizacji.

Jury postanowiło przyznać I miejsce zespołowi z Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. Zwycięzcy: Jacek Janiszewski, Jakub Orczyk oraz Jan Szklanowski będą reprezentować nasz oddział w etapie ogólnopolskim w Krakowie.