Projekty unijne w regionie tarnowskim


„Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii”

Nasza koleżanka Kazimiera Skwarło z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie koordynowała oraz była uczestnikiem dużego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Wartość projektu wyniosła 135000€

Szkolny projekt to „Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii”. Jak nazwa mówi, projekt był przewidziany dla nauczycieli i uczniów. 17 nauczycieli brało udział w szkoleniu Job shadowing- czyli obserwowali pracę i hospitowali zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole zawodowej Umwelt Bildungszentrum w Berlinie i jeden nauczyciel prowadził zajęcia z przedmiotów zawodowych. 47 uczniów przez cztery tygodnie odbyło praktyki w różnych restauracjach w Berlinie.

Nauczyciele odświeżyli sobie umiejętności językowe i biorąc udział w hospitacjach. Wzbogacili swój warsztat pracy o nowe rozwiązania metodyczne. Koleżanka przedstawiła na spotkaniu członków stowarzyszenia obszerne sprawozdanie na temat organizacji szkolnictwa zawodowego w Niemczech. Podzieliła się wrażeniami z prowadzenia zajęć z przedmiotów gastronomicznych- towaroznawstwa, technologii gastronomicznej i zajęć praktycznych. Szkolna kuchnia świadczy usługi dla lokalnej społeczności i dochody z tej działalności pozostają do dyspozycji szkoły.

Grupy w tej szkole liczą tylko kilku uczniów i uczęszczają tam obok Niemców również cudzoziemcy z wielu odległych krajów. Atmosfera w szkole jest bardzo przyjazna – nie ma tam żadnych napięć rasistowskich czy jakichś uprzedzeń. Jak w każdej szkole jedni są bardzo umotywowani, a jakieś nieliczne jednostki mniej chętni.

Uczestnictwo w wielonarodowym zespole przyczyniła się do podniesienia kompetencji językowych nauczycieli i poznania różnorodności kulturowej Europy.

Wręczenie nagród w konkursie „Fit in Deutsch”


WRĘCZENIE NAGRÓD W X EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH”

   W dniu 13 kwietnia 2018 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się wręczenie nagród w X Edycja Konkursu Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch” organizowanego przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, PWSZ oraz III LO w Tarnowie.

   W tym roku konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W uroczystości wręczenia nagród  wziął udział Pan Artur Puciłowski- Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele organizatorów: Pani Aneta Styrkowiec, prezes Oddziału Tarnów PSNJN, Pani Agnieszka Juśko- koordynator Konkursu, wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów oraz Pani Beata Wideł- nauczyciel Sp nr 9 w Tarnowie oraz członek Oddziału PSNJN.

Fundatorami nagród byłi:

 • Instytut Goethego w Krakowie, który ufundował stypendia egzaminacyjne,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów,
 • Urząd Miasta Tarnowa oraz Starosta Tarnowski.

Wyniki Konkursu „Fit in Deutsch”

 • Poziom A1:
 • 1 miejsce: Patrycja Korniat- Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie (opiekun p. Alicja Starzec)
 • 2 miejsce: Weronika Sówka- Zespół Szkół w Gromniku (opiekun p. Aneta Styrkowiec)
 • 3 miejsce: Zofia Żak- Pałac Młodzieży w Tarnowie (opiekun p. Jolanta Potępa)
 • Wyróżnienie: Wiktoria Ferenc- Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy (opiekun p. Anna Krzyżak)
 • Poziom A2:
 • 1 miejsce: Aleksandra Szczebak- Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnowie (opiekun p. Dominika Woskowicz)
 • 2 miejsce: Julia Sus- Pałac Młodzieży w Tarnowie (opiekun p. Jolanta Potępa)
 • 3 miejsce: Sylwia Burnóg- Gimnazjum nr 10 w Tarnowie (opiekun p. Magdalena Król)
 • Wyróżnienie: Katarzyna Dulęba- Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Tarnowie (opiekun. p. Anna Misiaszek)
 • Poziom B1:
 • 1 miejsce:  Patrycja Bielat- V LO w Tarnowie (opiekun p. Małgorzata Ziobro)
 • 2 miejsce: Dominik Krok- SP w Węgrzcach Wielkich (opiekun p. Joanna Rokosz- Lechwar)
 • 3 miejsce: Zuzanna Marszalik- III LO w Tarnowie (opiekun p. Agnieszka Juśko)
 • Wyróżnienie: Adrian Onik- III LO w Tarnowie (opiekun p. Jacek Kobielski)

Serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu językowego i zapraszamy  na sesję egzaminacyjną w dniu 12 maja 2018 r., kiedy to laureaci będą mogli bezpłatnie podejść do danego egzaminu.

Dziękujemy za wsparcie wszystkich partnerów przedsięwzięcia oraz za zaangażowanie nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

Opracowała: Agnieszka Juśko- koordynator konkursu

1 miejsce- poziom B1

   

Turbolandeskunde 2018- Tarnów


W dniu 13 kwietnia 2018 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbył się rejonowy etap Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde- wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycje były „Niemcy”. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące tego kraju zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim z zakresu krajoznawstwa, łącząc ze sobą wiedzę z różnych dziedzin tz. geografii, historii, polityki, sztuki, kultury itd.

Uczniowie szkół średnich w tym właśnie dniu odpowiadali w całej Polsce na pytania przygotowane przez Komitet Organizacyjny w Warszawie.

Tarnowska komisja w składzie:

 • Przewodnicząca Komisji: Pani mgr Maria Lustofin- wykładowca PWSZ w Tarnowie,
 • Pani Aneta Styrkowiec- prezes Tarnowskiego Oddziału PSNJN,
 • Pani Beata Wideł- nauczyciel SP nr 9 i członek PSNJN.

W tym etapie konkursu wzięło udział 9 drużyn z całego regionu.

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
 • Zespół Szkół nr 1. im. S. Staszica w Bochni
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku
 • Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sącz
 • XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku
 • Zespół Szkół Technicznych im. J. Mościckiego w Tarnowie
 • Zespół Szkół Społecznych w Tarnowie

Gratulujemy wszystkim wiedzy i zaangażowania! Poziom był bardo wyrównany. Różnicą tylko jednego punktu wygrało XVI im. Armii Krajowej w Tarnowie!

I miejsce:  Drużyna XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie w składzie:

 • Piotr Bogusz
 • Dominik Szumlański
 • Krzysztof Trytek
 • Opiekun: mgr Agnieszka Juśko

II miejsce: Drużyna Zespółu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu w składzie:

 • Mateusz Michalik
 • Jakub Baran
 • Jakub Świebocki
 • Opiekun: mgr Ewa Dziedzic oraz mgr Edyta Kajder

III miejsce: Drużyna Zespółu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sącz w składzie:

 • Damian Stochmal
 • Maciej Zachara
 • Weronika Wiatr
 • Opiekun: mgr Monika Put

Gratulujemy serdecznie! Zwycięska drużyna weźmie udział w Ogólnopolskim etapie w dniu 25 maja 2018 r. w Instytucie Goethego w Krakowie.

PWSZ- Tarnów

I miejsce- XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

   

II miejsce- Zespółu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sącz

III miejsce: Zespółu Szkół Społecznych w Tarnowie

   

         

                             

 

 

 

 

 

 

FIPLV-Weltkongress 2018 in New Orleans/USA


Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie bereits angekündigt, findet vom 16. bis 18. November d. J. in New Orleans/USA der FIPLV-Weltkongress 2018 statt. Die Einschreibungen zum Early-Bird-Preis sind ab sofort bis am 11. Juli auf der Website des diesjährigen Ausrichters ACTFL unter https://www.actfl.org/convention-expo möglich.

Der FIPLV hat mit den Ausrichtern eine günstigere Einschreibungsgebühr für seine Mitglieder aushandeln können, so dass auch IDV-Mitglieder davon begünstigt werden können. Dafür braucht jeder/jede am Kongress Interessierte den Code FIPLV18.

Für die Einschreibung mit dem gültigen Code sind folgende erste Schritte zu beachten:

à Gehen Sie zur Website https://www.actfl.org/convention-expo

à Wählen Sie im Menü links „Registration“

à Klicken Sie auf den Button „Register online“

à Wählen Sie dann Option 3 „Register as FIPLV Member“

à Geben Sie dann den Code FIPLV18 ein und schreiben Sie sich ein!

Bei Problemen können Sie sich an Julia Richardson (ACTFL’s Director of Conventions and Marketing) unter jrichardson@actfl.org wenden.

Wir vom IDV würden uns sehr freuen, wenn der IDV auf einem FIPLV-Weltkongress wieder stark vertreten sein könnte.

Herzliche Grüße

Geraldo de Carvalho

Schriftleiter des Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverbands e. V. (IDV)

www.idvnetz.org

KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – WIERSZE HEINZA ERHARDTA


6 kwietnia 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile spotkali się miłośnicy języka niemieckiego. Klasa patronacka IIA, uczniowie klas siódmych oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5  w Pile (dawne Gimnazjum nr 4 w Pile) spotkali się aby wziąć udział w Konkursie Recytatorskim z Języka Niemieckiego. Wszyscy recytowali wybrane wiersze niemieckiego autora Heinza Erhardta, a oceniało ich jury w składzie: Pani Iwona Kusiorska (n-l języka niemieckiego SP5), Pani Justyna Czarnecka (wychowawczyni klasy IIA) oraz przedstawiciel firmy patronackiej GData Pan Piotr Klockiewicz. Gościem honorowym była Pani Dyrektor Bogusława Klec.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów, wykazali się oni bowiem wielkim talentem, zdolnościami artystycznymi i zaangażowaniem. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec lecz początek przygody naszych wychowanków z poezją w języku niemieckim.

A oto lista zwycięzców:

 

Klasa II: I m. – Anita Wieczorek IIA, Dominik Klockiewicz IIA

               II m. – Weronika Bogdańska IIA

               III m.- Julia Bolesta IIA

               IV m. – Tomasz Nałęcki IIA

 

Klasy VII: I m. – Maria Wajs VIIA

                  II m. – Nikola Zarańska VIIB

                  III m. – Oliwier Subotkiewicz VIIA

 

Klasy gimnazjalne: I m. – Gracjan Bączkowski IIIB

                                II m. – Wiktoria Pytlarz IIB

                                III m. – Natalia Wepera IIIB

Nagrody i poczęstunek ufundowała firma GData, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!

(nauczyciel języka niemieckiego Natalia Weglicka)